facebook LinkedIN LinkedIN - follow

COMES WMS pro interní logistiku a digitalizaci továrny

COMESV podnikové praxi existuje celá řada skladových systémů. Většina z nich je integrovaná jako pevná součást informačních účetních systémů. Některé systémy jsou funkčně jednoduché (např. neumí evidovat šarže surovin) a řeší se v nich pouze příjem surovin a expedice výrobků. Výrobu mají za takzvanou „černou skříňku“.


Z tohoto důvodu nedokážou uživatelům poskytovat informace o výrobě v reálném čase a nemají vestavěnou funkčnost automatické traceability materiálového složení výrobků. U funkčně bohatších skladových systémů je evidován výdej vstupních surovin do výroby na konkrétní procesní zakázky. U jednodušších skladových systémů jsou vstupní suroviny automaticky spotřebovány podle přijatých výrobků na výstupní sklad, což může mít jako následek rozdíly mezi skutečným a skladovým stavem surovin.

Cílem vývoje modulu COMES WMS je vytvořit flexibilní systém řízení interní logistiky továrny s přátelským a interaktivním ovládáním.

Hlavní vlastnosti COMES WMS

Podpora výroby

 • Komplexní řešení interní logistiky od příjmu surovin, přes výrobu až po expedici výrobků.
 • Automatické zásobování linek surovinami podle spuštěných výrob.
 • Podpora FIFO a FEFO.
 • Řízení práce skladníků pomocí elektronické fronty práce.
 • Přehled o stavu skladu/výroby v každém okamžiku (v reálném čase).
 • Grafická vizualizace skladu.
 • Podpora EAN kódů, každé balení má svůj unikátní kód.
 • Integrace s COMES koncepty pro plánování a řízení výroby a údržby (APS, OEE, MOM, Maintenance), které tvoří základ IT digitální továrny.

Podpora kvality

 • Řešení pozastávek a neshodných dílů (scrap),
 • Automatické generování traceability (dohledatelnost použitých surovin).
 • Omezení skladových pozic pro vybrané materiály.
 • Řešení požadavků zákaznických auditů.
 • Podpora logistiky a plánování
 • Evidence avíz na příjem a expedici.
 • Automatické generování expedičních listů.
 • Podpora práce se složenými obaly (např. paleta + víko/plata/kusy).
 • Inventury skladů (částečné, úplné, dle materiálů, dle skladových lokací).
 • Práce s cenami (ceny každého kusu, možnost pracovat ve více měnách, průměrné ceny, výdej materiálu dle cen).l
 • Hlídání maximálních a minimálních skladových množství.

Uživatelské rozhraní a reporting

 • Podpora chytrých čteček čárových kódů a mobilních zařízení (tablet, smartphone).
 • Reporty (aktuální stav skladu, zobrazení stavu skladu v libovolném časovém okamžiku, trasování, přehled příjmů a výdejů…).

Uživatelská konfigurace

 • Možnost specifikovat uživatelské vlastnosti skladových položek (hmotnost, vlhkost, barva …).
 • Konfigurace skladových funkcí dle procesního modelu zákazníka.
 • Grafický návrhář etiket.
 • Neomezený počet materiálů, skladů, skladových míst, regálů, strojů…
 • Stromová struktura skladových lokací a materiálů.

Rychlost a optimalizace

 • Optimalizace skladových cest.
 • Vysoký výkon díky modernímu IT řešení (dokáže zpracovávat tisíce skladových operací za vteřinu).

Komunikace na ostatní systémy

 • Propojení na stávající skladový systém továrny.
 • Programátorské API pro doplňování funkcí dle požadavků zákazníků a integraci na ostatní systémy.

