facebook LinkedIN LinkedIN - follow

APS a optimalizace nákupu v IS KARAT

KARATPokročilé plánování výroby představuje syntetický přístup k souboru faktorů, které ve strojírenské výrobě – a nejen v ní – ovlivňují stanovení termínů dokončení zakázek. Pokročilostí je rovněž myšleno vytváření variant plánů s odlišnými výchozími předpoklady.


Při pokročilém plánování výroby tedy musíme být schopni používat různé konfigurace a metody plánování kapacity pracovišť – zdrojů, ale zároveň omezovat plánování kapacit i vstupy a výstupy jiných či vlastních výrob (jiné závody, předvýroba).

To má zásadní význam ve strojírenské výrobě, kde jsou požadovány speciální materiály s dlouhou dobou dodání, a kde projekty probíhají po delší období. Totéž však platí i pro turbulentnější výroby, kde jsou naopak zakázky relativně krátkodobé a materiálově zajištěné v režimu just-in-time.

IS KARAT dokázal ve svých plánovacích algoritmech zohledňovat dostupnost vstupů i v minulosti. Bylo to za předpokladu využití rezervačních mechanismů, tedy přesné blokace vstupů pro konkrétní výrobní příkaz a jeho operace.

Společně se zohledněním vstupů do kapacit strojů je požadována kumulace zakázek s cílem optimalizovat průběh výroby. Kumulace odstraňuje adresnost výroby, kdy konkrétní objednávku vykrývá jeden výrobní příkaz. Současně je však nutné mít přehled o tom, zda lze dodat zakázky při kumulované výrobě včas.

Požadavky na plánování kapacit a zásob jsou tedy následující:

 • Vyhodnocovat dostupnost vstupů (a tím i výstupů) výroby pouze z hlediska disponibility bez zbytečné administrativní zátěže.
 • Řešit disponibilitu v čase, tedy za sledované intervaly – den, týden, měsíc.
 • Vyhodnocovat disponibilitu za více skladů současně – nejen za výrobní sklady, ale i za centrální sklady, sdílené sklady apod.
 • Brát zřetel i na požadavky z jiných výrob – sdílené zásoby a vzájemně vyráběné polotovary mezi více pobočkami.
 • Zohledňovat možnost kooperované výroby mezi závody.
 • Mít přehled o vykrytí konkrétních objednávek i při neadresné výrobě bez využití rezervačních mechanismů.
 • Umožnit na základě výsledku plánování vytvářet návrhy pro objednání materiálů, a to ideálně rozdělené po jednotlivých oblastech zásobování (centrální sklady, dílčí sklady, nákupčí).

IS KARAT nabízí řešení všech těchto požadavků v podobě nového vylepšeného modelu Pokročilého plánování výroby, který umožňuje sestavování dílčích plánů a jejich sdružování do tzv. master plánů.

Model poskytuje jeden univerzální, optimální pohled na fungování firmy, kde plánovači i obchodníci získávají spolehlivá data zhotovení svých zakázek a informace o tom, jak je ovlivňuje vlastní a cizí předvýroba, a zároveň dochází k celkové optimalizaci nákupu.


Výsledkem plánování je „zápis plánovaného data“ pro každý jednotlivý požadavek na vstup. Toto datum se stává vstupem pro další modul IS KARAT, kterým jsou Návrhy objednávek. Tento nástroj umožňuje generovat návrhy objednávek na konkrétní data včetně možnosti opakovaného přeplánování, případně i ručních vstupů. Od původního nástroje Generování objednávek dle disponibility v čase se liší v tom, že rozpracovaný návrh je možné uložit a kdykoliv se k němu vrátit a dokončit jej. Po dokončení návrhů se tento podklad použije pro Generování objednávek vydaných podle návrhů objednávek.

Velkou výhodou návrhů objednávek je možnost při jejich generování nastavit různé pohledy na skladové zásoby:

 • Zásoby mohou být nakupovány centrálně nebo pobočkově.
 • Zásoby mohou být uváděny kumulovaně za více skladů současně, nebo naopak po jednotlivých skladech.
 • Zásoby mohou být rozlišeny podle konkrétních skupin nebo i konkrétních položek – nomenklatur.
 • Zásoby mohou být rozepsány na jednotlivé nákupčí – tedy i podle odpovědnosti.

Systém na základě plánování vygeneruje návrhy objednávek, které se stávají podkladem pro finální vytvoření objednávek vydaných. Plánované a potvrzené termíny těchto objednávek jsou vstupem pro další plánování výroby. Analogický postup funguje u zohlednění plánu výroby a jeho řádného online odvádění. Pokročilé plánování tedy není jen otázkou plánovacích algoritmů, ale celkového pojetí a fungování procesů ve firmě.

Ing. Tomáš Lovas Ing. Tomáš Lovas
Autor článku je konzultantem výroby ve společnosti KARAT Software.

 
Daktela
Helios
- inzerce -