facebook LinkedIN LinkedIN - follow

S přípravou výroby pomůže software

Šetří čas i náklady podniku

SOFTIPVíce než kdykoli v minulosti platí, že pohotová reakce na změny trhu, nové objednávky či nestandardní požadavky zákazníků vytváří firmě konkurenční výhodu. A přesně o tom je informační systém SOFTIP MONACO. Nástroj, který dělá z technické přípravy výroby transparentní, rychlý a do značné míry automatizovaný proces.


Tvorba technické dokumentace ještě stále vyžaduje angažovanost špičkových odborníků. Cílem vývoje SOFTIP MONACO nebylo jejich nahrazení, ale vytvořit jim co nejlepší podmínky pro práci. V praxi se to projevuje hlavně v budování detailní, komplexní a neomezeně dostupné databáze informací, které jsou pro vytvoření jakékoliv technické dokumentace klíčové.

SOFTIP MONACO je specializovaný softwarový nástroj pro evidenci, archivaci a tvorbu technické dokumentace pro výrobní podniky. Pojem technická dokumentace přitom není chápána jen jako soubor počítačových dat potřebných pro správné plánování a řízení výroby v ERP systémech – položky, výkresy, kusovníky, technologické postupy, ale v mnohem větším rozsahu např. modely CAD, technické specifikace, technologické návodky, rozpočty atd. Tato dokumentace je velmi různorodého charakteru. Proto je smyslem systému SOFTIP MONACO nabídnout jednotnou správu, evidenci takové dokumentace a její širokou dostupnost. Pokud má být dokumentace publikována i mimo oddělení její tvorby, je garantováno její maximální zabezpečení.

„Cílem aplikace je tedy mimo jiné agregovat technické informace na jednom místě tak, aby byly vždy dostupné jejich odběratelům. Navíc umožňuje vytvářet jen tu část dokumentace, kterou podnik pro svůj chod potřebuje v daném čase,“ popisuje filozofii IS SOFTIP MONACO hlavní architekt tohoto řešení Ivan Arnold.

Dostupná data přinášejí úspory

Tento přístup nabízí hned několik výhod. První je úspora času a peněz. Levnější a rychlejší je proces technické přípravy výroby, protože všechny informace jsou bezproblémově dostupné v přehledné formě. Prostřednictvím klasifikačních modulů se dají vyhledat podobné komponenty pro tvorbu nové technické dokumentace s možností jejich přímého použití v nové dokumentaci, resp. kopírováním, následnými úpravami a modifikací. To snižuje celkovou pracnost a tím i nákladnost její přípravy.

SOFTIP MONACO navíc vytváří i vhodné podmínky pro zkrácení času potřebného na zaučení nových pracovníků v technickém oddělení. Zkušenosti služebně starších odborníků zhmotňuje a zpřístupňuje v digitalizované formě v dokumentaci.

Pomáhá získat nový byznys

Druhý balík výhod, který přináší nasazení SOFTIP MONACO, se projevuje v podpoře tvorby nabídek. To znamená přípravu předběžných technických návrhů, odhady nákladů a termínů, předběžnou specifikaci požadovaných vstupů, tedy materiálových a výrobních potřeb. Pokud firma dostane požadavek od potenciálního zákazníka, může na ni zareagovat velmi rychle. Má totiž možnost tvorby tzv. konceptů technické dokumentace s přímým využitím nástrojů pro rychlé oceňování budoucích výrobků bez nutnosti tvorby podrobné technické dokumentace.

„Zpřesní a zreální se i odhad cen a termínů pro jednotlivé nabídky. Neslibuji nemožné a snižuji i podíl ,ztrátových‘, resp. ,zmeškaných‘ projektů nebo zakázek,“ vysvětluje Ivan Arnold.

Umožňují to nástroje pro vyhledávání podobných výrobků, pro modelování technické dokumentace, či možnost její úpravy pro potřeby nabídkového řízení.

Investice se vrátí za jeden až dva roky

Třetí okruh přínosů SOFTIP MONACO směřuje ke zkvalitnění samotné výroby. Zpřístupňuje technickou dokumentaci jiným oddělením podniku a zvyšuje její přesnost. Přináší úsporu i při výrobě výrobních pomůcek a nástrojů. No a v neposlední řadě přispívá k postupnému snížení sortimentu materiálů a tím i skladových zásob. Po jeho nasazení postupně dochází ke zkrácení výrobního procesu minimalizací „hluchých“ časů např. čekáním na správnou dokumentaci.

Všechna výše zmíněná opatření tak přispívají k šetření finančních prostředků. Pokud bychom vyčíslili úspory dosažené používáním systému SOFTIP MONACO, zjistíme, že všechny do něj vložené investice se vrátí do jednoho až dvou let.

O společnosti SOFTIP

SOFTIP patří mezi nejvýznamnější poskytovatele IT produktů a služeb na Slovensku. Vyvíjí vlastní softwarová řešení pod značkou SOFTIP, portfolio, které doplňují produkty strategických partnerů. Jako nejúspěšnější implementační partner SAP Business One zrealizoval více než polovinu všech implementací tohoto produktu pro malé a střední firmy na Slovensku. Pochlubit se také může deseti vítězstvími v soutěži Microsoft Awards a trojnásobným ziskem prestižního titulu Microsoft Partner of the Year, který Microsoft uděluje svým nejlepším partnerům v jednotlivých zemích. Více informací na www.softip.sk.


 
Helios
- inzerce -