facebook LinkedIN LinkedIN - follow

EDI jako komplexní služba

GordicEDI (elektronická výměna dat) má za sebou více než čtyři desetiletí vývoje. Po průkopnických začátcích a éře sítí VAN přišly výrazné změny s nástupem internetu, nových technologií a obchodních modelů. Nyní EDI vstoupilo do éry komplexních služeb.


Rozšíření EDI do nových oblastí a posun k B2B integraci vedou ke zvyšování požadavků obchodních partnerů na zajišťované procesy, komunikační kanály, protokoly – a především na rychlost realizace. Stojíte-li před podobnou výzvou, není třeba se bát! EDI se stala nejpoužívanější technologií B2B e-commerce právě díky své schopnosti přizpůsobit se novým požadavkům. V době VAN spočívaly nabízené EDI služby pouze v přenosu dat. Spolu se spektrem uživatelů s různým technickým zázemím se oblast přilehlých služeb postupně rozšiřovala a moderní řešení EDI již zajišťují přístup k transakčním, konverzním, databázovým, integračním i archivačním službám.

EDITEL

Společnost EDITEL CZ, která je na českém trhu lídrem již přes 20 let, poskytuje EDI služby klientům z řad živnostníků i nadnárodních společností. Klienti s velkým množstvím vyměňovaných dokumentů volí řešení EDI s možností integrace dat do vlastního ERP, společnosti se složitou infrastrukturou mají k dispozici komplexní B2B integrační řešení. I startovní verze webového EDI pro drobné uživatele nabízí vedle plnohodnotné výměny dokumentů přístup k dalším službám. E-fakturace garantuje přenos elektronických faktur se zabezpečením autenticity původu a integrity dat. E-faktury a dokumenty všech formátů lze uchovávat v důvěryhodném elektronickém archivu. Řešení Business monitoring a reporting zajišťuje efektivní kontrolu podnikových procesů.

Komplexní integrační řešení formou služby na technologii IBM (IBM Sterling B2B Integrator) zabezpečuje jak B2B komunikaci s obchodními partnery, tak požadavky na interní integraci aplikací (EAI). B2B adaptéry zajišťují komunikaci pomocí široké škály protokolů, samozřejmostí jsou překlady různých formátů souborů, podpora tradičních EDI formátů i XML standardů, XSLT transformace a jiné služby. Uživatelské rozhraní umožňuje sledovat tok dokumentů i stav obchodních procesů, což usnadňuje analýzu, audit i tvorbu reportů.


 
Helios
- inzerce -