facebook LinkedIN LinkedIN - follow

STUDENT AGENCY uvolnila ruce IT pracovníkům a zvýšila dostupnost provozovaných služeb

RegiojetSTUDENT AGENCY Holding patří mezi nejvýznamnější české dopravce a prodejce letenek, zájezdů, ale i jazykových a pracovních pobytů v zahraničí. Staré řešení IT infrastruktury nebylo flexibilní a mělo vysoké nároky na správu a údržbu. Byla tak implementována moderní hyperkonvergovaná infrastruktura postavená na VMware vSAN a řešení Dell ve formě IaaS (infra struktura jako služba).


Konsolidované virtualizované prostředí výrazně snížilo nároky na celkovou správu a umožnilo flexibilnější implementaci nových technologií pro podporu podnikání STUDENT AGENCY.

IT tým byl zahlcen správou a údržbou

Původní IT infrastruktura byla postavená na dvou virtualizačních prostředích a několika externích diskových systémech. Kromě toho, že jednotlivé komponenty morálně dosluhovaly, bylo celé řešení náročné na správu a neumožňovalo již efektivní možnosti rozšiřování z pohledu kapacity a výkonu. Proto se STUDENT AGENCY rozhodla v roce 2018 celé řešení konsolidovat.

Partner VMware i Dell – společnost GAPP System, která se zaměřuje na konsolidace a modernizace datových center – proto pomohla STUDENT AGENCY definovat hlavní požadavky a očekávání od nového řešení. Cílem se staly nejen konsolidace a modernizace dosavadní infrastruktury, ale i výrazné navýšení výkonu a flexibility, snížení nároků na správu a údržbu a zvýšení dostupnosti provozovaných služeb. Jako klíčové se ukázalo i rozhodnutí o přesunu nákladů na infrastrukturu z CAPEX do OPEX.

Infrastruktura formou služby i pro kritické systémy

Partner GAPP System navrhl řešení postavené na hyperkonvergované infrastruktuře, která nevyužívá externí diskové pole, ale lokální fyzická úložiště serverů. Sdílený diskový prostor a jeho zabezpečení je pak zajištěn pomocí softwarově definované storage. Konkrétně je řešení postaveno na VMware vSAN, jako hardware slouží Dell PowerEdge servery a software nadstavba VxRail Manager. Takto navržené řešení pro moderní síťovou bezpečnost splňuje nejen požadavky na konsolidaci a výrazné zjednodušení údržby, ale také na vysoký výkon a možnosti rozšíření. Firma aktuálně provozuje stovky virtuálních serverů na sedmi DellEMC VxRail nodech s čistou kapacitou více jak 100 TB.

Celé řešení je ve formě IaaS, tedy poskytované formou služby s definovanou měsíční platbou partnerovi. To umožnilo financovat IT infrastrukturu v čase bez vysokých investičních nákladů a v budoucnu i možnost flexibilního rozšiřování o další služby a zdroje. „Naše aplikace jsou kompletně virtualizované a na nové infrastruktuře provozujeme systémy kritické pro naše podnikání, jako je třeba rezervační systém nebo call centrum. Jedná se jak o backend systémy, tak systémy pro interakci s našimi zákazníky,“ říká Jakub Skopal, manažer ICT infrastruktury ve skupině STUDENT AGENCY.

Úspora času i nákladů

Během prvního roku provozu nového řešení si společnost STUDENT AGENCY ověřila předpokládané přínosy ve srovnání s původní infrastrukturou. „S řešením jsme opravdu spokojeni, potvrdilo očekávané přínosy. Díky navýšení rychlosti a flexibility jsme získali lepší službu,“ doplňuje Jakub Skopal. Kromě očekávaného benefitu konsolidace, modernizace a výrazného zjednodušení provozované infrastruktury a snížení nároků na její údržbu a správu oceňuje zákazník zvýšení dostupnosti provozovaných služeb. S tím souvisí dosažení zásadního navýšení výkonu na úroveň stovek tisíc IOPS s minimální latencí a flexibilní možnosti další rozšiřitelnosti.

Jakub Skopal„VMware jsme si vybrali díky dlouholetým pozitivním zkušenostem s jinými řešeními VMware. Volba VMware vSAN pro nás byla krokem k zajištění modernizace infrastruktury a především ke snížení nároků na její správu a možnost flexibility pro navyšování výkonu,“ říká Jakub Skopal, manažer ICT infrastruktury ve skupině STUDENT AGENCY.

„Jeden měsíc se rozhodneme spustit novou mezinárodní vlakovou linku a další měsíc už musí být vše aplikačně připraveno. Výrazné snížení nároků na správu nám umožňuje se více věnovat dalším projektům – například rozvoji virtuálního desktopu nebo modernizaci naší aplikační platformy směrem ke kontejnerovým technologiím. Úspora času stráveného údržbou je totiž několikanásobná,“ vysvětluje přínosy Jakub Skopal.

„vSphere a vSAN jsou základem budovaného HCI řešení. Nabízí nám velkou flexibilitu a škálovatelnost pro rychlou reakci na požadavky a potřeby našeho podnikání. A současně umožňují udržet nízko náklady na správu celé infrastruktury. Dosáhli jsme tak urychlení času nutného pro dodání nových služeb,“ říká Jakub Skopal. „Výrazné zvýšení výkonu nám pak umožňuje bez problémů pokrýt výkonnostní špičky a poskytuje proto našim zákazníkům lepší komfort při objednávání našich služeb,“ uzavírá.