facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Podpora kvalitní správy dat

Řešení Microsoft Data Governance a Crayon Česká republika

V dnešním světě založeném na datech je pro organizace, které chtějí využít sílu svých dat a zá­ro­veň zajistit soulad s předpisy a zachovat bezpečnost dat, nejdů­le­ži­těj­ší efektivní správa dat. Společnost Microsoft, globální technologický lídr, stojí v čele vývoje řešení pro správu dat.


V rámci strategického kroku směřujícího k rozšíření nabídky správy dat spojila společnost Microsoft své síly se společností Crayon Czech Republic, předním poskytovatelem softwarových a cloudových řešení. Cílem této spolupráce je poskytnout organizacím špičkové nástroje a odborné znalosti v oblasti správy dat. V tomto článku se ponoříme do podrobností tohoto partnerství a prozkoumáme, jak může posílit dokonalost dat i u Vás.

Řešení pro správu dat

Společnost Microsoft je průkopníkem ve vývoji komplexní sady řešení pro správu dat, která jsou určena pro organizace všech velikostí. Její portfolio zahrnuje nástroje jako Microsoft Purview, Compliance Manager a Information Protection. Tato řešení nabízejí funkce pro klasifikaci dat, šifrování, řízení přístupu a monitorování shody s předpisy. Společnost Crayon Czech Republic chce právě díky partnerství se společností Microsoft rozšířit dosah těchto řešení a poskytnout na míru šitou podporu organizacím, které usilují o robusní rámce správy dat.

Crayon Czech Republic – důvěryhodný partner

Společnost Crayon Czech Republic si získala pověst důvěryhodného partnera v oblasti softwarových a cloudových řešení. Díky hluboké znalosti místního podnikatelského prostředí a odhodlání poskytovat služby s přidanou hodnotou má společnost Crayon Czech Republic dobré předpoklady pro spolupráci se společností Microsoft na iniciativách v oblasti správy dat. Její odborné znalosti v oblasti licencování, migrace do cloudu a správy softwarových aktiv doplňují nabídku společnosti Microsoft v oblasti správy dat, takže toto partnerství je synergickým počinem.

Výhody spolupráce

Spolupráce mezi společnostmi Microsoft a Crayon Czech Republic přináší několik klíčových výhod pro organizace, které chtějí zlepšit své postupy správy dat:

  1. Řešení na míru: Místní odborné znalosti společnosti Crayon Czech Republic umožňují přizpůsobit řešení společnosti Microsoft pro správu dat specifickým potřebám českých podniků. To zajišťuje, že organizace mohou zavést takovou správu dat, která odpovídá jejich jedinečným regulačním a provozním požadavkům.
  2. Zajištění shody s předpisy: Díky předpisům o ochraně osobních údajů, jako je GDPR, se dodržování předpisů stalo pro podniky nejvyšší prioritou. S využitím nástrojů pro správu dat společnosti Microsoft a pokynů společnosti Crayon Czech Republic mohou organizace s jistotou procházet složitým prostředím dodržování předpisů.
  3. Optimalizace nákladů: Odborné znalosti společnosti Crayon Czech Republic v oblasti správy softwarových aktiv zajišťují, že organizace mohou optimalizovat své náklady na licence a infrastrukturu a zároveň maximalizovat výhody řešení správy dat společnosti Microsoft.
  4. Zabezpečení dat: Ochrana citlivých dat je v dnešním prostředí kybernetické bezpečnosti klíčová. Partnerství nabízí robustní řešení ochrany dat, včetně šifrování a řízení přístupu, která chrání kritické informace před narušením a neoprávněným přístupem.

Vyhlídky do budoucna

Spolupráce společností Microsoft a Crayon Czech Republic v oblasti správy dat představuje významný krok k tomu, aby organizace mohly plně využít potenciál svých datových aktiv. S dalším vývojem digitálního prostředí zůstanou data klíčovým faktorem obchodního úspěchu. Závazek partnerství poskytovat inovativní řešení a služby v oblasti správy dat je staví do pozice cenných spojenců organizací, které usilují o dosažení dokonalosti ve správě dat.

Závěrem lze říci, že spolupráce mezi společnostmi Microsoft a Crayon Czech Republic je velkým příslibem pro organizace, které usilují o posílení svých postupů správy dat. Díky řešením šitým na míru, zajištění shody s předpisy, zabezpečení dat a optimalizaci nákladů v popředí jejich nabídky je toto partnerství připraveno výrazně ovlivnit prostředí správy dat v České republice i mimo ni. Tím, že společnosti Microsoft a Crayon Czech Republic umožňují organizacím převzít kontrolu nad svými daty, připravují půdu pro budoucnost založenou na datech a plnou příležitostí k růstu a inovacím.