facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Matador nasadil řešení Softip HR Plus

Matador Holding bude řídit personální a docházkovou agendu softwarem Human Resources Plus. Řešení, které dodala slovenská IT firma Softip, budou využívat všechny společnosti skupiny působící na Slovensku a v České republice.Skupina Matador se věnuje dodávce komponent pro automobilový průmysl a další odvětví. Nové řešení přineslo holdingu moderní management lidských zdrojů, odbourání chybovosti, elektronizaci používaných formulářů a aktualizaci legislativy bez nutnosti interního testování a nastavení výpočtu mezd podle požadavků skupiny Matador.

 

„Nasazení Softip Human Resources Plus bylo náročné především kvůli přechodu a konverzi dat z různých systémů. Vyžadovalo to úzkou spolupráci více konzultantů v našem týmu i na straně zaměstnanců personálních oddělení Matadoru,“ uvedl Marián Baranovič, produktový manažer společnosti Softip pro oblast lidských zdrojů.

 

Softip Human Resources Plus je jednou z nejrozšířenějších aplikací pro řízení personální a mzdové agendy na Slovensku. Podle údajů Softipu jej využívá na 1400 zákazníků.  


 
Axis Talk 2021
  

- Inzerce -

Rostoucí nároky zákazníků nutně vyžadují změnu přístupu firem

Accenture Interactive přichází s modelem Business of Experience


Pandemie změnila struk­tu­ru všeho, co za­ží­vá­me: jak a co na­ku­pu­je­me, kdy a kde pra­cu­je­me, způsob, jakým ko­mu­ni­ku­je­me i spo­lu­pra­cu­je­me. Vzniká tak po­tře­ba za­mě­řit se na pro­duk­ty, služby, značky a jejich roli v životě zá­kaz­ní­ků i za­měst­nan­ců.

  

- Inzerce -

Kontaktní centrum 21. století – veškerá komunikace jako na dlani

DaktelaOblast multikanálových kontaktních center prošla za poslední dvě desetiletí velmi dynamickým vývojem – od jednoduchých digitálních ústředen s několika základními funkcemi až po automatické speciální systémy s umělou inteligencí a řadou chatbotů, voicebotů případně mailbotů.

Helios
- inzerce -