facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Pozvánka na virtuální konferenci Acronis Cyber Protection Roadshow 2020

AcronisSvět ky­ber­ne­tic­kých hro­zeb se v pos­led­ních le­tech dra­ma­tic­ky změ­nil a zej­mé­na v pos­led­ních šes­ti mě­sí­cích. Tra­dič­ní sa­mot­ný an­ti­vi­rus a sa­mot­né zá­lo­ho­vá­ní již nej­sou schop­ny och­rá­nit pro­ti mo­der­ním hroz­bám. Or­ga­ni­za­ce, kte­ré mo­der­ni­zu­jí své eko­sys­té­my in­teg­ro­va­ný­mi bez­peč­nost­ní­mi nás­tro­ji ne­zís­ká­va­jí jen vyš­ší úro­veň za­bez­pe­če­ní, ale ta­ké niž­ší nák­la­dy a vyš­ší pro­duk­ti­vi­tu.


Virtuální konference Acronis Cyber Protection Roadshow 2020 je zdarma a je určena pro všechny zájemce z České republiky a Slovenska. Na jaké informace se mohou těšit:

  • Největší chyby v ochraně podnikového prostředí
  • Data, zajímavosti a statistiky z oblasti IT bezpečnosti
  • Představení nového produktu Acronis Cyber Protect
  • Praktická ukázka Acronis Cyber Protect
  • Služby Acronis Cyber Protect
  • Další novinky společnosti Acronis

Prezentacemi a praktickými demonstracemi Vás provede náš osvědčený tým, který tvoří Zdeněk Bínek, ředitel, Aleš Hok, leader týmu Acronis, Štěpán Bínek, produktový manažer cloudových řešení, Jan Ptáček, sales engineer Acronis, a Michal Hebeda, sales engineer ZEBRA SYSTEMS.

„Naše konference Acronis Cyber Protection Roadshow seznámí účastníky s tím, jak s pomocí automatizace a jednoduché správy integrovaných řešení kybernetické ochrany může nyní každá společnost minimalizovat rizika, provozní výpadky, a zároveň zvyšovat efektivitu IT týmů,“ říká Zdeněk Bínek, ředitel společnosti ZEBRA SYSTEMS, organizátora konference.

Stejně jako vloni, tak i letos na konci bude vylosováno několik šťastných výherců, kteří obdrží mj. míče s logy Acronisu a Arsenalu podepsané Tomášem Rosickým či podepsaný dres Patricka Schicka z jeho působení v týmu A.S. Roma. Oba týmy podporuje společnost Acronis svými technologiemi kybernetické ochrany.

Registrujte se na konferenci Acronis Cyber Protection Roadshow 2020 již dnes!