Příklady řešení logistických procesů v COMES WMS

Příjem materiálu

Pro příjem materiálu slouží formulář příjemky na obrázku 1. Ve formuláři příjemky zadává pracovník logistiky seznam materiálů, které má skladník naskladnit. V našem případě byl vybrán materiál, u kterého je specifikován balicí předpis. Pracovníkovi stačí pouze vybrat materiál a zadat množství. Systém následně automaticky spočítá palety, víka palet a pomocná plata dle balicího předpisu. Systém umožňuje kromě ručního zadávání avíz i automatický import např. z ERP, Excelu nebo jiných datových zdrojů. V případě, že není potřeba materiál skenovat a polepovat čárovým kódem, může dojít k automatickému naskladnění.


Obr. 1: Příjemka
Obr. 1: Příjemka

V opačném případě je automaticky generován požadavek do fronty práce skladníka na mobilním skeneru dle formuláře na obr. 2.


Obr. 2: Fronta práce skladníka
Obr. 2: Fronta práce skladníka

Po kliknutí na požadavek/řádek tabulky se skladníkovi zobrazuje detail požadavku dle formuláře na obrázku 3.


Obr. 3: Detail požadavku
Obr. 3: Detail požadavku

Následně se může skladník na vybraném požadavku označit za řešitele, vykonat ho, či úplně zrušit. Při vykonávání příjmového požadavku musí skladník nejdříve pomocí tlačítka vytisknout na tiskárně štítků etikety. Následně skenuje nejdříve kód příjmové rampy, pak postupně lepí etikety na balení a současně skenuje jejich kódy. V případě nesrovnalosti balení či množství má skladník možnost přes mobilní rozhraní vytvořit novou etiketu. V případě, že je třeba například zadávat datum expirace, je skladník vyzván k jeho zadání.


Obr. 4: Příjem materiálu – skenování etiket
Obr. 4: Příjem materiálu – skenování etiket

Zaskladnění materiálu

Po dokončení příjmu materiálu je materiál umístěn na skladové rampě. Následně musí skladník provést zaskladnění na volné skladové pozice. COMES WMS skladníkovi nabízí volné skladové lokace, skladník naskenuje kód balení a následně naskenuje kód skladové lokace.

Výdej/pozastávka materiálů

Výdej, nebo pozastávka materiálu probíhá podobně jako příjem. Pracovník logistiky musí vždy zadat kód materiálu a množství, anebo může pracovat pomocí nákupního košíku (vybírá si z dostupného množství a přidává do košíku).


Obr. 5: Výdej materiálů
Obr. 5: Výdej materiálů

Závěr

V článku je stručně popsána jen malá část digitalizace logistických procesů, které systém COMES WMS pro řízení interní logistiky továrny COMES WMS umí. Výhodou COMES WMS je velká flexibilita v konfiguraci a univerzálnosti nasazení na různé typy výrob, takže je použitelný od malého skladu náhradních dílů až po interní logistiku výroby včetně automatické traceability. COMES WMS mohou uživatelé provozovat s jakýmkoliv informačním systémem třídy ERP a MES, nebo samostatně.

Největším přínosem COMES WMS je schopnost detailně řešit všechny materiálové procesy ve výrobě (zásobování linek materiály, spotřeby a transformace materiálů, zaskladnění hotových výrobků). Systém podporuje uživatele v dokladování výroby pro audity svých zákazníků. Funkce systému lze díky API libovolně zákaznicky rozšiřovat. Příkladem mohou být EDI komunikace, navažovací procesy, automatické řízení doprav materiálů na pracoviště nebo zákaznický webový portál pro tvorbu objednávek a dodavatelských etiket.

Integrované moduly MES/MOM systému COMES, pro detailní rozvrhování výroby COMES APS, pro řízení a vyhodnocování výroby COMES OEE, pro řízení výrobních a montážních operací COMES MOM, pro řízení údržby COMES Maintenance, doplňuje modul interní logistiky COMES WMS do funkčnosti digitální továrny.

Aleš Stehno
Autor článku působí ve společnosti Compas automatizace (info@compas.cz).

 
Axis Talk 2021
Helios
- inzerce -