facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Moderní plánování obsluhy přepravních kapacit v logistickém provozu

Jaký je ideální stav při realizaci přepravy zboží? Všechny osoby zapojené do realizace přepravy mají veškeré potřebné informace o nakládce, místu určení a času kdy bude řidič obsloužen na příjmu, či expedici, případná zpoždění nebo dřívější příjezdy jsou komunikovány s dostatečným předstihem.


Příjem a expedice dokáže naprosto transparentně plánovat rutinní činnosti spojené s manipulací, vychystáváním a příjmem zboží za pomocí online nástrojů, který dává všem zúčastněným přehled v reálném čase.

Vypořádat se s narůstajícími požadavky zákazníků je jedním z hlavních úkolů logistických manažerů. Velkým přínosem jsou nové technologie pomáhající organizovat a automatizovat logistické procesy. S nasazením inovativních software a hardware řešení jsou mimo přínosů spojené výzvy, které je třeba přesně definovat a správně zareagovat.

Je nové řešení vybudované na dostatečně inovativní architektuře? Jak náročná bude údržba systému? Jsou standardizované možnosti napojení na stávající software firemní infrastrukturu a další Hardware prvky? Kolik času nám zabere samotná realizace a spuštění takového řešení? V jakých částech procesního zpracování přináší nové řešení výhody a úspory, jakého jsou typu a v jaké výši? Vzniknou nasazením nového systému výdaje dalším účastníkům zapojeným do procesu rezervace časových oken?

Unikátní aplikace Time Slot Control je připravena pro okamžité nasazení do firemních procesů za účelem automatizovat a digitalizovat činnosti spojené s plánováním a organizací příjmu a expedice. Na principu plánování časových oken jsou do procesu zapojeni jak pracovníci příslušných oddělení, kde manipulace se zbožím, či surovinami probíhá, tak i přepravci organizující pohyb vozidel mezi nakládkou a vykládkou.

Mezi výhody použití aplikace Time Slot Control patří vysoká míra digitalizace a s tím spojená možnost automatizovat rutinní činnosti. Transparentní proces rezervace časového okna pro obsluhu vozu. Vysoká míra informovanosti v reálném čase. Snadná obsluha a plánování pomocí uživatelských rolí a přístupů všech zúčastněných osob jsou jen základním výčtem přínosů využití aplikace. Další přínosy lze najít n nasazení uceleného Yard Management systému. Řešení přináší výhody v podobě předávání informací v reálném čase, transparentního plánování a snížení nákladů na obsluhu přepravních kapacit.

TSC
www.timeslotcontrol.com