facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Uživatelsky jednoduché rozvrhování výroby

ComesPlánování a detailní rozvrhování výroby je řešeno v průmyslových podnicích různými přístupy za pomocí SW aplikací od těch nejjednodušších až po nejsložitější. Všechna řešení mají své výhody a nevýhody, velké specializované balíky obvykle obtížnou implementaci, vysoké náklady a jsou uživatelsky náročné na ovládání. Některé ERP systémy rovněž obsahují funkce plánování výroby, obvykle zpracované tabulkovou formou.


Plánování s jednoduchými pomůckami typu MS Excel je často založeno na promyšlených dokumentech s mnoha vzorci, funkcemi a makry. Tato forma plánování a rozvrhování výroby vznikla postupným vývojem vlastními silami. Typickými nevýhodami takového plánování ovšem jsou:

 • Vývoj excelových maker vlastními silami nemůže konkurovat profesionální aplikaci prověřené trhem a různými zákazníky,
 • velká pracnost při řešení změn výrobních požadavků,
 • omezené možnosti grafického zobrazení plánu (nejde použít Ganttův diagram),
 • výrobní příkazy jsou do výroby distribuovány tištěnou formou a na stroje následně rozvrhovány pomocí plánovacích tabulí,
 • obvykle chybí zpětná vazba poskytující informace o rozpracovanosti výroby,
 • tvorba plánu je založena na velké zkušenosti plánovače, který se stává obtížně zastupitelným.

  COMES APS

  Uživatelsky jednoduché rozvrhování výroby, které poskytuje profesionální plánovací MES/MOM systém COMES se svým konceptem COMES APS, se skládá z mnoha dílčích detailů. Především plánovač potřebuje mít všechna data pro plánování „po ruce“ na jedné obrazovce, aby nemusel přepínat mezi obrazovkami nebo aplikacemi a mohl se soustředit na prováděnou činnost. Navíc v každé továrně / průmyslovém oboru je potřeba zobrazit některé informace navíc a zároveň by plánovač neměl být zahlcen daty, která nepotřebuje. Tyto protichůdné požadavky řeší COMES APS uživatelským nastavením. Uživatelské nastavení tabulky umožňuje zvolit zobrazované sloupce, jejich pořadí, filtrování sloupců a řazení. Texty zobrazené v Ganttově diagramu lze rovněž volitelně vypínat. A detailní související informace, které už by se na jednu obrazovku nevešly, jsou dostupné jednoduchým proklikem.

  Zobrazení a editace rozvrhu zakázek pro jednotlivá technologická zařízení formou Ganttova diagramu jsou dnes již standard – obr. 1. Ovládání by mělo umožňovat plynulé zvětšování časového rozsahu a přizpůsobit tak zobrazení s ohledem na délku zaplánovaných výrobních operací. Operativní změna již vytvořeného plánu je jednoduchá pomocí drag&drop uživatelského rozhraní. Plánovač jednoduše myší přesune výrobu na jiný stroj nebo jiný termín a díky Ganttovu diagramu vizuálně zkontroluje, jak přesunutí výroby ovlivní ostatní zaplánované výrobní operace. COMES APS nedovolí přesun výroby na stroje/zařízení, které neumí provádět příslušné operace. Při každé provedené změně je okamžitě přepočítána tzv. validace plánu, která textově upozorňuje na případné kolize v plánu (hlídání termínů výroby, návaznosti operací a dalších). I zobrazení formou tabulky má při plánování stále svoje místo při zobrazení zaplánovaných a nenaplánovaných operací. Umožňuje totiž jednoduché řazení, filtrování a vyhledávání. Takto vyhledané zaplánované výroby lze zpětně zvýraznit v Ganttově diagramu.

  Digitální továrna Compas

  Konfigurovatelný koncept COMES APS lze integrovat s dalšími koncepty do komplexnějších řešení, v kompletním rozsahu až do podoby Digitální továrny pro diskrétní nebo dávkové výroby:
  • COMES APS – detailní plánování/rozvrhování výroby
  • COMES OEE – monitoring, řízení a vyhodnocování výroby – obr. 3
  • COMES Batch – pružné recepturové řízení dle standardu ISA 88
  • COMES MOM – řízení výrobních operací ve vizi Industrie 4.0
  • COMES WMS – řízení interní logistiky závodu a funkce traceability
  • COMES Maintenance – CMMS systém pro řízení údržby podniku

  Obr. 1: COMES APS rozvrh výroby v Ganttově diagramu se zpětnou vazbou dle reálného stavu výroby
  Obr. 1: COMES APS rozvrh výroby v Ganttově diagramu se zpětnou vazbou dle reálného stavu výroby

  Součástí rozvrhování výroby je plánování časů potřebných pro změnu výroby, čištění technologie po minulé výrobě, seřízení technologie (výměnu nástrojů, forem nastavení parametrů apod.). Často jsou v továrnách nazývány „přejezdy“ a COMES APS je mezi zaplánované výroby doplňuje automaticky na základě matice „přejezdů“ v konfiguraci – obr. 2. Plánování směn a odstávek strojů je samozřejmostí.


  Obr. 2: COMES APS rozvrh výroby se zaplánovanými přejezdy
  Obr. 2: COMES APS rozvrh výroby se zaplánovanými přejezdy

  Tlačítka zpět/vpřed pro vrácení posledních provedených změn v plánu jsou jedním z dalších intuitivních ovládacích prvků COMES APS, přesto je všechny plánovací systémy nemají. Plánovač se nemusí bát omylu a zároveň může tuto funkci použít k otestování jiné varianty rozvržení výroby. Po uvolnění se plán automaticky distribuuje na operátorské terminály ve výrobě, realizované např. v konceptu pro řízení výroby COMES OEE, kde je rozvrh zobrazen formou fronty práce. Zároveň je automaticky vygenerován plán spotřeby surovin, který lze v reportu zobrazit sumárně pro všechny zaplánované výroby, nebo jednotlivě po jednotlivých strojích a jednotlivých dnech.

  Pro plánování je potřeba velké množství dat – číselníky, kusovníky, technologický postup, návaznost operací a další. Tato data je možné zadávat přímo v COMES APS. Pokud již data existují v ERP systému nebo jiné DB aplikaci, umí je COMES APS importovat.

  Plánování a integrované řízení výroby

  Plnohodnotným se plánování stává teprve ve spojení se sběrem dat z výroby např. s konfigurovatelným konceptem monitoringu, řízení a vyhodnocování výroby COMES OEE, které poskytuje aktuální přehled o rozpracovanosti výroby. To umožňuje pružně reagovat na neočekávané změny, které mohou nastat ve výrobě. Takovéto plánování umožní včasné odhalení ohrožení termínu dokončení zakázky i v případě, že byla výroba včas zaplánována a zahájena, ale v jejím průběhu došlo k neočekávanému zpoždění.

  Plánování COMES APS k tomu poskytuje různé nástroje:

  • Tlačítko „Srovnat podle skutečnosti“ na základě dat z výroby posune plánovanou výrobu na dřívější nebo pozdější termín podle toho, jak se situace ve výrobě vyvíjí.
  • Report porovnání plánu a výroby
  • Report plnění plánu

  Obr. 3: COMES OEE výrobní statistiky a protokoly
  Obr. 3: COMES OEE výrobní statistiky a protokoly

  Martin Samek a Vlastimil Braun
  Autoři článku působí ve společnosti Compas automatizace, s. r. o.

 •