facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Éra digitálních telefonů ještě zdaleka nekončí

PanasonicKo­mu­ni­ka­ce prost­řed­nict­vím růz­ných ko­mu­ni­kač­ních slu­žeb na bá­zi IP je dnes ve­li­ce po­pu­lár­ní, a pro­to se ob­je­vu­jí tvr­ze­ní o blí­ží­cím se kon­ci éry di­gi­tál­ních te­le­fo­nů. Jen­že jak už kdy­si ří­kal Mark Twain: „Zprá­vy o mo­jí smr­ti jsou znač­ně pře­hna­né...“ a to­též by o so­bě dnes mohl říct i di­gi­tál­ní te­le­fon.


Předpokládá se totiž, že ještě v roce 2024 bude na celém světě 20 % všech stolních telefonů používaných ve firmách digitálních. Proto někteří přední výrobci pokračují v představování nových modelů. Proč se firmy stále drží digitálních telefonů? Když se nad tím zamyslíte, zjistíte, že pro ponechání stávajících zařízení mají celou řadu logických důvodů.

Když to není rozbité...

Minulá dekáda byla pro mnoho společností poměrně obtížná. Začala pomalým zotavováním z finanční krize, ekonomické problémy se teď kvůli pandemii pravděpodobně zase vrátí. Instalovaná základna digitálních telefonů v každodenním provozu je opravdu rozsáhlá.

Přestože se přesun k systémům založeným na IP nebo k unifikované komunikaci přes cloud zdá atraktivní, společnosti zvažující upgrade telekomunikačních systémů čelí obtížné volbě. Stojí za to investovat do zcela nového telekomunikačního systému a vybavení kanceláří kvůli přesunu na IP platformu? Nestačilo by vylepšit stávající systém pobočkové ústředny a telefonních zařízení? Bylo by možné zachovat stávající funkční systém a jednoduchý nákup nových telefonů?

Pro mnoho organizací dává setrvání u digitální telefonie velký obchodní smysl. Vylepšení existujícího systému o modernější pobočkovou ústřednu a digitální telefony je daleko menší investicí než přechod na IP technologii. Stávající funkce a možnosti pět let starých digitálních telefonních systémů často stačí na uspokojení většiny firemních potřeb. Digitální zařízení jsou navíc obvykle levnější než srovnatelná IP zařízení.

Ergonomický design

Nové digitální telefony přináší uživatelům nejmodernější ergonomicky navržené stolní technologie. Nové digitální řady od velkých výrobců vypadají stejně jako IP zařízení, mají velké LCD displeje, intuitivní ovládání a možnosti individuálního přizpůsobení.

KX-DT680B

Funkčnost tohoto konceptu dokazuje i společnost Panasonic, která nedávno představila novou řadu moderních digitálních stolních telefonů (KX-DT6). Stolní telefony KX-DT680 a KX-DT635 umožňují firmám prodloužit životnost jejich telekomunikačních systémů, zaměstnancům zajišťují přístup k nejnovějším technologickým prvkům a přináší jim oprávněný pocit, že firma do jejich vybavení dostatečně investuje. Nové telefony také nabízí možnost importovat na obrazovku logo společnosti pro podpoření firemní identity. Stolní telefony řady KX-DT6 se snadno instalují, používají a udržují. Disponují až 48 funkčními tlačítky s možností označit je vlastními štítky, stránkováním na čtyřech kartách a vestavěným EHS systémem (Electric Hook Switch), tedy možností elektronického propojení bezdrátové náhlavní soupravy s telefonem.

KX-DT635B

Spolehlivost je klíčová

Další důležitou výhodou digitálních zařízení je pro mnoho firem spolehlivost a kvalita poskytované služby. Rozšířenost digitálních telefonů je výrazná zejména v oblastech, kde byl proces budování spolehlivé a cenově výhodné širokopásmové sítě delší. Také je třeba říct, že spousta firem spolupracuje s důvěryhodným partnerem, který se dlouhodobě stará o jejich telekomunikační potřeby. Komunikace je pro každodenní fungování nesmírně důležitá. Proč riskovat odstávky a nejistotu, když stačí jednoduše prodloužit stávající servisní a/nebo záruční smlouvu a dokoupit novou řadu telefonů od stávajícího dodavatele?

Digitální telefon s námi zůstane

Ačkoliv bude rozšiřování IP technologie ve firemním prostředí v nadcházejících letech pokračovat, digitální telefony si úlohu nezdolného rivala udrží. Vzhledem k cenové dostupnosti, elegantnímu vzhledu, moderním funkcím a jisté konzervativnosti firem lze zprávy o blížícím se konci éry digitálních telefonů označit pro řadu příštích let za přehnané.


 
Helios
- inzerce -