facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Logistika, Aktuality -> IT Projekty - 3. 4. 2014

PNS zlepší distribuci díky vážnímu systému od Kodysu

kodysPNS.jpgŘešení vyvinuté Kodysem umožní distribuční společnosti PNS eliminovat chyby při dodávce tisku do prodejní sítě. Součástí projektu byl vývoj aplikace pro vážení a kontrolu, napojení na informační systém SAP a zároveň integrace prvků jako jsou kamery, váhy, dopravník a snímače čárového kódu.

„Kromě snížení chybovosti pro nás má vážní systémy i další efekt. Tím je pozitivní přijetí této technologie pracovníky expedice, kteří ji přivítali a vnímají ji jako jakási ‚zadní vrátka‘, protože jde o rychlou kontrolu jejich práce a oni si svými expedičními výkony mohou být jistější,“ popisuje ohlas váhových systémů mezi zaměstnanci pražského provozu Petr Nedvědický, ředitel logistiky PNS.

Projekt rozšířil současný systém kompletace balíků časopisů do prodejní sítě o vážení již zkompletovaných balíků. Systém získává informace o váze všech balíků procházejících linkou. Jeho hlavní řídící komponentou je serverová aplikace, která sbírá údaje z příslušných hardwarových prvků. Poté je vyhodnocuje a ukládá do databáze, ze které je již zpracovává informační systém SAP. Podle expedičního listu se vypočítává předpokládaná hmotnost každého balíku. Pokud je hmotnost odlišná oproti očekávanému stavu, je na tento rozpor obsluha upozorněna chybovým hlášením a pracovník odloží balík stranou pro další kontrolu. Vážní systém se skládá z váhy integrované v dopravníkovém pásu a kamery s čidlem snímajícím čárový kód tiskového balíku. Vážení balíku tak nevyžaduje žádnou nadstandardní manipulaci, ale je přirozenou součástí expedičního procesu.

foto: archiv Kodys