facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Italský operátor LepidaSpA zlepšil využitím Arista Networks své síťové služby

LepidaSpolečnost Arista Networks je průkopníkem softwarově řízených cloudů pro prostředí velkých datových center a rozsáhlých podnikových sítí. Pomocí softwarových inovací postavených na standardech a zjednodušení Arista překonává obvyklé problémy při automatizovaném řízení síťové infrastruktury. Nejen z těchto důvodů si řešení od Arista Networks vybral italský ISP LepidaSpA pro rozšíření své síťové kapacity.


LepidaSpA poskytuje služby více než 437 veřejným subjektům v regionu Emilia-Romagna v severní Itálii. Z důvodu uspokojení rostoucích požadavků zákazníků potřebovala LepidaSpA rozšířit svou síťovou kapacitu, k čemuž si vybrala Arista Networks jako optimální platformu, která nabízí výkon a nízkou latenci s jednoduchým škálováním.

Klíčové body projektu

Výzva

Neziskový, státem dotovaný poskytovatel ICT služeb potřeboval úsporně rozšířit svou síťovou kapacitu, aby vyhověl rostoucím požadavkům.

Řešení

  • Arista switche řady 7280 spine/leaf pro vysoký výkon, nízkou latenci a škálovatelnost
  • Softwarově definované cloudové sítě Arista, které nabízí inovace založené na standardech včetně automatického provisioningu služeb

Výsledky

  • Nárůst propustnosti při snížené latenci
  • Schopnost jednoduchého škálování až ke 100GbE v závislosti na růstu poptávky
  • Umožnění nových služeb pro přenos dat pro ISP zákazníky

Pozadí projektu

LepidaSpA byla zřízena na základě regionálního zákona na konci roku 2004 a zodpovídá za plánování, rozvoj a řízení ICT infrastruktury a služeb pro veřejnou správu v regionu Emilia-Romagna v severní Itálii. V průběhu let vyvinula LepidaSpA řešení vedoucí ke zlepšení existujících infrastruktur se zvláštním důrazem na zvýšení dostupnosti digitalizace pro obyvatele a podniky. V rámci této aktivity uzavřela LepidaSpA dohody s místními telekomunikačními operátory, kterým dodává cenově dostupné širokopásmové připojení a přenos dat, a tím podporuje jejich růst a umožňuje jim dodávat ještě efektivnější soukromé služby. LepidaSpA v současnosti dodává služby 437 subjektům veřejné správy a akcionářům veřejných subjektů.

Výzva

Síť Lepida prošla během let významnými upgrady a nyní disponuje 64 000 km optických vláken, 2 700 km metalické infrastruktury a více než 2 900 přístupových bodů, a vytváří tak síť budoucí generace se 2Gbps garantované konektivity pomocí optických vláken. Síť Lepida je připojena pomocí vysokokapacitní páteřní sítě do MIX v Milánu, AmsIX v Amsterodamu, DECIX ve Frankfurtu, LINX v Londýně, FRANCEIX v Paříži, LUCIX v Lucemburku, VSIX v Padoa, TOPIX v Turínu a SIX v USA.

Páteřní síť Lepida využívá MPLS síť pro připojení regionálních zákazníků a přes jednotlivé border routery je připojena k předním evropským internetovým propojovacím centrům a dvěma malým NAP (Neutral Access Point) v rámci regionu (BOIX a FEIX). Síťová infrastruktura poskytuje službu Distribuovaného NAP, a tím je zajištěn efektivní peering mezi jednotlivými operátory.

Jako největší regionální ISP poskytuje LepidaSpA internetovou konektivitu do nemocnic, škol, univerzit, úřadů a dalších veřejných budov v regionu Emilia-Romagna. Během posledních 10 let výrazně stoupl internetový provoz a začal dosahovat limitů své kapacity. V roce 2018 spustila společnost LepidaSpA projekt na reinženýring své „vnější“ infrastruktury, aby mohla naplňovat požadavky na větší přenosovou kapacitu, zvýšení počtu portů, snížení latence a zvýšení spolehlivosti a dostupnosti služeb.

Řešení

Po vypsání rozsáhlé veřejné soutěže vybrala LepidaSpA právě Arista Networks na základě kombinace vysoké hustoty portů s osvědčenou nízkou latencí, která je klíčová pro síťový provoz poskytovatele internetových služeb. Lepida zvolila řadu Arista 7280R Universal Leaf a IP Storage Networks, které nejlépe vyhovují připojení síťových úložišť budoucí generace, doručení video obsahu a propojení datových center v topologii leaf a spine.

„Arista nabídla nejlepší kombinaci výkonu a funkcí vzhledem k našim požadavkům a prokázala extrémní spolehlivost během naší testovací fáze,“ vysvětluje Stefano Bonino, Head of Network Operations společnosti LepidaSpA.

Switche Arista řady 7280R umožňují dynamicky využít velký buffer pro zajištění bezztrátového směrování paketů, a to při vysoké hustotě portů a škálovatelné velikosti routovacích tabulek s rozsáhlým množstvím L2 a L3 funkcionalit. Switche mohou mít až 60 portů s rychlostí 100GbE a propustnost 12Tbps s latencí nižší než 4µs.

Závěr

„Abychom dosáhli maximálního škálování, zvolili jsme mezi switchi segmentaci pomocí VxLAN na L3 vrstvě,“ vysvětluje Andrea Odorizzi, Head of Network Design. „Tato konfigurace zajišťuje požadovanou flexibilitu a jednoduchou správu sítě pro zajištění efektivního síťového provozu jak interně pro Lepidu, tak i pro naše zákazníky provozující spojení mezi jednotlivými Internet Exchange.“

Nejprve byly v lokalitách LepidaSpA IX, Boloňa a Ferrara nainstalovány switche 7280R a v roce 2020 budou těmito switchi osazeny ostatní lokality VSIX, MIX, NAMEX a AMSIX.

„Pro LepidaSpA je Arista prověřenou a správnou volbou,“ vysvětluje Stefano Bonino, Network Operations Manager. „Máme možnost využít velmi levný uplink 100Gbe, zatímco se významně snížila latence a ztrátovost paketů a naopak vzrostla škálovatelnost. Díky nové, vylepšené infrastruktuře můžeme zákazníkům nabídnout další přenosové služby a zjednodušit proces nastavování a přidávání nových linek pro naši službu distribuovaných síťových přípojek, a tím uspokojit rostoucí poptávku.“


V případě Vašeho zájmu o produkty Arista Networks můžete kontaktovat přímo společnost Prozeta, která je distributorem Arista Networks v České republice a na Slovensku a v dalších 27 zemích střední a východní Evropy.

arista.com