facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Propojení mezi konstrukčním softwarem a ERP systémem

ve společnosti ŘETĚZY VAMBERK

11-vision-01Společnost Řetězy Vamberk, spol. s r. o., je tradičním výrobcem řetězů a řetězových kol a patří k největším ve svém oboru ve střední Evropě. Cca 75 % jejich produkce je určeno pro export. Poskytují komplexní servis od návrhu a vývoje přes výrobu až po montáž a technickou podporu. Denně zpracují více než 100 požadavků od zákazníků z celého světa. Z toho důvodu se firma neustále zabývá zlepšováním a zefektivňováním provozu, zejména cestou využívání moderních technologií a softwaru.11-vision-02

Od Product Stream k Autodesk Vault Professional ERP Connector G2

Společnost využívá komplexní firemní informační systém Vision ERP déle než 15 let. V současné době řídí ERP systém celou škálu firemních procesů od ekonomiky, výroby a logistiky až po méně obvyklé funkce, jako je stravovací systém.

Pro vyhotovování technické dokumentace zvolila firma Řetězy Vamberk v roce 2009 software od společnosti Autodesk. Samotné modelování probíhá v programu Autodesk Inventor a současně byl také implementován systém pro Product Data Management (PDM). Původně šlo o Autodesk Product Stream, nyní se používá Autodesk Vault Professional. Nasazení konstrukčního softwaru si vyžádalo také napojení na ERP systém. Hlavními cíli bylo zrychlit přenos dat z konstrukce do modulu TPV systému Vision ERP, eliminovat potenciální chybovost při „ručním“ přenosu dat a v neposlední řadě také zjednodušit práci s výkresy – před propojením se PDF s výkresy generovaly na vyžádání a distribuovaly se po firmě elektronickou poštou.


11-vision-03-420.jpg

V září 2018 byla zprovozněna již 3. generace propojení mezi konstrukcí a ERP systémem, nyní se jako rozhraní mezi Autodesk Vault Professional a Vision ERP používá ERP Connector G2 od společnosti CAD Studio, která patří k největším partnerům Autodesku v Evropě. Connector G2 pracuje s MS SQL serverem, komunikace je obousměrná. Z Autodesk Vault Professional jsou odesílány kusovníky a odkazy na PDF s výkresy v jejich centrálním úložišti, z Vision ERP jsou poskytovány informace o nakupovaných položkách (materiálech).


11-vision-04-420.jpg

Větší pružnost díky významné úspoře času a snížení chybovosti

Zvolené řešení je výhodné jak pro konstruktéry, tak pro ostatní oddělení firmy. „Konstruktéři se místo administrativy mohou více věnovat tvůrčí práci, mohou rychle a spolehlivě reagovat na nové požadavky a výsledky jejich práce jsou ihned k dispozici,“ říká Zdeněk Langr, vedoucí prodejního úseku společnosti Řetězy Vamberk, který byl zároveň iniciátorem této změny. „Ostatní se zas mohou spolehnout, že najdou aktuální technickou dokumentaci vždy na jednom místě, které je snadno dostupné, pod větší kontrolou jsou nakupované položky. Toto komplexní řešení nám také umožnilo ustát razantní změnu v posledních 10 letech, kdy na počátku bylo 70 % zakázek tvořeno většími celky s nižší přidanou hodnotou a 30 % reprezentovaly unikátní zakázky s vyšší přidanou hodnotou, a dnes je tento poměr opačný – 70 % naší produkce představují konstrukčně náročnější zakázky s vyšší přidanou hodnotou. Tuto změnu jsme zvládli se stále stejným množstvím konstruktérů,“ dodává Zdeněk Langr.


11-vision-05

To, co říká pan Langr, se dá převést i do konkrétních čísel. V roce 2009 vzniklo ve firmě cca 2 700 kusovníků, oproti tomu za loňský rok to bylo téměř 4 000 kusovníků. Zároveň se chybovost při vytváření kusovníků blíží nule. Úspora času při využití konektoru je podstatná a dobře vyčíslitelná. Při cca 4 000 kusovnících ročně a zhruba 20 minutách, které by průměrně zabralo ruční pořizování jednoho kusovníku do ERP systému, je to úspora přibližně 170 dnů práce jednoho člověka za rok. Automatizace technické přípravy výroby umožnila zvýšení variability výroby bez navýšení počtu pracovních sil.

11-vision-06 Petr Minarovič
Autor článku je obchodním manažerem ve společnosti Vision Praha, s. r. o.