facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Důvody pro přechod do cloudu: flexibilita, bezpečnost, aktuální funkce, finanční úspory

SeyforPodle reprezentativního průzkumu společnosti Seyfor až 62 % českých firem aktivně nevyužívá cloudové služby. IT odborníci přitom předpovídají, že budoucnost firemní IT infrastruktury bude založena právě na nich.


Existuje mnoho důvodů, proč se vyplatí přejít na cloud. Tradiční vnitropodniková infrastruktura bude zásadně zaostávat v bezpečnostních parametrech a z finančního hlediska se postupně stane luxusem.

Co jsou cloudová řešení?

Cloudová řešení jsou zjednodušeně řečeno technologické služby a infrastruktura, které jsou poskytovány prostřednictvím internetu. Tato řešení umožňují firmám i jednotlivcům ukládat a zpracovávat data ve virtuálním prostředí. Cloudové služby dnes pokrývají širokou škálu funkcí a lze je využít v jakékoli sféře podnikání bez ohledu na oblast.

Peter Gajdošech
Peter Gajdošech, Seyfor
Respondenti reprezentativního IT průzkumu společnosti Seyfor však potvrdili, že české firmy zatím cloudová řešení ve větší míře do svého běžného provozu nezavedly. Až 62 % zaměstnanců potvrdilo, že cloudová řešení v jejich firmě zatím nebyla implementována. Peter Gajdošech, IT expert společnosti Seyfor, říká: "IT technologie se zpravidla zavádějí pomaleji a s určitým časovým zpožděním, proto si myslím, že využití cloudu bude významnější až v následujících letech."

Proč přejít na cloud

Mezi časté argumenty podporující rozhodnutí přejít na cloud patří úspora nákladů na dlouhodobý provoz, protože cloud se „inovuje sám“. Podniky tak získávají vynikající přidanou hodnotu, protože nemusí investovat do řešení na vlastní infrastruktuře.

Peter Gajdošech oceňuje také rychlost, s jakou se nové technologie dostanou ke koncovému uživateli: „Dříve jsme se standardně posouvali vpřed jednou za tři roky, nyní je to několikrát ročně. Cloud přináší výhody velkých, takzvaných enterprise řešení menším firmám za rozumnou cenu. V minulosti si to mohly dovolit jen velké společnosti. Dnes je již zabezpečení cloudu standardně na vyšší úrovni a dosáhnout stejné úrovně zabezpečení na vlastní infrastruktuře je stále obtížnější a nákladnější."

Milan Ryšavý
Milan Ryšavý, Seyfor
Milan Ryšavý, který se ve společnosti Seyfor specializuje na bezpečnost cloudu, pokračuje: „Tím, že jsou cloudové služby trvale poskytovány prostřednictvím internetu, jsou neustále vystaveny potenciálním útokům. Ve srovnání s firmami, které mají vlastní IT infrastrukturu, investují poskytovatelé cloudových služeb do zabezpečení cloudových řešení řádově více peněz. Kvalitě a počtu odborníků, kteří se o služby starají, odpovídá i vysoká úroveň zabezpečení."

Dalším důležitým aspektem cloudu je skutečnost, že mnoho poskytovatelů služeb přidává do svých balíčků různá softwarová řešení. To má pozitivní vliv na objevování nových možností využití „IT hraček“ ve firmách. „Flexibilita dostupnosti cloudových systémů je dnes úžasná. Firma si může předplatným zajistit licence jen pro tolik uživatelů, kolik v daném měsíci potřebuje,“ dodává Gajdošech.


Seyfor (ilustrační)

Cloud postupně začíná nabízet funkce umělé inteligence, což jsou například jazykové služby včetně rozpoznávání řeči, překladu, dokumentů, rozpoznávání textových znaků a čtecích robotů. Nabídka služeb AI zahrnuje také strojové učení pro vědce a vývojáře a také nástroje pro obchodní predikce, které jsou založeny na strojovém učení.

Poznejte výhody cloudu oproti on-premise řešením

Flexibilita

Cloudová řešení umožňují rychlou a snadnou škálovatelnost podle vašich obchodních potřeb. Můžete snadno přidávat nebo odebírat prvky, které reálně potřebujete.

Nízké náklady

V porovnání s tradičními lokálními řešeními je implementace cloudových řešení často levnější. Společnost nemusí investovat do vlastního hardwaru a údržby, což jí umožňuje ušetřené peníze investovat jinam.

Zabezpečení

Poskytovatelé cloudových služeb investují do zabezpečení dat na vysoké úrovni. Autorizace při přístupu do cloudu je také vícefaktorová, takže data a kapitál společnosti jsou lépe chráněny před kybernetickými hrozbami.

Dostupnost

Cloudová řešení jsou maximálně flexibilní. Umožňují vám přístup k datům a aplikacím z libovolného místa a zařízení s připojením k internetu. Zaměstnanci mohou také pracovat na dálku a efektivně řídit svou pracovní dobu.

Aktualizace a podpora

Poskytovatelé cloudových služeb své platformy pravidelně aktualizují. Zákazníci mohou využívat aktualizace od prvního okamžiku jejich spuštění. Poskytovatelé cloudových služeb dnes také nabízejí výhodu velmi profesionální a kapacitní zákaznické podpory.

Inovace a konkurenceschopnost

Cloudová řešení umožňují přístup k nejnovějším technologiím a nástrojům. Společnost tak může využívat umělou inteligenci, strojové učení, datovou analytiku a další moderní technologie ke zvýšení své konkurenceschopnosti.

Poznámka: Uváděné údaje pocházejí z průzkumu společnosti Seyfor provedeného v období od 22. do 28. dubna 2023. Autorem průzkumu byla společnost MNFORCE. Průzkum byl proveden na reprezentativním vzorku 500 zaměstnanců, kteří v práci používají informační a digitální technologie.