facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Největší evropský výrobce slévárenského koksu bude řídit výrobu systémem Karat

Společnost OKK Koksovny dokončila v průběhu července implementaci informačního systému Karat. Řešení zde nahradilo stávající systémy a bude zajišťovat řízení provozu koksovny. Projekt realizovala společnost Karat Software společně s ZAS Group a TLC Consulting.Primárním cílem se stalo nahrazení a rozšíření funkčnosti stávajících systémů SAP a ATP Soukup. Karat ve výběrovém řízení uspěl v konkurenci společností jako SAP nebo K2. Kromě síly referencí a dostupné ceny přispěl k úspěchu také fakt, že Petr Otava (předseda představenstva OKK Koksovny, a.s.) měl již s řešením Karat pozitivní zkušenosti, neboť jej používá i společnost Metalimex, kde je rovněž předsedou představenstva.

 

Výsledné řešení nahrazuje předchozí systém SAP a ATP Soukup a zajišťuje tak proces vstupu vagónů do systému IS Karat (komunikace s AWT), životní cyklus vagónů, tisky všech příslušných průvodních dokladů a komunikaci s vážním systémem. Proběhla rovněž customizace dle konkrétních potřeb zadavatele, jež se dotkla zejména oblastí: registru smluv, nákupu, ekologických daní, výstupů z mezd a personalistiky, či komunikace s docházkovým systémem ASAT.

 

K zahájení implementace došlo v polovině prosince loňského roku, od počátku července je již celý projekt předán do plného užívání.


 
  

- Inzerce -

Rozšiřující analytické funkce řešení Flowmon

ALEF FlowmonZnámým systémem pro sle­do­vá­ní toků v síti je ře­še­ní spo­leč­nos­ti Flow­mon. V zá­k­la­du se po­u­ží­vá pro mo­ni­to­ro­vá­ní da­to­vých toků v síti a k ře­še­ní pro­b­lé­mů s tou­to ko­mu­ni­ka­cí. Při po­u­ži­tí Flow­mon sond se vi­di­tel­nost do ko­mu­ni­ka­ce dos­tá­vá až na úro­veň ap­li­ka­cí. Kromě to­ho­to zá­k­lad­ní­ho mo­ni­to­rin­gu a ná­s­tro­je na ře­še­ní pro­b­lé­mů má Flow­mon také rozšiřující moduly.

  

- Inzerce -

Online tržiště merXu pro B2B obchodování úspěšně roste

Tisícovky zákazníků, statisíce produktů a během pár měsíců další expanze


Václav LiškaOnline obchodní platforma merXu pro B2B obchodování má za sebou prvních několik měsíců fungování. Vznikla v reakci na trendy a potřeby daného trhu a výrobcům, distributorům a velkoobchodníkům nabízí možnost začít okamžitě obchodovat v mezinárodním měřítku, konkrétně v rámci střední Evropy a Pobaltí.