facebook LinkedIN LinkedIN - follow

All-in-one řešení Synology nabízí úsporu nákladů, zjednodušení a zefektivnění provozu a správy

SynologyDatové úložiště, to je první spojení, které mnohé napadne, když se řekne Synology. Během 20 let na trhu se ale Synology vyvíjelo a dnes dokáže mnohem více. Základ zůstal, stále mluvíme o NAS Synology, přibyly však další funkce, ať už mluvíme o multimediálních souborech a práci s nimi, kamerových systémech, nebo takzvaném All-in-one řešení, tedy zařízení, které v sobě kombinuje funkce dříve více samostatných serverů.


All-in-one řešení má své výhody a samozřejmě i své nevýhody, které se ale dají velmi elegantně eliminovat. Mezi výhody All-in-one řešení patří úspora nákladů, zjednodušení a zefektivnění provozu a správy, a v neposlední řadě SPOC – tedy Single Point Of Contact – v případě, že dojde k problémům, které je nutné řešit s technickou podporou, je k dispozici jeden centrální kontakt, neboť se jedná o jedno jediné zařízení (jednoho výrobce).

Možnosti a přínosy All-in-one řešení

Co takový All-in-one server od Synology dokáže? Jedním slovem hodně – zaměřme se tedy pouze na nejdůležitější funkce pro organizace ve veřejném a státním sektoru.

Privátní cloud

Státní instituce, úřady, školy pracují často s daty, která je třeba chránit před zneužitím. Privátní cloud poskytuje výhody úplné kontroly nad daty, protože jsou uložena přímo na vlastních discích a nikoli u poskytovatele ve výpočetním centru, popřípadě ve veřejném cloudu. Kapacita úložiště je omezena pouze velikostí a počtem pevných disků a lze ji jednoduše rozšířit, bez dodatečných měsíčních nákladů.

Zálohování

Active Backup for Business je název řešení Synology, které umožňuje zálohování Windows počítačů a serverů, fyzických i virtuálních, a to na platformě VMware i Hyper-V. Zálohovat lze komplet bare-metal image, ale i vybrané soubory a složky. Pro obnovení nabízí více funkcí, jako je vytvoření USB média, rychlá obnova souborů a složek na zdrojový počítač, případně připojení image-zálohy k virtualizačnímu prostředí, či virtualizace přímo na Synology NAS. Globální deduplikace přitom šetří v závislosti na daném případu až desítky procent úložného prostoru. A toto vše zcela bez licencí, měsíčních nebo jiných poplatků, protože řešení Active Backup for Business je standardní výbavou NAS zařízení Synology.

Mailový server

Synology Mailplus je mailový systém, který poskytuje uživatelům úplnou kontrolu nad elektronickou poštou. Stejně jako při privátním cloudu, je i v tomto případě výhoda v tom, že všechny e-maily jsou lokálně uložené na NAS.

Kontrola a správa přístupu

Ať už mluvíme o Radius serveru nebo o Active Directory serveru nebo LDAP, Synology nabízí i v této oblasti vlastní řešení. NAS se dokáže nejen připojit k AD serveru, ale dokáže plnit roli Active Directory serveru, přičemž opět jde o řešení bez dodatečných licencí.

Jaké nevýhody má All-in-one server?

Hlavní nevýhodou All-in-one řešení je vznik tzv. jediného místa poruchy (Single Point of Failure). NAS je v tomto případě bodem infrastruktury, který je kritický, a pokud by došlo k jeho výpadku, negativně by to ovlivnilo mnohé služby. Řešení tohoto problému nese název vysoká dostupnost nebo High-Availibility. Synology nabízí několik způsobů realizace vysoké dostupnosti. Synology High Availibility je způsob, kdy jsou dva identické Synology servery spojené do Active-Pasive clusteru. Všechna data a nastavení se synchronizují v reálném čase, aby v případě potřeby sekundární server dokázal převzít všechny úkoly, které dosud vykonával primární server.

Navíc existují vlastní řešení ve formě clusterů pro MailPlus server a stejně pro virtulizaci, kde je v rámci Virtual Machine Manageru možné kombinovat do clusteru až 7 Synology NAS.

Novinkou je active-active dual controller UC3200, určený jako vysokodostupné iSCSI úložiště. Vzpomeňme také podporu Fibre Channel, která bude implementována brzy a Synology budeme moci považovat i za SAN zařízení.

Příležitost pro obchodní partnery

A jak Synology podporuje partnery působící v tomto odvětví? Kromě atraktivního partnerského programu poskytuje Synology projektovou podporu a speciální podporu na projekty z oblasti vzdělávání, kde projekty pro školy a univerzity profitují z lepších projektových cen. Pro více informací a registraci projektů je třeba kontaktovat distributory, které najdete na www.synology.cz.