facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Cloudové řízení usnadňuje zavádění a správu hyperkonvergované infrastruktury

CiscoHyperkonvergovaná infrastruktura (HCI) si nachází cestu do datových center, hybridních cloudových řešení i na okraje sítě. Její výhody jsou nesporné – agilita, efektivita, rychlost implementace, adaptabilita a škálovatelnost ideální pro široké spektrum aplikací.


Umožňuje podnikovému IT trávit méně času integrací a provozem infrastruktury tím, že spojuje všechny tři její dříve samostatné složky – síť, výpočetní výkon a úložnou kapacitu – do jednoho funkčního celku s jednotnou správou.

Další vývojový stupeň pak představuje přenesení správy do cloudu, kdy je možné z libovolného místa spravovat takřka libovolný počet HCI zařízení nebo celých klastrů bez ohledu na jejich umístění.

Hyperkonvergovaná infrastruktura řeší problém, jak přiblížit prostředky pro zpracování dat místu jejich vzniku, zpřístupnit aplikace z libovolného cloudu odkudkoli a usnadnit práci podnikovému IT při obsluze geograficky rozptýlených sítí poboček. Ideální je jak pro centrální datová centra – pro provoz podnikových aplikací, velká data nebo hloubkové učení – tak pro virtualizované a kontejnerizované aplikace v privátním cloudu nebo s napojením na některý z mnoha veřejných cloudů, ale také pro internet věcí a okrajová prostředí – odloučená pracoviště, pobočky, maloobchodní sítě nebo průmyslové areály.

Zatímco první generace hyperkonvergovaných řešení byla založená na běžných serverech x86 a měla řadu závažných omezení, především z hlediska výkonu pro souběžný provoz různých aplikací, nezávislé škálovatelnosti jednotlivých složek a možností automatizace, nejnovější generace zastoupená řešením Cisco HyperFlex je koncipovaná od základu zcela nově a žádnými takovými nedostatky netrpí. Výpočetní výkon a kapacitu úložiště lze navyšovat souběžně i zvlášť. Zároveň je řešení Cisco HyperFlex navržené tak, aby ho bylo možné snadno propojit se stávající infrastrukturou a jednoduše a pohodlně migrovat data a virtuální servery bez přerušení provozu. Řešení lze nasadit v řádu minut, maximálně hodin, přičemž instalace, rozšiřování a aktualizace celého prostředí probíhají automatizovaně, bez manuálních zásahů do systému.

Datové centrum nemusí být centrální, centralizovaná správa může být dostupná odkudkoli

Dnešní aplikace jsou stále rozmanitější a distribuovanější. Generují data na různých místech a z různých míst k datům přistupují. Podle odhadů společnosti Gartner bude v roce 2022 polovina podnikových dat generována a zpracovávána mimo tradiční centrální datová centra nebo cloud. S hromaděním dat mimo tradiční datová centra vzniká potřeba přesunout výpočetní a úložné kapacity blíže k nim – na pobočky, detašovaná pracoviště, okraje sítě.

Nasazení HCI na mnoha místech současně však může být – zejména u mezinárodních sítí – značně náročné, a to časově, finančně i logisticky. Konvenční řešení vyžadují konfiguraci všech HCI zařízení v ústředí, jejich dopravení na místa a přesuny IT pracovníků kvůli zprovoznění.

Cisco dodává svoji hyperkonvergovanou infrastrukturu HyperFlex plně připravenou k nasazení včetně nakonfigurovaného připojení k systému cloudové správy. Instalace jednotlivých zařízení i celých klastrů je tedy plně automatizovaná, bez nutnosti zásahu techniků.

Centralizovaná správa odkudkoli je jen zdánlivý protimluv

K efektivní správě všech HCI zařízení HyperFlex slouží cloudový nástroj Cisco Intersight. Ten využívá umělou inteligenci a strojové učení k analýze a zefektivňování provozu všech typů infrastruktury – datacentrové, cloudové i okrajové. Cisco Intersight je k dispozici buď jako softwarová služba (SaaS), nebo jako lokální řešení v podobě virtuálního zařízení.

Cisco Intersight umožňuje podnikovému IT analyzovat, zjednodušovat a automatizovat celé prostředí způsobem, jaký s předchozími generacemi nástrojů nebyl možný. Z jediného rozhraní je možné konfigurovat, spravovat a monitorovat všechna HCI zařízení a klastry současně, ale také hromadně aktualizovat jejich firmware, hypervizory a software datové platformy HX bez narušení provozu. Analytický nástroj dokáže upozornit na odchylky konfigurace od doporučené praxe. A při zjištění problému systém automaticky zadá požadavek na centrum technické podpory společnosti Cisco a provádí “troubleshooting“ a sběr základních informací, které plně automaticky přikládá technické podpoře pro analýzu a co nejrychlejší odstranění problému.

Tím vším je možné dosáhnout výrazných úspor celkových nákladů na vlastnictví a poskytovat aplikace rychleji, jak moderní podniky vyžadují.

Miloš Pavlík
Autor článku je Technical Solutions Architect ve společnosti Cisco.