Asseco Helios 2
facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Dotace z EU pouze poctivým firmám

Systém Sledování Vazeb je používán pro prověření firem a subjektů, které jsou žadateli o financování akcí spolufinancovaných ze strukturálních fondů Evropské unie. Nyní SSV používají již tři Regionální rady regionu soudržnosti z celkem sedmi v České republice, které zajišťují rozdělování evropských peněz v rámci Regionálních operačních programů. Řešení pro sledování vazeb a vztahů mezi ekonomickými subjekty a jejich finančního zdraví a zjišťování rizikových informací dodala společnost Creditinfo Solutions. Prvním plnohodnotným uživatelem SSV se stala Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod, následována regiony soudržnosti Střední Čechy a Jihovýchod. Již od roku 2004 je Systém Sledování Vazeb využíván při posuzování žadatelů o peníze z EU v rámci operačního programu Podnikání a inovace.SSV je nástroj dostupný přes internet pro automatizované mapování vazeb a propojení mezi evidovanými subjekty (podniky a osoby), a to včetně grafického zobrazení výsledného grafu ekonomických spjatostí. Kromě ekonomicky spjaté skupiny lze sledovat u všech subjektů výskyt negativních informací jako např. dluh, exekuce, konkurs, a nově také insolvenční řízení. Data jsou online a v reálném čase aktualizována z více než 40-ti veřejných i komerčních zdrojů a nyní obsahují informace o cca 652 000 právnických osobách, cca 2 650 000 fyzických osobách podnikatelích, cca 440 000 finančních závěrkách a 495 000 dlužnících.


 
  

- Inzerce -

Ulovte a zlikvidujte kyberhrozbu se Sophos Academy!

Moderní kybernetické hrozby nám nedávají na výběr. Organizace se musí proaktivně chránit i pomocí lovců hrozeb. Chcete se také stát skutečným lovcem hrozeb? Zaregistrujte se na Sophos Threat Hunting Academy 2021.

  

- Inzerce -

Přejděte na cloud pomocí řešení QNAP

Objevte možnosti hybridních cloudových aplikací QNAP


QNAPCloud je dnes klíčovým pojmem v odvětví IT, ať už se budeme bavit o ukládání dat, sdílení souborů či vzdáleném přístupu až po vzdálené zálohování. Společnost QNAP poskytuje různá cloudová řešení, která integrují veřejné cloudové služby pro spolupráci s QNAP NAS a usnadňuje tak podnikům implementaci hybridních cloudových aplikací s vyšší nákladovou efektivitou, flexibilitou a bezpečností.