facebook LinkedIN LinkedIN - follow
ERP systémy, Aktuality -> Analýzy - 18. 12. 2018

Zkušenosti s implementací ERP systému IS KARAT v zakázkové výrobě ČKD Blansko

ČKD BlanskoV naší firmě jsme donedávna využívali IS, kde jsme se potýkali s jeho neohebností a nepřizpůsobitelností pro typ naší výroby. Proto jsme po interních debatách rozjeli výběr nového IS, který by více naplňoval naše představy o řízení firmy.


Nebudu popisovat dlouhou anabázi, jak a z kolika firem jsme vybírali, ale výsledkem bylo, že závěrečného vyhodnocování se zúčastnily tři firmy, z čehož jedna firma byla implementátorem zahraničního ERP a dvě firmy byly čistě české, s vlastním řešením ERP. Na základě společného hlasování uvnitř firmy byl vybrán informační systém KARAT.

Cíle a první přínosy implementace nového ERP systému

Naším cílem bylo mít možnost sledování materiálových vstupů, lepší sledovatelnost kapacitního využití zdrojů ve výrobě, s tím spojené odvádění operací pomocí čárového kódu, sledování průběhu výroby, tok prací od počátku až po expedici, sledování prostojů a s nimi spojených nápravných opatření.

Nyní jsme již v situaci, kdy byl dodaný IS ve větší míře nasazen, ale přesto nás čeká ten největší kus práce, která spočívá ve vlastních změnách organizace práce, procesů, zpřesňování dat, zamezení opakování chyb a opatření z těchto chyb vyplývající. Čeká nás dlouhá cesta, ale již nyní nám IS poskytuje takové informace, které jsme donedávna postrádali. S ohledem na absenci přesných dat nám systém zatím ještě nedokáže výrobu zcela plánovat, přesto díky němu už nyní vidíme chyby v nekvalitě procesů, v prostojích a v efektivitě práce. To znamená, že IS nám ukazuje, proč děláme chyby. Ukazuje nám příčinu, a pokud známe příčinu, dokážeme nalézt i nápravu a IS KARAT nám vždy poskytl nástroj, jakým způsobem odhalený problém řešit.

Sledování výroby v IS KARAT

IS KARAT nabízí naprosto jednoduché, elegantní a spolehlivé řešení pro sledování výroby, které v řádu vteřin umožňuje informace a orientaci o tom, co se aktuálně děje na každém zdroji (pracovišti) průřezem celé výroby až po expedici.

Předpoklad pro takový jednoduchý přehled je terminálové odvádění operací sejmutím čárových kódů ze zakázkových postupů (dále jen ZP). Poté již v pohledu Aktivita zdrojů sledujeme na výrobních střediscích, jaká zakázka se na jakém zdroji vyrábí. Pokud na konkrétním zdroji pracuje více pracovníků, tak se jedním klikem dostaneme do Pořízených odvádění a máme přehled o všech pracovnících. Následně se můžeme dalším proklikem dostat až na detail konkrétního ZP a vidět informace o odvedených operacích, kusech, nebo např. zbývajících časech a samozřejmě mít informaci o tom, která operace je aktuálně zahájená.

Je důležité si uvědomit, co se na pozadí vytváří. Vytváří se to, co management každé společnosti očekává. Způsobem online vznikají reálná data, která tečou napříč celou společností, a můžeme s nimi okamžitě v rámci IS efektivně pracovat. Jednoduchým způsobem plníme nejeden cíl každé společnosti.

Analýza a řešení problémů ve výrobě

Pochopitelně každého manažera výroby zajímá čistá efektivita. Pro toto sledování je důležité evidovat prostoje, opět způsobem terminálového odvádění na konkrétní operaci – s vazbou na zdroj ZP. Díky tomuto naprosto jednoduchému úkonu máme online přehled o překážkách (musí být nadefinovány) v práci výrobních pracovníků na konkrétním projektu, zakázce, zdroji, operaci s vazbou až na konkrétního pracovníka. Tímto automaticky vzniká všem dobře známý Paretův graf pro analýzu a řešení problémů. Stejným způsobem dokážeme sledovat režijní zakázky a díky těmto nadefinovaným úkonům získáváme přesnou efektivitu výroby.

Paretův graf - časové ztráty

Úspěšná společnost ví, že vše se dá a musí měřit

Díky těmto jednoduchým nástrojům v rámci jednoho IS, které poskytují přesně online data, se výrobním (nejen výrobním) manažerům jasně ukazuje směr ke zlepšování a zvyšování efektivity výroby, zlepšování technologických postupů a jejich časů a rovněž získáváme důležitou zpětnou vazbu pro kapacitní plánování.

Je důležité poznamenat, že IS KARAT toto umožňuje nejenom pro úsek výrobní, ale pro jakýkoliv jiný úsek v rámci společnosti. Důležitý je i nástroj na kapacitní plánování „nevýrobních pracovníků“, protože zde vzniká prvotní kvalita/nekvalita a časové ztráty.

Tématem kapacitního plánování se aktivně zabýváme společně s konzultanty z firmy KARAT Software, kteří nám pomáhají nalézt řešení při zpřesňování dat hledáním způsobů a využíváním kapacitního plánování s ohledem na náš produkt. Společně s firmou KARAT Software jsme zahájili kapacitní plánování, které nám předkládá taková data, která nás vedou a povedou k zpřesňování prvotních dat tak, aby kapacitní plánování poskytovalo správné fronty práce. U nás je toto spojeno nejen s využíváním IS, ale i se změnou stávajícího způsobu dispečerského řízení na systém kapacitního plánování. V lednu 2018 chceme všechna oddělení ve společnosti v rámci realizačního procesu seznámit s řešeními, která se budou týkat zpřesněním dat právě na těchto odděleních.

Slovo nemožné pro nás neexistuje

Závěrem je nutné říci, že jsme společně s IS KARAT nikdy nenarazili na problém, který bychom společně nevyřešili. Musíme měnit sebe – vlastní firmu a někdy i upravit IS tak, aby vyhovoval potřebám. Zkrátka, slovo nemožné neexistuje.


KARAT informační systém

Aleš Pavlíček
Autor článku je výrobním ředitelem ČKD Blansko Holding, a. s.