facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Kontrola kvality každého plošného spoje a splnění podmínek auditu v Panasonic Automotive Systems Czech

PanasonicSpolečnost Panasonic Automotive Systems začala spolupráci s firmou AIMTEC v dubnu 2015. Implementovala systém pro efektivní plánování výroby autorádií a audiotechniky. Nasadila systém Asprova pro dlouhodobé plánování a simulace kapacit ve výrobě plošných spojů na SMT a PCB linkách. V lednu 2016 přišel Panasonic s požadavkem na sledování kvality ve výrobě.


Panasonic Automotive Systems Czech, s.r.o. patří do evropské skupiny Panasonic Automotive Systems Europe, která dodává multimediální zařízení a nabíjecí systémy pro největší světové automobilky Audi, Daimler, Ford, GM, Honda, Porsche, Renault, Suzuki, ŠKODA AUTO, VW, Toyota, kolínského výrobce TPCA, a Jaguar-Land Rover. Roční produkce pardubického závodu dosahuje zhruba tří milionů kusů autorádií.

Společnost Panasonic Automotive Systems využívá celopodnikově nasazený SAP ERP, jehož součástí je i QM modul. Bylo však zapotřebí využívat ho lépe a efektivněji. Po analýze požadavků a předvedení možností SappyQMS byla tato nadstavba firmy AIMTEC zvolena jako vhodné řešení, které dosáhne vzájemné propojenosti jednotlivých oddělení kvality a sdílení informací o jejich činnosti. Tím se zvýší sledovatelnost a efektivita práce. Oddělení jsou rozdělena na kvalitu vstupní kontroly, výrobní, procesní, zákaznickou a dodavatelskou kvalitu.

Požadavky a cíle zákazníka

 • Snadná dohledatelnost materiálů a výrobků.
 • Přehled o návaznostech procesů.
 • Reporting.
 • Grafické výstupy z kvality.
 • Náhrada dosud užívaných tabulkových procesorů za ERP systém SAP.
 • On-line zobrazení reálného stavu z výroby v systému SAP (při kontrole na příjmu).

Řešení

Firma AIMTEC nasadila svůj produkt, který je součástí SAP ERP a který doplňuje, rozšiřuje a zefektivňuje používání standardního modulu QM. Specialisté z divize SAP ukázali a předali své expertní znalosti společnosti Panasonic a představili jí návod na užívání funkcionalit. Data v modulu QM sice byla správně zadána, ale nebyla ve správné vzájemné návaznosti. Chybělo zde důležité propojení s potřebnou funkcí QM a sběr dat se prováděl v různých programech. SappyQMS umožnil uchopit a setřídit procesy podle požadavků společnosti Panasonic. V další fázi projektu byly systémově zavedeny zvláštní kontroly. Zároveň byly jejich vlastní programové doplňky v oblasti sledovatelnosti propojeny s novými standardními funkcionalitami, šlo především o kontroly skladových zásob po stanovené lhůtě skladování. Projekt byl rovnoměrně rozfázován na jednotlivé úkoly, které jsou řešeny v logické návaznosti a které postupně a rovnoměrně využívají požadovaný počet pracovníků. Propojení různých druhů interních hlášení umožní získat ucelený přehled v jednotném systému s možností následného reportingu a případných upozornění na možný výskyt vad.

„Specialisté společnosti AIMTEC z divize SAP nám poskytli především expertní konzultace a předání vlastního know-how, které nasbírali během stovek implementací. Kombinace znalostí z našeho podnikatelského prostředí a přizpůsobení se našim výrobním specifikům nám přineslo významný náskok před konkurencí.“ uvedl k projektu Miroslav Janoušek, Business Process Inovation, Panasonic Automotive Systems Czech

Dosažené přínosy

 • Standardizace procesů kvality.
 • Snížení náročnosti a nákladů na archivaci dokumentů a lepší dohledatelnost v historii.
 • Přehledné a intuitivní grafické výstupy a grafický reporting.
 • Vytvoření podkladu k „lessons learned“ udávající počet reklamací nebo evidovaných chyb materiálu vznikajících na dané pozici v instalaci výrobku (např. plošného spoje).
 • Digitalizací procesů vznik nových možností predikování a samoučení.
 • Předání expertních znalostí, standardizace při zachování jedinečného způsobu nastavení procesů.

 
Helios
- inzerce -