facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Mobilní aplikace osvobozuje údržbáře od administrativy

-PR-

SynergitPodnikové informační systémy už nejsou pouze doménou kanceláří, pronikají do výrobních hal a do terénu. Za to mohou chytré telefony, které neslouží pouze pro telefonování a zábavu, ale i jako inteligentní terminál s aplikací napojenou na podnikové databáze.


Mobilní telefon máte vždy při sobě, je personalizovaný včetně možnosti biometrického ověření, přináší jedinečnou možnost identifikace objektů pomocí NFC čipů, QR kódu, čárových kódů nebo GPS lokace, připojování fotek a videí. A to vše za přijatelné náklady.

Implementace dosavadních systémů řízení údržby založená na klasických kancelářských přístupech mnohdy narazila na zvýšenou administrativní náročnost a neaktuálnost dat způsobenou opožděným zpětným vykazováním. Systémy byly často tlačeny manažery z důvodů reportingu, auditu, certifikací ISO a pro údržbáře nepřinášely žádnou přidanou hodnotu. V tomto oboru je proto stále přítomna skepse, že systém řízení údržby lze efektivně využívat.

V současné době se systém řízení údržby neobejde bez mobilní aplikace. Údržbáři jsou neustále v pohybu a potřebují mít pohotové informace stále při sobě, Nestačí jednou denně na konci směny zapsat všechny opravy a preventivní činnosti.

Mobilní aplikace umožňuje v místě vzniku události zapsat hlášení poruchy a požadavek na opravu zařízení s připojením právě pořízené fotky a hlasovým nadiktováním popisu závady. Současně pro vybrané zařízení umí zobrazit zásobník další plánované práce pro daného údržbáře.

Samozřejmostí je upozornění na vznik prioritních požadavků v notifikačním centru mobilu a pípnutím na ně upozornit. Ve stejné aplikaci lze zaznamenat provedenou práci s automatizovaným měřením doby jejího trvání.

Při opravách údržbáři přímo na místě ocení dostupnost potřebné dokumentace k místu zásahu, kompletní historii zásahů, které předcházely poruše. Stačí pouze přiložit mobil k NFC čipu. GPS lokaci a NFC technologii lze využít také ke kontrole přítomnosti údržbáře v místě výkonu.

Některá nebezpečná pracoviště například v chemické výrobě vyžadují schvalování vstupu i opuštění pracoviště. Vzájemným přiložením mobilů nebo kombinací s identifikačním čipem lze současné papírové formuláře s podpisy plně nahradit.

Výrazné úspory v administrativě přináší mobilní aplikace při plánování a vykazovaní prevence. Systém sám na pozadí hlídá časové periody i najeté motohodiny, cykly a automatizovaně je zařazuje do zásobníku práce údržbáře. Čas údržbářů je efektivně využíván a pokud údržbáři neřeší poruchy provádějí prevenci.

Mobilní aplikace při vykazování prací přináší mnoho dalších funkcí. Například vykázání spotřeby náhradních dílů identifikovaných čárovým kódem s určením konkrétního místa ve stroji, příjem dílů od dodavatele s možností vykázání částečného množství, přesuny v umístěních na skladě nebo při podpoře průběžné inventarizace zásob. Mobilní aplikace přináší možnost plánované i ad-hoc diagnostické záznamy měření a odečty stavů. V rámci ukončení práce má údržbář možnost okamžitě zapsat návrh opatření jako například požadavek na chybějící náhradní díl na skladě.

Bez robustní databáze a konfigurační nad stavby by mobilní aplikace nebyla sofistikovaným nástrojem řízení údržby. Rozesílání e-mailových upozornění a eskalace problémů, automatizační funkce v databázi na pozadí jako jsou naplánované úkony vyvolané provedenou činností, hlídání periodických činností včetně revizí vyhrazených zařízení nebo kalibrací v metrologii. To vše dělá z mobilní aplikace plnohodnotný nástroj podnikových systémů.

Napojení systému údržby na ERP, MES nebo docházkové systémy umožňují manažerům obdržet komplexní reporting z údržby propojený s výrobou, nákupem a financemi. Mobilní aplikace přináší spolehlivější ukazatele OEE (využití strojů), MTTR (střední doba opravy), MTBF (střední doba mezi poruchami) nebo nákladů údržby.

s•maintenance

 

Ing. Boris Soukeník Ing. Boris Soukeník
Ředitel společnosti Synergit s.r.o., výrobce chytrého řízení údržby v mobilní aplikaci s•maintenance