facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Detailní podpora výroby a výrobních procesů je pro Teslu Blatná klíčová

TeslaTesla Blatná, a.s. podniká v elek­t­ro­tech­nic­kém a au­to­mo­bi­lo­vém průmyslu. Vyrábí pasivní sou­část­ky, navrhuje a vyrábí moduly pro řízení elek­­t­ric­kých motorů, na­bí­je­ček aku­mu­lá­to­rů, osazování DPS a vy­rá­bí díly pro au­to­mo­bi­lo­vý průmysl.


Neúplnost informací vedla k novému řešení

Tesla Blatná používala různé neintegrované systémy pro hlavní procesy jako výroba, prodej, ekonomika, vč. docházky. Předchozí IS nepodporovaly detailní plánování a sledování výroby, prognózování či sledování reálných nákladů na výrobek. Tesla Blatná musela čelit nedostatečné představě o reálných nákladech jednotlivých výrobků, možnosti zpoždění dodávek z důvodu pozdního zajištění materiálu, vysokým nákladům na nadbytečné zásoby a nedostatku informací pro klíčová rozhodnutí, zejména ocenění zboží a zajištění kapacit výroby. Společnost potřebovala zabezpečit řízení zásob a plánování kapacit ve výrobě v přímé vazbě na otevřené prodejní zakázky a prognózy prodeje. Dalším požadavkem na nový informační systém bylo umožnění detailního sledování nákladů výroby a skutečných nákladů na jednotlivé výrobky. V neposlední řadě chtěla zajistit systémovou podporu expedici zakázek a kvalitu jako dohledatelnost, reference a šarže. Bez nového informačního systému by se firma stala nekonkurenceschopná. Hledala tedy řešení, kde by tyto oblasti byly pod jednou aplikací, ERP systémem.

Volba řešení a cíle projektu

Vítězné řešení, ERP QAD, které Tesla vybrala ve výběrovém řízení, mělo nejlepší poměr cena/funkčnost a velmi dobrou podporu výrobních procesů, pracovní příkazy (PP), operace PP, struktury PP, detailní plánování a sledování výroby.

„Co do rozsahu nabízené řešení dokázalo pokrýt všechny naše potřeby, včetně workflow, docházky a mezd, stravování, moduly EDI, CRM, B2B atd. Vyhovuje nám, že je systém postavený na standardních procesech s možností úpravy dle požadavků zákazníka,“ okomentoval výběr informačního systému Milan Klukner, působící na pozici ERP support v Tesle Blatná a pokračoval: „Při rozhodování pro nás byla klíčová detailní podpora výroby a výrobních procesů.“

Cílem projektu bylo zkonsolidovat několik IS do jednoho, zjednodušit controlling a sledování nákladů, zejména ve výrobě, zefektivnit plánování, řízení a sledování výroby. Dále standardizovat a zprůchodnit procesy, zejména na obchodním a technickém úseku; snížit stav zásob a zvýšit informovanost vedoucích pracovníků.

Implementace

Implementace řešení, které využívá jeden server a druhý slouží jako záložní, trvala 4 měsíce. Tesla Blatná využívá množství kooperací a dotačních projektů, které potřebuje sledovat. Na projekt byly kladeny nároky jak v oblasti intrastatu, tak v oblasti výroby a sledování ve finančním modulu. Projekt zahrnoval řízení dokumentů a work flow pro sledování odchylkového řízení, změnování, schvalování apod.

„S ohledem na implementaci bych příště doporučoval držet se striktněji standardních procesů implementovaných v QAD. Zjistili jsme, že naše požadavky na customizované procesy zbytečně protáhly projekt a v konečném důsledku nebyly dostatečně přínosné,“ upozornil na častý zvyk českých podniků Klukner.

Očekávání a přínosy

Implementace ERP QAD s ohledem na priority splnila očekávání společnosti Tesla Blatná. Po zavedení systému nahradila elektronická forma tu papírovou a procesy se zrychlily, zvláště v oblastech komunikace, schvalování, připomínkování, rozhodování a zvýšila se informovanost lidí. Zhruba za rok, zejména po zapracování všech zaměstnanců do rutiny se systémem, přineslo řešení firmě prokazatelné výhody. Výrazně se zvýšila informovanost vedoucích pracovníků, mají možnost získat v podstatě real time informace i z oblastí, za které přímo nezodpovídají a to až do nejmenších podrobností, pochopitelně v rámci nastavených oprávnění. Veškerá důležitá data je možno nalézt na jednom místě. Zefektivnila se činnost controllingu. „Z globálního hlediska nám QAD přinesl výrazně detailnější informace o zásadních činnostech firmy, které jsou zároveň snadno dostupné pro daleko širší okruh lidí. Detailně lze sledovat výkony a plnění norem a v neposlední řadě jsme byli schopni skrze znalost přesných nákladů na artikl optimalizovat cenotvorbu a tím podpořit ziskovost. Navíc bylo provedeno napojení testerů elektronik na ERP systém. Na spolupráci s Minervou oceňujeme především spolehlivost a vstřícný přístup,“ shrnul Klukner.

Tesla


 
Helios
- inzerce -