facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Logistika, Aktuality -> IT Projekty - 3. 4. 2014

PNS zlepší distribuci díky vážnímu systému od Kodysu

kodysPNS.jpgŘešení vyvinuté Kodysem umožní distribuční společnosti PNS eliminovat chyby při dodávce tisku do prodejní sítě. Součástí projektu byl vývoj aplikace pro vážení a kontrolu, napojení na informační systém SAP a zároveň integrace prvků jako jsou kamery, váhy, dopravník a snímače čárového kódu.

„Kromě snížení chybovosti pro nás má vážní systémy i další efekt. Tím je pozitivní přijetí této technologie pracovníky expedice, kteří ji přivítali a vnímají ji jako jakási ‚zadní vrátka‘, protože jde o rychlou kontrolu jejich práce a oni si svými expedičními výkony mohou být jistější,“ popisuje ohlas váhových systémů mezi zaměstnanci pražského provozu Petr Nedvědický, ředitel logistiky PNS.

Projekt rozšířil současný systém kompletace balíků časopisů do prodejní sítě o vážení již zkompletovaných balíků. Systém získává informace o váze všech balíků procházejících linkou. Jeho hlavní řídící komponentou je serverová aplikace, která sbírá údaje z příslušných hardwarových prvků. Poté je vyhodnocuje a ukládá do databáze, ze které je již zpracovává informační systém SAP. Podle expedičního listu se vypočítává předpokládaná hmotnost každého balíku. Pokud je hmotnost odlišná oproti očekávanému stavu, je na tento rozpor obsluha upozorněna chybovým hlášením a pracovník odloží balík stranou pro další kontrolu. Vážní systém se skládá z váhy integrované v dopravníkovém pásu a kamery s čidlem snímajícím čárový kód tiskového balíku. Vážení balíku tak nevyžaduje žádnou nadstandardní manipulaci, ale je přirozenou součástí expedičního procesu.

foto: archiv Kodys

 
  

- Inzerce -

Nové povinnosti pro organizace v oblasti kybernetické bezpečnosti se blíží

S mnoha změnami přichází evrop­ská směrnice NIS2. Jejím prostřed­nictvím unie reaguje na růst digitalizace a zavádí nová opatření na ochranu důležité infrastruktury členských států. Počet organizací v ČR, které jsou podle aktuálního zákona o kybernetické bezpečnosti povinny se jím řídit, výrazně vzroste. A to z několika stovek na vyšší jednotky tisíců.

  

- Inzerce -

Eurowag vybudoval během jednoho roku datovou platformu v cloudu

Cíl? Prodeje, zákazníky a finanční výkazy dokončené akvizice ihned zařadit do reportů pro burzu. Spustit novou službu pro zákaz­ní­ky a okamžitě být schopný analyzovat klíčové ukazatele. Optimalizovat nabídku produktů a služeb pro partnery podle aktuálního pohybu kamiónů a vytížení hlavních evropských tahů. To vše nyní mohou v Eurowagu díky nové datové platformě a řešení v cloudu, s nímž holdingu pomohli konzultanti z Adastry.