facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Ukrajinský e-shop EVA zvýšil výkonnost distribučního centra s Infor WMS

Společnost EVA, která byla za­lo­že­na roku 2002, se po­měr­ně rych­le vy­pra­co­va­la mezi nej­vět­ší ma­lo­ob­chod­ní pro­dej­ce zdra­vot­nic­kých a kos­me­tic­kých pro­duk­tů na Ukra­ji­ně. S více než 11 000 za­měst­nan­ci a v téměř 1 000 pro­de­jen na­bí­zí na 30 000 růz­ných pro­duk­tů. Je­jí­ho věr­nost­ní­ho pro­gra­mu se účastní více než 8 milionů zákazníků.


Do roku 2020 šla společnost s velkými plány, které zahrnovaly otevření 150 nových retailových lokalit, zvýšení počtu skladů ze čtyř na šest a zvýšení podílu online prodeje s rozšířením nabídky sortimentu produktů. V souladu s plány došlo ke zvýšení plochy distribučních center o 25 % na 100 000 metrů čtverečných a k nárůstu počtu položek dostupných online na 150 000 (včetně 40 000 položek dostupných v kamenných prodejnách). EVA očekávala, že její distribuční centra odbaví koncem roku až 350 000 zákaznických požadavků denně.

Manažerům společnosti bylo jasné, že se stávajícím skladovým systémem nebudou schopni takto rychlý růst zvládnout. Aby dokázali zvýšit efektivitu obchodních procesů a získat agilitu potřebnou k dynamickému rozvoji, rozhodli se původní systém nahradit moderním řešením, které splňuje potřeby současných skladů.

Výzvy:

Výměna zastaralého skladového systému, který již nepostačoval požadované výkonnosti a potřebám dynamického růstu
Podpora významně vyšší skladové plochy díky přírůstku nových distribučních center
Zvýšení online prodeje a vyšší množství položek dostupných ve skladech

Vyšší výkonnost

Vítězem výběrového řízení se stal systém Infor WMS, který byl během implementace integrován s podnikovým ERP systémem, s řešením pro řízení skladových dopravníků a systémem pro správu zařízení. Skladový systém nyní zvládne 430 souběžně pracujících uživatelů, jeho maximální kapacita je plánována na 680 uživatelů.

S řešením Infor WMS dokázala EVA čtyřnásobně snížit chybovost vychystávání, když podíl reklamací klesl z 0,14 % na 0,04 %, přičemž výkonnost vychystávání se zvýšila o 20 %. Kromě toho Infor WMS umožnil společnosti se zbavit papírového workflow, které příliš zatěžovalo předcházející systém, a vyměnit jej za efektivnější digitální procesy.

„Architektura řešení Infor pro řízení skladů umožňuje zákazníkům se přizpůsobit růstu a škálovat svou kapacitu bez dodatečného úsilí. Řešení poskytuje spolehlivé funkčnosti a splňuje všechny obchodní potřeby se zaměřením na typické skladové výzvy: dynamické skladové prostředí, rozšiřování sortimentu zboží a nepravidelné zásobování,“ řekl Dmitry Martynov z oficiálního zastoupení Infor pro Rusko a bývalé Společenství nezávislých států.

Přínosy nasazení:

Systém pro řízení skladů integrovaný s ERP řešením, systémem pro řízení skladových dopravníků a řešením pro správu zařízení
Nižší úroveň chybovosti při vychystávání
Snížení podílu reklamací z 0,14 % na 0,04 %
Vyšší výkonnost vychystávání o 20 %

Transformace provozních procesů

S Infor WMS byla společnost schopna překonat omezení původního nepružného skladového systému a připravit se na dynamický rozvoj, nemluvě o významném zlepšení výkonnosti celé firmy. Podle Denise Zakory, manažera skladové logistiky v EVA, umožnil Infor WMS implementovat nejlepší postupy v oblasti moderních distribučních center a pomohl transformovat provozní procesy s využitím moderních technologií. S dalšími výzvami a plány bude Infor WMS schopen se přizpůsobit jakékoliv nové situaci.

„Nyní můžeme zvýšit svůj provoz bez ohledu na kapacitní omezení skladového řešení, které jsme měli dříve. Ačkoliv se řešení Infor uplatňují především v průmyslových odvětvích, my jsem důkazem toho, že disponuje přínosnými funkčnostmi i v odvětví retailu. Infor WMS nám poskytl přístup k best practice zkušenostem v odvětví skladů a distribuce.“ dodává Denis Zakora.