facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Zjednodušení procesu změnového řízení pomocí PDM pro malé a středně velké firmy

PLMMáte kontrolu nad svým změnovým řízením? Ať již používáte systém pro správu produktových dat (PDM) pro malé, střední nebo velké společnosti, sledování změnového řízení je nejkritičtější částí PDM procesu, protože pomáhá vaší společnosti rychle reagovat na problémy ve výrobě, požadavky trhu nebo nepříjemnosti s konkurencí.


Změnové řízení je velkým tématem samo o sobě; zahrnuje mnoho aspektů. Pokud se budeme dívat na malé a středně velké firmy, kontrola změnového řízení je stejně důležitá, ale nemusí být tak komplexní jako je tomu u velkých výrobců.

Nejprve si vyjasněme: Co je změnové řízení? V mnoha výrobních společnostech, jakákoli změna, která se uskuteční po prvním uvolnění projektu do výroby si vyžaduje změnové řízení.

Máme 3 základní kroky pro provedení změnového řízení

  • Vytvoření požadavku na změnu.
  • Změna konstrukce.
  • Příkaz změny s informacemi.

Nyní si ve stručnosti ukážeme, jak je konfigurováno změnové řízení v Teamcenter Rapid Start.

Teamcenter Rapid Start poskytuje jednoduché řešení pro správu změnového řízení začleněním těchto 3 základních kroků. Funkce jsou konfigurovány tak, jak je používá jakákoli malá nebo středně velká firma, nebo jak by je chtěla používat v rámci PDM systému.

Vytvoření požadavku na změnu

Jakýkoli uživatel, který zjistí nějaký problém v průběhu životního cyklu výrobku má možnost založit požadavek na změnu. Nezáleží na tom, do jaké skupiny uživatelů patří. Pro založení požadavku na změnu mu stačí založit položku požadavku a vložit patřičná data do složek pro vyřazená a referenční data. V okamžiku, kdy jsou informace uložené v patřičných složkách, stačí doplnit informace do formuláře požadavku a spustit pro daný požadavek proces na změnu.

Provedení změny

Proces nejdříve shromáždí schválení od oddělení, která jsou odpovědná za schválení změny, například výroba, konstrukce atp. … Proces následně přechází na konstruktéra, který je odpovědný za realizaci úprav konstrukce. Konstruktér upraví konstrukci a následně doplní odpovídající data do složek Nové součásti, Součásti v nové revizi, Vyřazené součásti a Referenční data. Konstruktér také doplní změnový formulář a odešle změnu ke schválení.

Schválení změny

V okamžiku schválení jsou součásti ve složkách Nové součásti a Součásti v nové revizi označeny statusem schválení a součásti ve složce Vyřazené součásti získají status vyřazené. Konstruktér je na tyto skutečnosti upozorněn a nahradí součásti se statusem vyřazené za součásti schválené pro použití.

To ukazuje, jak jednoduchá konfigurace procesu může pomoci se správou změnového řízení v oblastech jako je provádění změn na specifických artefaktech, nastavení jednoduchého procesu pro zavádění změn, komunikaci změn s uživateli a zakládáním změn jednoduchou a systematickou formou.

Jednoduché změnové řízení je jen jednou z mnoha připravených funkcí inspirovaných běžnými praktikami a zkušenostmi Siemens PLM Software, které jsou zapracovány v Teamcenter Rapid Start. Poskytujeme PDM systém pro malé a středně velké firmy, který může být velmi snadno, rychle a ekonomicky implementován s rychlou návratností investic.

Podívejte se na toto video s příklady používání Teamcenter Rapid Start, které zahrnuje i změnové řízení. Pro získání více informací se přihlaste na webináře a navštivte www.digitalnitovarna.cz.


 
Helios
- inzerce -