facebook LinkedIN LinkedIN - follow

V ZEZ SILKO řídí Vision ERP vše od výroby kondenzátorů až po stravování

VisionVýroba výkonových kondenzátorů má v naší republice tradici již od roku 1930. Společnost ZEZ SILKO, s.r.o., je předním výrobcem kondenzátorů pro kompenzaci účiníku, kondenzátorů pro výkonovou elektroniku a kondenzátorů pro indukční ohřev.


Kromě toho zajišťuje komplexní služby související s kompenzací účiníku. Nabízí změření parametrů v síti, zpracování projektů, výrobu a uvedení kompenzačního zařízení do provozu. Od roku 1997 se přitom spoléhá na software od české společnosti Vision Praha a má s ním ty nejlepší zkušenosti.

Od ekonomického systému ke komplexnímu ERP

Široká škála výrobků společnosti ZEZ SILKO vzniká v závodě v Žamberku a firma k jejich produkci využívá nejmodernější technologie včetně softwaru Vision ERP. „Používáme všechny výrobní, logistické a účetní moduly, které potřebujeme ke svému řízení,“ říká Radek Krejčí, IT manažer společnosti.

„Je pro nás velkým přínosem, že používáme pružný a otevřený systém, který si ve velké míře můžeme sami přizpůsobit podle aktuálních potřeb. S Vision ERP jsme velmi spokojeni.“
Vladislav Náhlík, ředitel společnosti ZEZ SILKO

ZEZ SILKO jako řada jiných firem začínala s ekonomickým informačním systémem Oskar, který vyvíjela společnost Vision. Když s novým tisíciletím přišel ERP systém Vision32, byla jedna z prvních, která začala objevovat výhody komplexního systému, který umožnil sjednocení všech agend, zamezil duplicitnímu zadávání dat a urychlil veškeré procesy, do kterých vstoupil.

Otevřený systém znamená široké možnosti

„Systém je otevřený a velice flexibilní,“ říká o Visionu Radek Krejčí: „Díky této vlastnosti je možné Vision přizpůsobit specifickým podmínkám naší firmy a implementovat procesy, které jsou vlastní jen nám.“ Společnost patří k těm, které využívají tyto možnosti naplno a vylepšují svůj systém nejen ve spolupráci s Vision Praha, ale také vlastními silami. Mezi projekty, které přinesly v poslední době největší přínos, patří propojení měřicí linky pro konečné zkoušení kondenzátorů s ERP systémem a napojení Warehouse Management Systému na Vision ERP.

Automatická měřicí linka na konci výrobního procesu měří elektrické hodnoty kondenzátorů. Požadované srovnávací parametry ke kontrole vyrobeného kondenzátoru k tomu získává ze systému Vision ERP. Celý kontrolní proces končí vytištěním a nalepením zákaznického štítku, který linka získává opět z ERP systému. Z hlediska úspory se jedná o obrovský posun. Tato linka je schopna za jednu směnu zkontrolovat a potisknout cca 700 kondenzátorů. Dříve stejná práce trvala 3 směny.

Obr. 1: Vstupní data pro měřící linku
Obr. 1: Vstupní data pro měřící linku

Obr. 2: Dialog „Parametry tiskových štítků“
Obr. 2: Dialog „Parametry tiskových štítků“

Systém WMS je vysoce sofistikovaný program pro řízení skladů, kterým se společnost rozhodla nahradit dosud užívaný modul pro sklady. „Díky otevřenosti systému a jeho flexibilitě jsme byli schopni vytvořit plánovací moduly pro výrobu a expedici a generovat požadavky pro tento systém. Mistři tak mají kontrolní nástroj disponibility jednotlivých vstupních materiálů a mohou pružně reagovat při plánování výrobních příkazů. Při expedici pak pracovníci obchodu mají úplný přehled o stavu zpracování jednotlivých zakázek. Napojení systému WMS na ERP systém také výrazně zjednodušilo práci skladníků při příjmu, vyskladnění a inventuře. Ve skladu hotových výrobků jsme také schopni velice rychle kontrolovat, jakou rychlostí se zakázky expedují a v jaké fázi jsou právě jednotlivé zakázky,“ uvádí Radek Krejčí.

Obr. 3: Ve Vision se on-line sleduje stav zakázek. Automaticky se generují příznaky „zabaleno, fakturováno, expedováno“.
Obr. 3: Ve Vision se on-line sleduje stav zakázek. Automaticky se generují příznaky „zabaleno, fakturováno, expedováno“.

Zároveň systém WMS změnil logiku objednávání výrobního materiálu pro výrobu. V současné době si tedy materiál na výrobní příkazy plánují přímo mistři. Systém rozpozná, které materiály se zpracovávají na příslušné výrobní hale, a umožní jim objednat pouze „jejich“ materiál. Plánovací nástroj je informuje i o tom, zda jsou rozpracovány nebo už vyrobeny ostatní díly na jednotlivých halách. Nový systém plánování výrazně zvýšil přesnost a včasnost výdeje materiálu a dílů z jiných hal. Objednává se na každý pracovní den a systém indikuje případnou nedostupnost materiálu, zároveň neumožní materiál zaměnit.

„Společnost ZEZ SILKO se rozvíjí, roste sortiment výrobků a stále se zvyšují i naše požadavky na jejich kvalitu. Systém Vision ERP používáme jako nástroj, který nám umožňuje nastavit a následně kontrolovat průběh jednotlivých procesů ve firmě. Je pro nás velkým přínosem, že používáme pružný a otevřený systém, který si ve velké míře můžeme sami přizpůsobit podle aktuálních potřeb. S Vision ERP jsme velmi spokojeni, díky němu jsme schopni reagovat rychle na požadavky zákazníků, a plnit všechny naše zakázky včas a v očekávané kvalitě,“ uzavírá Vladislav Náhlík, ředitel společnosti ZEZ SILKO.

MgA. Petra Batók
Autorka článku je manažerka marketingu společnosti VISION PRAHA s.r.o.