facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Postavit firmu na nohy pomohl i moderní informační systém

ESSELSpolečnost SL SLOVAKIA má za sebou téměř stoletou historii. Ještě nedávno ale na blížící se oslavy stého výročí určitě nemyslela. Když do ní před třemi lety vstupoval nový akcionář, byla na dně. Díky několika ozdravným opatřením se však postupně dokázala vrátit na pozice, které si tento strojírenský podnik na domácím i zahraničním trhu zaslouží.


Významné místo v konsolidačním úsilí mělo i zavedení informačního systému SOFTIP PROFIT PLUS, který je dnes pevně provázán s celou firmou a napomáhá širokému spektru jejích procesů od každodenních aktivit až po strategická rozhodnutí.

Dvě entity, které nespolupracovaly

Výchozí situace před implementací tohoto komplexního ERP řešení byla komplikovaná. Výroba SL SLOVAKIA probíhala ve dvou závodech, které využívaly rozdílnou informační platformu bez reálných možností sjednotit a konsolidovat logistické, ale i výrobní procesy. „Naším cílem bylo zavedení systému, který by přinesl jednu datovou základnu, umožnil modernizaci a automatizaci technologické přípravy výroby, její plánování a řízení,“ vysvětluje ing. Martin Šurka, předseda představenstva SL SLOVAKIA. I proto se společnost rozhodla pro SOFTIP PROFIT PLUS.

Navržené řešení umožnilo i moderní řízení materiálových toků a ostatních výrobních nákladů s přesným monitoringem skutečných nákladů. Díky analytickým nástrojům s využitím BI má management pod kontrolou plánované i reálné náklady a kvalitu výrobního procesu včetně servisních činností. Stejně neodmyslitelnou součástí SOFTIP PROFIT PLUS je komplexní správa všech ekonomických činností s poskytováním kvalifikovaných informací o chodu společnosti z ekonomického pohledu v reálném čase.

SL SLOVAKIA

Společnost SL SLOVAKIA působí na trhu pod značkou ESSEL. Její historie sahá až do roku 1921, kdy byl založen malý strojírenský závod, který se zabýval výrobou jednoduchých nástrojů pro zemědělství a lesnictví. V roce 1960 začíná s výrobou hydraulických jeřábů s variabilním přídavným zařízením, lesnických strojů a variabilních zařízení pro zemědělskí a lesnická vozidla a traktory.

Základ pro další růst

Samozřejmě jen zavedení nového IS na konsolidaci firmy nestačilo. Jeho prvotní nasazení v obou výrobních provozech, jehož základem byla migrace a sjednocení nekonzistentních dat, směřovalo k centralizaci celé společnosti do jednoho závodu ve Slovenské Lupči. Proběhla rekonstrukce technologických postupů, eliminovaly se vzájemné kooperační vazby a došlo k radikálnímu zkrácení technologických a obslužných časů. Všechna tato opatření přitom probíhalay za plného provozu.

Výsledkem je, že informační toky v rámci SL SLOVAKIA jsou dnes sjednoceny, což výrazně usnadňuje řízení společnosti. K tomu přispělo nasazení nejmodernějších nástrojů řízení firmy s využíváním manažerského informačního systému SOFTIP BI, no a samozřejmě i odbourání neefektivní administrativy. Nový informační systém je plně kompatibilní s externími softwary využívanými v oblasti konstrukční přípravy výroby. Jejím kvalitním plánováním byly eliminovány prostoje, což přispělo k lepšímu využití výrobních prostředků, a tedy i k vytvoření kapacit pro další rozvoj produkce co do kvality i kvantity.

Hlavní přínosy řešení

  • Sjednocení datové základny na všech úrovních.
  • Zásadní modernizace a automatizace technologické přípravy výroby, její plánování a komplexního řízení.
  • Řízení materiálových toků a ostatních výrobních nákladů s přesným monitoringem skutečných nákladů.
  • Kvalitní analytické nástroje pro kontrolu plánovaných a skutečných nákladů s využitím moderních nástrojů, například BI technologií.,
  • Podpora kontroly a řízení jakosti ve výrobním procesu, včetně servisních činností.
  • Komplexní správa všech ekonomických činností s poskytováním kvalifikovaných informací o chodu společnosti z ekonomického pohledu v reálném čase.
SOFTIP je jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů IT produktů a služeb na Slovensku. Již více než 26 let přináší inovativní komplexní IT řešení, která pomáhají lépe řídit tisíce firem a organizací všech velikostí na Slovensku i v zahraničí. Další informace na www.softip.sk