facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Creo Parametric – představení klíčových funkcí

Porovnejte je s vaším CAD řešením

Creo Parametric je jedním z nejpropracovanějších CAD řešení, která využívají nejúspěšnější firmy po celém světě. Autorem tohoto řešení je firma PTC, která již desítky let udává trendy ve vývoji a směřování CAD technologií. V následujících řádcích se vám pokusím představit některé klíčové funkce, které jsou součástí balíku Creo Design Essentials.


Klíčové funkce Creo Design Essentials:

Základem je bezkompromisní modelovací jádro. To umožňuje vytvářet libovolné parametrické modely a sestavy, ale také výkresovou dokumentaci včetně kusovníku. Softwarově je zajištěno, že jakákoliv změna provedená na 3D modelu nebo výkrese se vždy projeví, a to beze zbytku.

Když je konstruktér postaven před úkol, aby předvedl několik variant svého návrhu, může použít Creo Design Exploration. Ten umožňuje ukládání a obnovení časových snímků práce na 3D datech.

Pokud uživatel potřebuje spolupracovat s někým, kdo nepoužívá Creo, může data z jiných CAD systémů přímo otevírat v Creo a dále s nimi pracovat.

Simulace a analýzy jsou nedílnou součástí návrhu výrobku. V Creo je možné nastavit tolerance kót v modelech sestavy na nominální, střední, horní nebo dolní úchylku. Creo zjistí statické kolize i kolize za pohybu a upozorní na ně zvukově, graficky nebo hodnotou parametru. Tyto analýzy mívají uživatelé v Creo uloženy formou prvku Analýza, který je součástí modelového stromu sestavy a při změně geometrie jsou na případný problém automaticky upozorněni. Navíc každá licence Creo Design Essentials obsahuje také funkce Strukturálních analýz.

Pokud konstrukce obsahuje šroubové a kolíkové spoje, je vložení takového spoje otázkou několika kliknutí. Nadefinovaný spoj se umístí do sestavy a Creo automaticky vyvrtá příslušné otvory včetně vůlí a závitů. Při záměně průměru, typu nebo délky se celý spoj aktualizuje a uživatel nemusí kontrolovat, zdali má pro šrouby správné průměry děr. Vše je maximálně automatizováno.

Pokud vytváříte příhradovou konstrukci v Creo, využíváte opět databázi nejenom profilů, ale také standardů spojek, větších celků, jako jsou zábradlí, schodiště, žebříky a další. Výkresová dokumentace celého projektu se vytvoří kliknutím na jednu ikonu. Automaticky také vzniká tabulka s potřebným množstvím polotovarů a nářezové plány.

Někdy je potřeba do sestavy vložit konkrétní postavu a zjišťovat, zdali dosáhne na veškeré ovládací prvky, nebo zdali konkrétní osoba může ze zdravotního hlediska vykonávat určitou činnost opakovaně. Toto a mnohem více umí Creo Human Factor Extension a Human Factor Analysis Extension.

Mnohé výrobky, které jsou navrhovány v Creo, obsahují potrubní trasy nebo kabelové svazky. Proto jsou Creo Design balíky vybaveny funkcemi, které umožňují tyto komponenty navrhnout a začlenit do sestav.

Ještě před výrobou prototypu je možné zhmotnit 3D model pomocí rozšířené reality. To je velká výhoda, která umožňuje zasílat vizualizační link a začlenit virtuální model do reálného prostředí.

Migrace z jiných CAD řešení

Pro uživatele, kteří přecházejí z jiných CAD řešení na Creo, má PTC v každé licenci Creo Design funkci Legacy Data Migration. Tato funkce umožňuje načíst 2D a 3D data do Creo (přičemž by mělo platit, že původní 2D je otisk 3D dat) a zaručuje, že pokud se provede změna na 3D datech, změní se i 2D výkres. Na straně Creo jde o proces, který prolinkuje importovaný 3D model s 2D importovaným výkresem, překontroluje správnost „otisků“ pohledů, vytvoří asociativní kóty na místech původních kót a staré kóty i pohledy smaže.

Umí tohle váš CAD?

Jeden z uživatelů mi řekl, že srovnávat Creo s Inventorem a SolidWorks je jako srovnávat Karibik a Máchovo jezero. Nevím, v Karibiku jsem nebyl a SolidWorks ani Inventor neznám. Pokud máte vlastní zkušenost, klidně mi napište.

Radovan Míček
Autor článku je konzultant ve společnosti AV ENGINEERING, a. s.

 
Helios
- inzerce -