facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Změní (post)covidová éra pohled na podnikové ERP?

-PR-

Poté, co se začala budovat datová centra a objevila se cloudová řeše­ní ERP, předpovídali různí odborníci rychlý nástup těchto technologií a jejich masivní využití při provozu podnikových systémů. Skutečnost však zatím za prognózami zaostá­vá, a to ve středoevropském regionu ještě více než v zemích s rozvinutější infrastrukturou.


Základní mantrou v podnikovém IT byla ochrana dat spravovaných na vlastním hardwaru. Přesto stále znovu a znovu čteme zprávy o pokračujících útocích na servery s cílem získat citlivá data nebo zablokovat přístup k nim, i když ne vždy (zejména v případě úspěšného útoku) se k tomu podniky přiznají.

Přístup vlastních zaměstnanců k podnikovým řešením, datům nebo dokumentům „za branou“ nebyl v nedávné minulosti v některých podnicích vůbec možný. Buď tomu bránila IT oddělení pod hrozbou výše zmíněných útoků, nebo v případě starších ERP systémů šlo spíše o technické důvody, které uživatelům neumožňovaly efektivní práci s daty. S příchodem pandemických opatření však i ve výrobních podnicích nastala situace, kdy bylo nutné zabezpečit činnost někdy i celých oddělení prací z domova. A tak se stalo, že namísto přesunu dat mimo společnost se mimo společnost ocitli uživatelé, kteří s těmito daty pracují.

To je jeden z důvodů, proč v současné době některé výrobní společnosti začaly uvažovat o změně podnikového systému. Kromě (budoucí) možnosti přechodu do cloudového prostředí a zvýšení bezpečnosti dat jsou však hnacím motorem změn i další faktory související s digitalizací procesů, automatizací výroby, internetem věcí nebo potřebou podrobného vyhodnocování výrobních činností v reálném čase. Několik společností pochopilo, že obalení zastaralého systému ERP doplňkovými aplikacemi, od CRM po OEE nebo údržbu, není vždy cestou ke zlepšení výkonnosti procesů, snížení nákladů na IT nebo zpřístupnění potřebných informací pro objektivní rozhodování v reálném čase.

Některé výrobní podniky se však vydaly cestou propojení systémů ERP a MES, původně masově využívaných především v hromadné výrobě, s předpokladem zkvalitnění nástrojů pro sběr dat a řízení výroby nebo údržby výrobních zařízení. Zde však mnozí narazili na limity samotného systému ERP a kvalitu datové základny poskytované pro použití v MES.

Druhou možností je implementace komplexního ERP, například řešení od švédské společnosti IFS, které v České republice a na Slovensku dodává a implementuje společnost InfoConsulting. Takové řešení pokrývá naprostou většinu podnikových procesů a poskytuje efektivní nástroje pro plánování a řízení výrobních činností a sběr výrobních dat včetně jejich prezentace prostřednictvím OEE. Samozřejmostí jsou nástroje pro řízení vztahů se zákazníky nebo dodavateli, správu dokumentů, řízení kvality, ale také komplexní funkce pro řízení vývoje, výroby projektů nebo projektových dodávek.

InfoConsulting

Do popředí však vystupují dva další požadavky: prvním je potřeba prezentovat informace uživateli tak, aby mohl co nejefektivněji a nejrychleji eliminovat odchylky v procesu, za který je odpovědný, a druhým je možnost snadné personalizace ERP bez nutnosti rozsáhlého programování. Nejde jen o možnost zvýraznit důležité stavy dat nebo celé záznamy v jejich přehledech přímo uživateli nebo vytvářet vlastní filtry záznamů a ukládat je pro opakované použití. Možnosti konfigurace systému by měly jít dále. Například možnost snadno rozšířit standardní záznamy o vlastní údaje.

Zejména v době, kdy byli někteří zaměstnanci „nuceni“ pracovat z domova, vyvstala potřeba lépe informovat (nejen) tyto zaměstnance o procesech, které řídí, ale také o souvisejících procesech a činnostech ovlivňujících jejich práci, a to prakticky on-line přímo v systému. IFS Lobby, jako součást ERP systému IFS, nabízí právě takovou jednoduchou možnost personalizace systému, kdy uživatel vidí stav procesů přímo v systému. Jednotlivé segmenty Lobby graficky hodnotí procesy vybraným způsobem, podobně jako KPI. Uživatel systému však jednoduše klikne na příslušný objekt a přejde na konkrétní záznamy, které vyžadují jeho pozornost nebo další zpracování. Spolu s automatizací některých činností tato funkce významně ovlivňuje produktivitu uživatelů v systému.

Digitalizace podniku znamená velké množství dat, a to jak co do rozsahu, tak i objemu. Tato data je třeba dále zpracovávat a transformovat na informace, jež jsou základem pro efektivní řízení podniku. A to vše téměř v reálném čase a za podmínek, které uživatelé ani samotný podnik v současné době nemohou předvídat. Podnikový systém proto musí být flexibilní i v závislosti na změnách obchodních podmínek.

Ludovít Balaj
Autor článku je Sales Manager ve společnosti InfoConsulting.