facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Jak na automatizaci ve výrobní firmě

SoliteaRychlé tempo moderní doby a zvyšující se spotřebitelské nároky kladou čím dál větší důraz na preciznost výroby. Pokračující pandemie covidu-19 pak k tomu přidává i tlak na efektivitu a časovou přesnost dodávek.


Výrobní firmy jsou denně konfrontovány s palčivým problémem, jak automatizovat lidskou práci. Co s tím? Na společnosti ALFA výroba jednoúčelových strojů a ERP systému Solitea Byznys ukážeme příklad z praxe.

Může automatizace výroby pomoct i vaší firmě?

Možná právě teď stojíte před podobným problémem. Odběratelé na vás tlačí, dodávky nejsou tak pravidelné, jak byste potřebovali, zaměstnanci při zadávání údajů do systému dělají chyby a přestává být v lidských silách tohle všechno zorganizovat a uhlídat. Jediným opravdu efektivním řešením tohoto problému je automatizace výroby. Takový krok vám přinese:

  • významnou úsporu času,
  • zvládání většího počtu zakázek,
  • aktuální a dokonalý přehled o materiálu i činnostech,
  • automatický sběr informací,
  • jednodušší nábor zaměstnanců,
  • a navíc se zbavíte nepříjemného papírování.

Jak automatizaci výroby vyřešila výrobní firma ALFA

Podobnou situaci řešila v roce 2018 společnost ALFA výroba jednoúčelových strojů. Její obrat se zvyšoval, zakázky se hrnuly, výrobní firma rostla a nutně potřebovala automatizovat sběr informací a logistiku. Tou dobou již 5 let používali ERP systém Solitea Byznys k řízení účetnictví a obchodu a byli spokojení nejen s jeho funkčností, ale i s prací a odborností jejich konzultantů.

Vedení firmy došlo k zásadnímu rozhodnutí – co nejvíce automatizovat lidskou práci a z informačního systému Solitea Byznys udělat nový mozek firmy, který se bude starat nejen o účetnictví a obchod, ale navíc bude řídit lidi, pohyb materiálu, logistiku i všechny další procesy. Z ERP systému Solitea Byznys se stal základní stavební kámen celého projektu automatizace výrobní firmy.

Konzultanti Byznysu vytvořili ucelený soubor navzájem propojených a spolupracujících jednotek. Řídící funkci má systém Solitea Byznys. Ve firmě plní roli jediného nástroje, kterým se řídí lidi, materiál i procesy. Zároveň v něm probíhá plánování, kontrola i rozhodovací proces.

Systém Solitea Byznys řídí také dopravníkový a skladový systém, které jsou na něj napojené a které pomáhají s automatizací pohybu materiálu ve skladu a také se samotným uskladněním. Zcela zásadní pro organizaci příjmu a výdaje jsou poté vstupní a výstupní místa, kde personálu opět pomáhá systém Solitea Byznys. Monitorování pohybu usnadňují také čtečky.

Výsledek předčil všechna očekávání

Komplexní systém Solitea Byznys má dnes ve výrobním procesu společnosti ALFA plnou rozhodovací úroveň a fakticky řídí skladový a dopravníkový systém i práci lidí. Široce používané čtečky monitorují pohyb materiálu a výrobků a jsou napojené na vstupní a výdejní místa. V každém okamžiku mají proto uživatelé k dispozici detailní přehled o tom, na které pozici se jaká položka právě nachází, kdo s ní pracoval, co je s ní v plánu dál a zda se přitom dodržuje časový plán.

Systém tedy není závislý na tom, kdy, zda vůbec a jak přesná data do něj vloží obsluha. Naopak si data shromažďuje sám a díky němu má ALFA perfektní pořádek ve skladech, přestože se na něm pohybují desetitisíce položek.

Vedení podniku dnes celému sledovacímu a řídícímu systému s nadsázkou říká Velký bratr, ale za tímto lehce ironickým označením je vidět velká spokojenost. Oceňují zejména absolutní přehlednost a stoprocentní propojení všech částí firemních procesů. Výsledkem jsou vždy aktuální reporty umožňující přesné finanční i materiálové kalkulace, přehledné plánování včetně snadné prioritizace, stejně jako možnost sledování procesu výroby a její závěrečné vyhodnocení.

Za jednoznačnou devizu „Byznysu“ považují i práci konzultantů, kteří umějí doporučit, navrhnout, předávají své zkušenosti a zároveň také přímo oni realizují domluvené úpravy.

S Byznysem je automatizace výroby hračka

Díky své přizpůsobitelnosti a variabilitě se Solitea Byznys dá nastavit na míru prakticky každému typu firmy, ať už se věnuje sériové, zakázkové nebo kusové výrobě. ERP systém má pod kontrolou nejen vlastní výrobní proces, ale i celkové řízení firmy. Minimalizuje chybovost způsobenou lidským faktorem a výrobní proces optimalizuje tak, aby nedocházelo k prostojům a materiálovým ztrátám.

Jednoduše řečeno, moderní výroba potřebuje moderní prostředky. A nejen to, potřebuje i péči konzultantů. Jen za těchto podmínek vaše výroba bude umět pružně reagovat na měnící se podmínky turbulentního trhu. To vše zvládnete s ERP systémem Solitea Byznys.


 
Helios
- inzerce -