facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Jak přehledněji plánovat

výrobu u obráběčů

11-control-01Při plánování výroby na obrobně se můžeme setkat se zakázkami na několik tisíc kusů, které se zpracovávají na automatu po dobu několik dní a obsluha pouze doplňuje materiál do zásobníku nebo odebírá vyrobené kusy. Na vedlejším stroji se vyrábějí kusové zakázky a na dalším třeba jeden výrobek, který se soustruží 1,5 směny.


Takže jeden pracovník zvládne obsloužit třeba až 4 stroje za směnu a jiný zase dělá celý den na jednom pracovním místě. Jak tohle všechno elegantně a přehledně naplánovat, a ještě získat relevantní zpětnou vazbu z výroby o vytíženosti pracovníka a mašin? Je to o perfektním zpracování kusovníku, svědomitém odvádění výroby zaměstnanců a v neposlední řadě také o intuitivním nástroji pro plánování.

Začneme grafickými denními plány, kdy si zákazník volí kalendář pro jednotlivá pracoviště a pracovní místa. Pro každé pracoviště je možné zvlášť nastavit plán směn – 8- nebo 12hodinové ve stanovené dny. Vybraným pracovištím se pak jednoduše přiřadí potřebné operace včetně potřebných prostojů na danou zakázku.

S těmito denními plány lze pružně pracovat a přepočítávat je. Výhodou je funkce tzv. zreálnění, kdy na základě odvedených operací na daném pracovišti lze přeplánovat navazující operace.

Pokud dochází k nesouladu mezi plánem a časovým fondem směny, systém na to prostřednictvím značek uživatele upozorní. Lze zmínit především značku symbolizující, že došlo ke zreálnění operace nebo že je operace po termínu, nebo také symbol, že systém objevil časový nesoulad, který je nutné opravit.

Snadnou orientaci v denním plánu umožňuje také snadné filtrování na základě pracovních míst anebo pomocí vyhledávání napříč operacemi.

Kvalitnímu dennímu plánování vždy předchází kvalitně zpracovaný kusovník, který musí obsahovat všechny potřebné operace s časy, prostoji, seřízením strojů a také materiálovými požadavky. Bez těchto základních údajů nelze spolehlivě plánovat nadcházející dny na jednotlivých pracovištích. Představte si, že skládáte puzzle, obrázek vidíte i bez 2 kostiček, ale nikdy ten pohled nebude tak skvělý, jako když máte všechny kousky. To stejné platí i pro kompletnost a propracovanost kusovníku.

Co se týče samotné výroby, ta je zahájena sejmutím čárového kódu z průvodky na odváděcím terminálu umístěném na pracovišti. Od té chvíle je evidován čas strávený na dané zakázce. Podle typu zakázky, a tedy i povahy výroby může zaměstnanec odvádět výrobu za více zakázek – obsluhuje více strojů za směnu nebo odvádí jednotlivé kusy z dokončené zakázky. Vše je nutné opět nastavit v informačním systému a informovat pracovníka o správném odvádění práce. Systém totiž umí zpracovat veškeré varianty.

I výroba, která vyžaduje dlouhé časy zpracování, se dá přehledně a snadno plánovat. Grafické denní plány uspoří čas, který by byl nutný pro zaplánování těchto zakázek do běžného režimu denních plánů.


11-control-02


11-control-03


Ing. Kateřina Huráková Autorka článku působí ve společnosti Control, spol. s r. o.

 
Helios
- inzerce -