facebook LinkedIN LinkedIN - follow

iMPROVE iT!

Příběh MES systému ve společnosti ISOTRA

ISOTRASpolupráce společností ISOTRA a SCADA servis se úspěšně rozvíjí již čtvrtým rokem. Za tu dobu se podařilo realizovat mnohé. Ale vezměme to pěkně od počátku.


Hned na úvod bychom měli představit hlavní aktéry příběhu:

  • ISOTRA – přední český výrobce stínicí techniky sídlící v Opavě a zaměstnávající 638 pracovníků s obratem 1,4 mld. Kč.
  • SCADA servis – původní česká softwarová společnost zaměřující se na oblast MES a SCADA systémů, včetně cyber security v oblasti průmyslové výroby. Dodavatel vlastního MES systému iMPROVE iT!

A nyní už k tomu, jak ISOTRA získala systém MES, který je oporou všech pracovišť v rámci výroby venkovních žaluzií.

Na začátku byla jednoduchá myšlenka vizualizovat frontu práce na několika pracovištích tak, aby bylo možno odstranit desítky a stov­ky listů tištěných papírů s výrobními zakázkami. Relativně malý, na první pohled jednoduchý projekt, který se podařilo realizovat během krátké doby. Projekt velmi důležitý v tom, že si na něm ISOTRA mohla ověřit vhodnost cesty, kterou se rozhodla vydat, a zároveň poukázal na možná úskalí. Přinesl tedy velmi důležité zkušenosti, na kterých bylo možno stavět mnohem ambicióznější plány.

První z takových myšlenek bylo nasazení MES systému do výroby vnějších žaluzií. Zde se ukázalo, jak je důležité mít na straně uživatele MES systému tým aktivních lidí zodpovědný za nasazení MESu. Tým, který za MES kope na domácím hřišti. Vidí jeho možnosti, navrhuje, propaguje, přesvědčuje… a samozřejmě naslouchá potřebám uživatelů, tedy především výrobákům. V ISOTŘE se to povedlo na jedničku, a tak dnes MES systém je oporou všech pracovišť v rámci výroby venkovních žaluzií.

Co vše MES hlídá a řídí:

  • Monitoruje pohyb každé jedné žaluzie od první výrobní operace až po zabalení kompletní zakázky.
  • Zobrazuje operátorům informace o zakázkách a poskytuje podrobné výrobní informace nutné pro uskutečnění konkrétní operace na daném pracovišti.
  • Odstranil kupy papírů, které se tiskly ke každé zakázce.
  • Řídí mezioperační buffery a usnadňuje vyhledávání potřebných komponent.
  • Sleduje kompletnost zakázky před konečnou montáží a zamezuje ztrátovým časům plynoucím z vyhledávaní komponent pro konkrétní zakázku.
  • Online komunikuje s ERP systéme K2, odkud přebírá do výroby naplánované zakázky a zpět odvádí uskutečněnou výrobu.
  • Online poskytuje data managementu pro operativní i strategické řízení výroby.

Je zajímavé sledovat, jak se v průběhu projektu měnily priority v návaznosti na potřeby výroby. A slouží ke cti řešitelského týmu, že se dařilo úspěšně na ně reagovat a vytvořit komplexní systém řízení výroby na jednom z oddělení zákazníka. Jako základ posloužil standardní systém iMPROVE iT! nakonfigurovaný dle potřeb zákazníka. Nicméně projekt byl natolik specifický, že některé části bylo potřeba doprogramovat formou zákaznického modulu.

První MES projekt ještě nebyl u konce a už začal paralelně vznikat další. Svým rozsahem funkčnosti jde za hranice toho prvního. Kromě vlastního řízení výroby řeší technologickou přípravu výroby a WMS. Ale o tom zase někdy příště…