facebook

Evidence výroby na úrovni leteckého průmyslu

GatemaDoba, kdy společnost LANIK, s.r.o. využívala HELIOS čistě jako účetní systém je už dávno pryč. Nyní, i díky konzultantům Gatemy, využívá firma LANIK systém HELIOS v plném rozsahu. Dle slov jednatele Igora Láníka mladšího, výkonného ředitele společnosti LANIK, s.r.o, je evidence výroby na špičkové úrovni. Společnost se informační systém HELIOS snaží vytěžit na maximum a tomu odpovídají i nejnovější technologické vychytávky.


Rodinná firma LANIK, která v roce 1991 začínala se třemi zaměstnanci, se za svých 28 let existence vypracovala na společnost s 210 zaměstnanci a obraty v řádech stovek milionů korun. Zabývá se výrobou technické keramiky pro slévárenský průmysl. Specializuje se na výrobu pěnokeramických filtrů, pro filtraci slitin hliníku, železa a barevných kovů. V menším objemu vyrábí také lisovanou keramiku a keramická jádra. Své zákazníky má po celém světe, 90 % obratu jde ze zahraničí.

Informační systém HELIOS slouží firmě zhruba od roku 2000. S postupným rozvojem firmy docházelo i k rozvoji informačního systému. V současné době jej LANIK využívá v plném rozsahu. „Kromě ekonomické oblasti a dalších agend jako je skladové hospodářství, používáme systém i pro řízení a plánování výroby. Obecně oceňujeme vstřícnost našeho dodavatele, firmy Gatema, modularitu a možnost individuálních úprav,“ popisuje využití informačního systému HELIOS Orange pan Igor Láník.

Skladový systém

I přes plánování výroby se může stát, že po dokončení zakázky zůstanou přebytečné materiály, které by mohly mít do budoucna využití. Kámen úrazu však nastává, kam výrobky uložit, aby byly v době potřeby k nalezení. Je tomu rok, co má LANIK, s.r.o na tyto případy řešení – modul umístění. Všechny regály skladu jsou očíslovány a pracovníci skladu tak mají přesný přehled, kde se výrobky nachází. Zároveň má každý z pracovníků terminál se čtečkou čárových kódů, díky kterému si dohledají umístění výrobku. Vývoj a zavádění systému trval vývojářům z Gatemy zhruba rok, a to kvůli obrovské rozmanitosti výrobků. Většina výroby je totiž na zakázku, a to i včetně balení. Muselo se tedy počítat i se všemi nestandardními situacemi, které potřebují individuální řešení. Jejich zvládnutí se tak promítlo do delší doby implementace.


čtečka

Evidence výroby na úrovni leteckého průmyslu

V současné době je celý výrobní systém firmy LANIK s.r.o. propojen, a díky tomu umožňuje sledovat tracebilitu, tzn. vysledovat cestu jednotlivých surovin od dodavatele, přes výrobu až po finální výrobek. Šarže vstupních materiálů jsou sledovány společně s výrobkem až do finální krabice. Při případných reklamacích dokáží u každého výrobku jít od čárového kódu zpět až k dodavateli surovin. S mírnou nadsázkou lze říci, že princip evidence je na úrovni leteckého průmyslu. LANIK však nemusí data 50 let archivovat.

Výraznou pomocí je nejnovější přírůstek – vážící vozíček s napojením do systému. „V praxi to funguje tak, že vozíček přijede k surovině, načte čárový kód suroviny, její šarži a dle toho zobrazí, kolik se má dané suroviny navážit. Do HELIOSu poté automaticky odesílá reálně navážený stav,“ popisuje proces Petr Kohoutek, ředitel IT. V systému je pak možné dohledat reálné složení dané várky výrobků. Systém zatím funguje na jednom pracovišti keramiky, ale do budoucna je v plánu systém rozšířit na další pracoviště.


vozík


„V globálu jsme se systémem HELIOS asi neušetřili žádné pracovní místo, na druhou stranu jsme díky tomu zvládli nárůst výroby ve stejné kapacitě, úspora tam tedy byla a je,“ zakončuje pan Igor Láník.