Pirátská strana
facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Pokročilé plánování a rozvrhování výroby

NaverticaOd padesátých let minulého století docházelo k přesunu těžiště vytváření přidané hodnoty z průmyslového sektoru do oblasti služeb. Což implikovalo snížení množství středních a menších podniků specializovaných převážně na zakázkovou výrobu.

Díky finanční krizi v roce 2008 dochází ke změně trendu a nárůstu průmyslového sektoru v rámci re-industrializace s výraznou podporou moderních metod jako je např. pokročilé plánování výroby (APS). Tyto trendy samozřejmě neminuly ani Českou republiku, která byla vždy vysoce industrializovaná země a mezi evropskými zeměmi patří v této oblasti tradičně ke špičce.

Průmyslové podniky začaly postupně obnovovat informační technologie a zavádět nové postupy řízení. Výzkumy v oblasti stávajícího využívaného produktového portfolia IT technologií ukázaly, že na trhu stále chybí kvalitní a zároveň cenově dostupné APS aplikace, které by bylo možné buď jednoduše propojit se stávajícími informačními systémy, nebo by byly přímo do těchto systémů integrovány. Tato absence je Achillovu šlachou sahající od paty až po zátylek. Výsledkem absence tohoto řešení mívá za následek bezesné noci plánovačů výroby, kteří jsou pronásledování černými můrami typu neočekávaná porucha stroje a nemožnost najít dostupný alternativní zdroj, nenadálý nedostatek materiálu ovlivňující již naplánované operace a náhlé změny zákaznických požadavků, které mění jak vyráběné množství, tak i doby dodávek. Plánovači zavalení haldami tabulek v Excelu, které se pro plánování stále často používají, nejsou schopni na změnové řízení reagovat, což vede ke zvyšování průběžných výrobních časů, nízké efektivitě, vysokým nákladům, zpožděným dodávkám a následně ke snížení konkurenceschopnosti.

Firma NAVERTICA dodávající informační technologie Microsoft Dynamics NAV převážně do výrobních sektorů po více jak dvě desetiletí si je tržního výpadku aplikací APS vědoma, a proto uvedla na trh APS řešení PlannerOne, které je plně integrované s ERP systémem Dynamics NAV. Podíl tohoto ERP na trhu raketově roste. PlannerOne, unikátní dynamická aplikace pro pokročilé plánování přímo v srdci NAV, představuje pro uživatele značnou výhodou. Umožňuje kvalitní manažerská rozhodnutí, podporována výsledky využívání pokročilých plánovacích algoritmů, grafickým prostředím, dynamickou navigací a integrací všech procesů v reálném čase.

Společnost NAVERTICA působí na trhu podnikových informačních systémů od roku 1990. Je stabilním dodavatelem komplexních systémů na bázi Microsoft Dynamics NAV/ AX, Dynamics CRM, informačních portálů (na bázi Microsoft SharePoint) a systémů managementu. Cílem firmy je nejen dodávka systému, ale zejména zlepšení hospodářského výsledku zákazníka využíváním dodaného řešení. Odvětvová řešení jsou kromě České a Slovenské republiky implementována a podporována také u zákazníků v mnoha evropských zemích, v jižní Africe a v USA.

NaverticaNAVERTICA a.s.

Šumavská 15, 602 00 Brno
brno@navertica.com
www.navertica.com

Hlavní benefity PlannerOne řešení:

 • Interaktivní grafické prostředí a konfigurovatelné vizuální značky
 • Možnost vytvářet vlastí pohledy
 • Využívání algoritmů zajišťujících plánování zdrojů s omezenými kapacitami
 • Detekce úzkých míst
 • Optimalizace nastavovacích časů
 • Seskupování výrobních zakázek
 • Detailní analýzy vytvářených plánů, zpoždění a dalších zákaznicky definovaných KPI
 • Simulace plánů
 • Plánování beroucí do úvahy materiálovou dostupnost a následné včasné doplňování skladů
 • On-line dynamická navigace v prostředí ERP systému
 • Možnost využívání alternativních strojních a pracovních center
 • Integrace na webovské prostředí
 • Nejlepší poměr cena/ výkon na trhu APS
 • ROI v týdnech
 • Snížení průběžných výrobních času a skladových zásob
 • Zlepšení služeb zákazníkům a zvýšená produktivita
Řešení PlannerOne obsahuje dvě komponenty. Jedná se o komponentu zajišťující plánování a rozvrhování výroby a komponentu pro řízení projektů postavené na logice využívání kapacit zdrojů. Každou z komponent lze jednotlivě implementovat v krátkém čase, což má za následek vysoce efektivní vynaložení nákladů.

Ing. Jaromír Skorkovský, CSc.
Autor článku je Training Manager společnosti NAVERTICA a.s.

 
Helios