facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Hledáte možnosti, jak financovat a lépe řídit dodavatelsko-odběratelské vztahy?

EditelediFactoring je moderní digitální služba, která přináší spojení elektronické fakturace, EDI a factoringu. ediFactoring je ideálním řešením pro automatizované a efektivní financování dodavatelsko-odběratelských vztahů (Supply Chain Financing).


Výhody řešení ediFACTORING:

  • rychlé financování, až 100 % financí ihned,
  • automatizované zpracování obchodních dokumentů,
  • flexibilní řešení pro klasický i reverzní factoring.

Využijte financování, správu a pojištění pohledávek díky klasickému factoringu, či financování vašich dodavatelů reverzním factoringem na základě konfirmace vašich závazků! Rychlé financování je umožněno díky elektronické fakturaci a automatizovanému zpracování obchodních dokumentů v EDI mezi dodavatelem, odběratelem a Factoringem České spořitelny. Automatizované zpracování dokumentů (především jde o faktury a dodací listy) probíhá prostřednictvím platformy eXite® pro elektronickou výměnu dat EDI a internetové aplikace eFactoring.

EDITEL CZ je předním mezinárodním poskytovatelem služeb v oblasti elektronické výměny dokumentů (EDI). Specializuje se na elektronickou fakturaci, optimalizaci procesů dodavatelského řetězce a své služby poskytuje klientům v mnoha různých odvětvích. Nově nabízí možnost pohodlně spravovat financování Vašich pohledávek díky spojení EDI řešení a factoringu formou služby ediFactoring.

Factoring České spořitelny je dceřinou společností České spořitelny a je dlouhodobě jednou z největších factoringových společností v České republice. Zaměřuje se především na financování pohledávek formou tuzemského a exportního factoringu, včetně reverzního factoringu, komplexní správu a pojištění pohledávek pro širokou firemní klientelu.

Co je klasický factoring?

Factoring řeší financování krátkodobých pohledávek do splatnosti, jejich správu, inkaso a případně zajištění pohledávek pro případ platební nevůle či platební neschopnosti odběratelů. Zjednodušeně řečeno, uživatel factoringu dodává zboží odběratelům a elektronické faktury zasílá automaticky i do Factoringu České spořitelny, který mu okamžitě proplácí až 90 % hodnoty postoupených pohledávek, o pohledávky dále pečuje a zajišťuje jejich inkaso. Odběratelé pak pohledávky hradí na účet Factoringu České spořitelny a ten klientovi uhradí zbývající částku po odečtení nákladů služby.

Obr. 1: Jak funguje klasický ediFactoring?
Obr. 1: Jak funguje klasický ediFactoring?