facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Pozvánka na webinář Infor pro potravinářské společnosti

Požadavky spotřebitelů na větší inovace a transparentnost produktů, stále se zvyšující tlaky na kvalitu a dodržování předpisů, těsnější marže, příležitosti pro nové prodejní kanály a dynamická pracovní síla, to jsou jen některé z faktorů, které posouvají dynamiku trhu až do bodu, kdy výrobci potravin a nápojů musí přijmout nový přístup ke svému podnikání.


Pokud chcete vědět, jak úspěšně řídit růst a ziskovost v tomto neustále se měnícím prostředí, stáhněte si brožuru 5 největších výzev, který dnes čelí výrobci potravin a nápojů.

Stále více potravinářských společností využívá své digitální systémy také ke sledování a dohledávání potravin, řízení kvality a řízení dodavatelského řetězce. Digitální technologie generují obrovská množství dat, která mohou využít k posílení své konkurenceschopnosti. Na našem webináři se dozvíte, jak tato data využít k posílení transparentnosti směrem ke spotřebitelům, optimalizaci dodavatelského řetězce a omezení plýtvání potravinami v celém řetězci.

Hlavními body webináře jsou:

  • Dopad legislativních požadavků a regulací v oblasti bezpečnosti a dohledatelnosti na potravinářské výrobce
  • Jak digitální systémy mohou při plnění těchto požadavků vytvořit konkurenční výhodu
  • Zkušenosti předních potravinářských a nápojářských společností
  • Diskuse s odborníky ze společnosti Infor o nasazení systémů v potravinářském segmentu.

Registrujte se na webinář společnosti Infor s názvem Bezpečnost a dohledatelnost: jak dosáhnout konkurenční výhody v potravinářském odvětví transparentnějším dodavatelským řetězcem.