facebook

Automatická deklarace výroby v českém závodě koncernu FAURECIA

FAURECIA, PlantwatcherSpolečnost Faurecia Interior Systems Bohemia je členem koncernu FAURECIA, jednoho z předních výrobců dílů pro automobilový průmysl. Pro rychlejší plánování a přesnější vyhodnocování výroby společnost Faurecia nasadila systém automatické deklarace výroby pro technologický soubor vstřikovna.


Kompletní dodávku systému na klíč včetně hardwaru a montáže provedla společnost S&T CZ, která má s implementací IT řešení ve výrobních podnicích více než 20 let zkušeností.

Před zavedením automatické deklarace výroby byla v podniku Faurencia využívána papírová evidence a pořizovaná data byla následně elektronizována v prostředí Microsoft Office. Tento způsob pořizování produkčních dat byl pro realizovaný počet zakázek nevyhovující a neumožňoval operativní vyhodnocení výroby, online zpětnou vazbu z výroby. Možnost reakce na provozní stav, provozní události byla realizovatelná s časovým zpožděním v řádu hodin.

Proto se společnost Faurencia rozhodla pro zavedení automatické deklarace výroby pro vstřikovnu, která byla osazena různými modely vstřikolisů od několika výrobců. Pro řešení automatické deklarace výroby si společnost definovala základní cíle, požadovanou funkčnost a očekávané aplikační přínosy:

Přesnost a neovlivnitelnost dat, automatický sběr požadovaných dat na pozadí výroby

  • Vyloučení vlivu „lidského faktoru“, přesné a striktní hodnoty
  • Online dostupné informace o výrobě a stavu vstřikovny, zrychlení odvodu výroby
  • Zlepšení dohledu na vytížení strojů (deklarace zmetků, odstávek)
  • Minimální časová prodleva mezi výrobou a managementem
  • Zachování stávajících výstupů pro udržení kontinuity při řízení výroby

Dále byla definována obecná očekávání s ohledem na plánované etapovité nasazení automatické deklarace na další části výroby (výrobní a finalizační kroky a linky). Požadováno proto bylo řešení se standardní centrální databázovou platformou MS SQL server a jedním centrálním úložištěm pro všechna výrobní zařízení. Pro zajištění možností dalšího rozvoje byla požadována otevřenost a škálovatelnost systému, možnost doplnění o další funkce nebo o další výrobní zařízení a snadná výměna dat s ostatními systémy a využívanými aplikacemi.

Obr.: Ukázka klientského rozhraní systému PlantWatcher
Obr.: Ukázka klientského rozhraní systému PlantWatcher


Společnost S&T navrhla a realizovala vhodné řešení uvedených požadavků pomocí systému PlantWatcher, konkrétně jeho modulů Server, Viewer, Orchestrator a Connector. Systém PlantWatcher je technologické řešení typu klient server s databázovou platformou Microsoft SQL server a web platformou Microsoft IIS.

Systém PlantWatcher byl nasazen na technologický soubor vstřikovna – celkem je v systému monitorováno a vyhodnocováno 29 vstřikolisů. Pro vlastní řešení byly vstřikolisy doplněny o 3 binární výstupy a jejich vzájemná kombinace umožnila vyhodnocovat minimálně tyto 3 základní stavy: automatický chod stroje, výměnu formy a vystříknutí kusu. Systém PlantWatcher na základě informace o výměně formy (fyzický binární signál ze zařízení) zahájí výrobní zakázku s neidentifikovaným materiálem, do které bude přidávat na základě signálu o vystříknutí (v automatickém režimu) dokončené kusy. Takto založená výrobní zakázka je kdykoliv v jejím průběhu nebo po dokončení klasifikována (přiřazen výrobek) přípravářem výroby nebo mistrem. Klasifikovaná zakázka je odváděna pomocí „Datové pumpy MES“ do ERP systému SAP. Nová zakázka začíná vždy se začátkem výměny formy a trvá až do začátku další zakázky (další výměny formy, změna zakázky od signálu výměny formy). Neklasifikovaná zakázka je zobrazena na přehledové obrazovce systému – panel PC v prostoru výroby, tak aby mistr / příprava výroby měli přehled o aktuálním stavu systému – klasifikace vyráběné dávky deklarována vždy po výměně formy.

Systém PlantWatcher je ve firmě Faurencia provozován v nepřetržitém provozu a ve výrobě je umístěno 10 průmyslových PC pro klientské rozhraní. Reportní část systému je využívána managementem výroby pro řízení výroby a reporting statistik pro každodenní meetingy výroby (reporty, tabulky).

Přínosy řešení automatické deklarace výroby zhodnotil ing. Petr Kebísek, controller společnosti Faurencia: „Nasazení systému PlantWatcher umožnilo odbourat papírovou podobu vykazování výroby. Aktuální výrobní data jsou online dostupná výrobnímu managementu a pomocí výstupů dle Faurecia standardu využívána přímo na výrobních poradách managementu a slouží jako striktní podklad pro strategická výrobní rozhodnutí. Jednoznačně se nám vrací čas a úsilí, které jsme věnovali vstupní analýze a optimalizaci systému v podobě úspory času operativního managementu výroby a především ve formě podrobného vyhodnocení výroby formou KPI parametrů – tabulky, grafy a přesným přehledem výroby pro jednotlivé stroje. Navíc pro blízkou budoucnost, v rámci roll-out na další stroje/střediska, i možností definicí KPI parametrů pro další specifické technologie… a samozřejmě unifikací řešení, kdy pro všechny výrobní technologie (přes 40 výrobních zařízení) je použit jednotný HW a princip činnosti systému.“

Více informací najdete na www.plantwatcher.cz.