facebook LinkedIN LinkedIN - follow

IS pro řízení lidských zdrojů musí poskytovat flexibilní nástroje

ElanorZpracování mezd patřilo v mnoha firmách mezi historicky první agendy podporované informačním systémem, respektive počítačovým zpracováním dat. Od prvních počítačů ve mzdových účtárnách se samozřejmě podoba informačních systémů pro řízení lidských zdrojů zásadně změnila. Jaké jsou klíčové vlastnosti moderního řešení pro mzdy a personalistiku? Zeptali jsme Tomáše Grece, generálního ředitele společnosti Elanor, která je jednou z nejvýznamnějších společností dodávajících informační systémy pro oblast lidských zdrojů na českém a slovenském trhu.


Jaká je vaše představa o budoucích trendech ve vývoji informačních systémů pro mzdy a personalistiku?

Rozvoj informačních systémů pro mzdy a personalistiku jde ruku v ruce s rozvojem informačních technologií a služeb. Z našeho pohledu tuto oblast tvoří dvě samostatné větve – prodej softwaru a poskytování softwaru jako služby. V minulosti v rámci poskytování softwaru přetrvávala různá technická omezení – sítě, zabezpečení, databáze, která zužovala šíři jeho využití. Pro nás znamenala jinou orientaci a nastavení softwaru. Poslední dobou se ale oba jmenované způsoby dodávek SW řešení, tedy prodej a pronájem, opět sbližují. I zákazníci, kteří pracují se systémem instalovaným u nás, začínají používat plnou šíři naší aplikace, již se neomezují pouze na mzdy a základní personální evidence jako dříve.

Při implementaci softwaru bývá nákladným a limitujícím prvkem oblast propojení do jiných agend organizace, tzv. interface, ať už instalovaných v organizaci nebo mimo ni. Za posledních 20 let se vystřídalo velké množství technologií, které měly ambici tuto oblast plošně vyřešit, ale žádná se plně neprosadila. A v tomto směru očekáváme výrazné změny.


Společnost Elanor vyvinula a stále zdokonaluje vlastní software pro řízení lidských zdrojů Elanor Global Java Edition. Podobných systémů existuje na našem trhu několik desítek. Čím se, dle vašeho mínění, ten váš nejvíce odlišuje od konkurence? Proč by si potenciální zákazník měl vybrat právě Elanor?

Nejdříve ve zkratce – dlouholetá zkušenost, technologické know-how, nadstandardní možnosti práce s naším systémem. Pokud uvedené rozvinu – jsme mezinárodní firma s českou centrálou a řadou poboček v zemích střední a východní Evropy, která se na trhu IT pohybuje 26 let. Vyvíjíme již čtvrtou generaci vlastního softwaru, který je stále otevřený pro další rozvoj jak po technologické stránce, tak i v oblasti nových funkčností. Umíme jej propojit s dalšími typy systémů. Našim klientům nabízíme rovněž pronájem aplikace – umožníme jim vzdálený přístup k datům odkudkoliv, případně i z mobilních zařízení.


Můžete nám prozradit plány ohledně dalšího rozvoje vašeho systému?

Náš vývoj je z velké části řízen požadavky klientů. Léty vývoje systémů jsme získali značné zkušenosti. Umíme rozlišit, který požadavek uchopit jako obecný a implementovat do systému tak, aby byl použitelný, byť třeba v modifikované formě, i pro ostatní zákazníky. A naopak který zpracovat klientovi na míru a pro ostatní věci nekomplikovat. Tím chci říci, že správné určení hranic aplikace je klíčové pro její dlouhodobý rozvoj a údržbu.

Z technologického pohledu jdeme cestou adaptivní aplikace, která se přizpůsobí zařízení, na kterém je provozována. Nechceme po správcích, aby udržovali a uživatelům distribuovali větší množství aplikačních klientů specifických pro různá zařízení, uživatelské akce a prostředí. Důsledně se také snažíme odlišovat, co patří do aplikace a co je věcí obecných částí informační systémů. Myslím tím hlavně síťové a komunikační služby jako e-mail, kalendáře a podobně.

Kontinuálně také rozvíjíme oblast přístupových práv a selektivního mazání již nepotřebných údajů. Oblast mezd a lidských zdrojů je obecně velmi citlivá na to, k jakým datům a kdo má mít přístup a zároveň jaké údaje má důvod organizace o zaměstnancích evidovat. Zdůvodnění evidence nakonec závisí na organizaci, ale aplikace musí poskytovat flexibilní nástroje na nastavení svého rozsahu a oprávnění jednotlivých uživatelů.


Co dále, kromě produktu Elanor Global Java Edition, nabízíte?

Především službu mzdového outsourcingu – kompletní zpracování mezd. Od klienta převezmeme potřebné podklady, které v našem softwaru zpracujeme. Výsledkem celého procesu jsou mzdy na účtech zaměstnanců, výplatní lístky, sestavy a statistiky a další nezbytné výstupy. Poskytujeme i další služby, jako například personální outsourcing, pronájem aplikace, vzdálený přístup do systému, daňové poradenství. Se zákazníky komunikujeme primárně prostřednictvím vlastního portálového řešení, které slouží pro technickou podporu i jako prostředek pro rychlé a efektivní předávání dat.