facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Digitální dvojče přinese pořádek do informací o vaší stavbě

Digitální dvojčeDigitalizace je alfou a omegou současnosti. I ve stavebnictví se digitalizace rychle rozvíjí a BIM metoda se stává stále potřebnější. A navíc – od roku 2022 bude muset být metoda BIM povinně využívána u všech nadlimitních veřejných zakázek v ČR. S tím také úzce souvisí povinnost využívat CDE (společné datové prostředí) pro předávání a sdílení informací o stavebním projektu.


Ani soukromý sektor ovšem není pozadu. Hnacím motorem jsou zde konkrétní výhody, které BIM přináší: transparentnost v řešení projektu, jednodušší komunikace nad projektem i vyšší kontrola nad výsledkem.

Co je BIM a CDE

Jen stručné připomenutí, co to metoda BIM vlastně je. BIM = building information modeling, je proces vytváření a sdílení informačního modelu budovy. Tím se myslí digitální model, který reprezentuje fyzický a funkční objekt s jeho charakteristikami. Slouží jako otevřená databáze informací o objektu pro jeho navrhování, výstavbu a provoz po celou dobu jeho životního cyklu. Takové digitální dvojče reálné stavby.

V souvislosti se sdílením informací v reálném čase mluvíme v BIM o tzv. společném datovém prostředí (anglicky Common Data Environment, zkr. CDE). CDE je jediným zdrojem informací používaných ke shromažďování, správě a šíření informací pro celý tým projektu. Vytvoření tohoto jediného zdroje informací usnadňuje spolupráci mezi jednotlivými participanty projektu, jednoznačně definuje jedinou platnou verzi informace a pomáhá vyhnout se nedorozumění, duplicitě a chybám. Na principech CDE funguje i aplikace Bim.Point.

Obr. 1 – Nejvyšší úspory BIM model přináší zejména ve fázi provozu budovy
Obr. 1 – Nejvyšší úspory BIM model přináší zejména ve fázi provozu budovy

Využití BIM ve facility managementu

Výhod BIM technologií se už relativně běžně využívá během návrhu stavby nebo přímo při výstavbě. Dalším krokem je umět BIM model efektivně využívat i po dokončení stavby. Nejvyšší úspory nákladů totiž BIM model přináší právě ve fázi údržby budovy. Nebo přesněji řečeno – mohl by.

V praxi totiž zatím není moc facility managerů, kteří by naplno čerpali z přínosů BIM modelu. Částečně za to může i fakt, že není úplně jednoduché najít vyhovující BIM nástroj. Stávající CAFM (computer aided facility management) softwary nejsou většinou propojeny s datovým prostředím, neumí velké množství užitečných dat BIM modelu přebrat. Nebo se jedná o tak složitý nástroj, že je pro potřeby běžného uživatele (facility manager/ správce) v podstatě neuchopitelný. Ale i v této oblasti dochází ke značnému vývoji.

Obr. 2 – CDE = Common Data Environment
Obr. 2 – CDE = Common Data Environment

Pořádek do informací o vaší stavbě

Web on-line nástroj Bim.Point je určený všem, kteří potřebují pracovat s BIM daty stavby a jejími prvky. Nabízí tabulkově databázový přístup ke všem parametrům prvků. Umožňuje všechny informace o budově pohodlně číst, vyhledávat, třídit a také exportovat.

Využívání BIM modelu pro potřeby facility managementu není jen nadstandardem pro velké společnosti. Přínosy má i v relativně jednoduchých procesech – např. zjistit počet a plochu oken ve všech místnostech pro nacenění služeb úklidové firmy je s BIM modelem otázka pár kliknutí. BIM poskytuje mnoho důvěryhodných informací, které v kombinaci s dalšími přídavnými daty nabídnou facility managerům ucelenou analýzu pro rozhodování – využití prostorů, správu a údržbu zařízení a majetku, spotřebu energií, nákladů na provoz.


Obr. 3 – Prostředí aplikace Bim.Point

Automatizace nad BIM daty

Práce s BIM daty může být povýšena o další úroveň, pokud je do ní začleněna automatizace. V aplikaci Bim.Point k tomu můžeme využít například funkce Alert a Service Desk nebo propojení s webAPI.

Jana Šmídová z Bim.Point podpory popisuje jejich možnosti. „Funkcí Alert můžete nastavit například automatické odeslání e-mailu v případě blížícího se konce platnosti revizní zprávy. Servis Desk slouží k evidenci úkolů, závad a dotazů. Například narazíte na nefunkční svítidlo. V Service Desku založíte tzv. ticket a informace o závadě se automaticky odešlou na příslušnou zodpovědnou osobu. Ta z ticketu zjistí, o jaké konkrétní svítidlo se jedná, kde se nachází, a rovněž uvidí připojený dokument Technický list svítidla. Vám naopak dorazí na e-mail info, až bude problém vyřešen. Nebo taky nedorazí – záleží, jak si vy nastavíte workflow.“

webAPI

Ještě o úroveň výš posouvá automatizaci webAPI. WebAPI umožňuje propojit Bim.Point s jinými aplikacemi a automaticky navázat vzájemnou komunikaci. Vzniká tak přímý přístup k datům budovy, který dovolí data o budově z modelu nejen číst a přebírat, ale i zapisovat do struktury Bim.Point. Vysvětluje Jana Šmídová opět na příkladu nefunkčního svítidla. „Zjednodušeně řečeno, pokud je toto svítidlo napojeno na nějaký procesorový modul, při poruše odesílá signál na tento modul. Modul signál zpracuje a prostřednictvím webAPI dojde v BIM modelu automaticky ke změně parametru u daného svítidla na stav – nefunkční.“

Shrnutí

Facility management v sobě zahrnuje široké spektrum činností, úkolů a procesů. BIM technologie si svou pozici ve facility managementu postupně upevňují a je jen otázkou času, kdy se pro něj stanou nepostradatelným standardem.

Patříte k těm, kteří BIM model zatím nemají? Vyzkoušejte aplikaci Bim.Point na našich demo datech ZDARMA. Začněte využívat výhody BIM modelu hned teď.