facebook

Systém HELIOS Orange

Správná trefa pro sítě firmy HUCK

HELIOS Orange, HUCKVíce než padesátiletou historií se může pyšnit německá firma HUCK, která vyrábí nejrůznější typy sítí a dalšího sportovního vybavení pro využití v interiérech i exteriérech. Jednou ze společností skupiny je i HUCK se sídlem v Horním Jelení. Stejně, jako celá skupina, i česká dceřinka od svého založení neustále roste a rozšiřuje svou produkci i počet zákazníků. V současné době disponuje bezkonkurenčně největší nabídkou sportovních sítí v Česku.
Při takto rozsáhlé činnosti se pochopitelně neobejde bez pomoci komplexního a současně specializovaného informačního systému. Vhodného pomocníka našla v ERP systému HELIOS Orange.

V roce 1994 si společnost HUCK pořídila nejprve ekonomický systém (z produkce stejného dodavatele, jako později HELIOS Orange) s názvem LCS SIS. V té době byl však systém využíván pouze pro účely obchodní a ekonomické, zatímco výroba byla v té době řízena za pomoci papíru a Excelu.

V následujících letech, kdy objem výroby neustále stoupal, se již původní způsob řízení výroby ukázal být nedostačující. V roce 2003 bylo tedy rozhodnuto, že společnost ekonomický systém vymění za komplexní ERP, které bude především zahrnovat i řízení výroby. Vzhledem k tomu, že s dodavatelem původního systému, společností Asseco Solutions (v té době ještě pod původním názvem LCS), měli ve společnosti Berger – HUCK dobré zkušenosti, padla volba dodavatele nového systému opět na něj.

„Implementace systému HELIOS Orange byl jeden z mých prvních úkolů po mém nástupu do naší firmy,“ vzpomíná Ing. Pavel Krnáč ml., provozní ředitel společnosti. „Zpočátku jsme si trochu neporozuměli s implementačním týmem, který byl z partnerské firmy tvůrce systému. Pak se ale implementace ujala přímo hradecká pobočka a nadále vše probíhalo perfektně,“ dodává Pavel Krnáč.

Novinky se musí usadit

Ve společnosti HUCK bylo nejprve implementováno účetnictví, po něm následovaly moduly pro řízení výroby. Jakmile byly implementovány všechny moduly, začali zdejší lidé se systémem pracovat.

„Bylo potřeba asi dvou let, aby si vše dobře sedlo,“ říká Ing. Krnáč. „Učili jsme se systém používat a přicházeli jsme na to, v čem všem nám může pomoci. Následovala a dodnes následují školení, týkající se systému a práce s ním. Například já sám jsem se krátce po jeho zavedení zúčastnil školení na Nástroje přizpůsobení. Obecněji pojatých školení se zúčastnili a zúčastňují všichni naši zaměstnanci. To se týká i školení ohledně novinek, jako byla například cla. Než byl tento modul u nás do systému zaveden, což se stalo asi před třemi lety, musela pro nás cla zpracovávat externí firma. Dnes pro dvě ze tří společností naší české části skupiny – firmy HUCK a Berger – zpracováváme cla sami a jen pro třetí z nich, Berger – HUCK, to zajišťuje externí firma.“

Doimplementováno v průběhu doby

V průběhu doby, kdy je zde systém využíván, se postupně doimplementovaly některé další moduly a funkcionality. Například Nástroje přizpůsobení, již zmíněná Cla, dále Logistické sklady od partnerské firmy Gatema a další. Jako jedno z posledních se zde implementovalo řešení pro komunikaci mezi firmami prostřednictvím elektronické výměny dat přes XML rozhraní. Modul se nazývá Obecné importy. Dále byla zavedena také EDI komunikace, která je dnes nezbytná pro komunikaci s výrobci automobilů. K zákazníkům společnosti HUCK totiž patří Volkswagen a Seat. Jejími dalšími zákazníky jsou pak především mateřská společnost Manfred HUCK a česká Berger – HUCK. Ta vlastně funguje jako obchodní oddělení a jejími zákazníky jsou například obchodníci s tímto sortimentem, sportovní kluby, stavební společnosti a podobně.

Moduly Helios Orange implementované ve společnosti HUCK:

 • Jádro systému
 • Účetnictví
 • Banka
 • Pokladna
 • Majetek
 • Sklady
 • Nabídky, objednávky a rezervace
 • Zakázky
 • Výrobní čísla a šarže
 • Firemní aktivity
 • Fakturace
 • Mzdy
 • Personalistika
 • Manažerské rozhraní MS Excel
 • Výkazy a reporty
 • Nástroje přizpůsobení
 • INTRASTAT
 • Technická příprava výroby
 • Řízení výroby
 • Dodatečné související náklady
 • Kontrakty
 • Obecné importy
 • Evidence pošty a datové schránky
 • Německý jazyk
 • Uživatelské Editory
 • Skenování dokumentů
 • Inventura majetku
 • Hromadné ověření organizací v ARES
Kromě nich zde pracují s plánovacím softwarem od jiného dodavatele, který je na HELIOS napojený jako zapuštěný plugin. Vyhodnocování v praxi napomáhá Business Intelligence v podobě modulu Manažerské rozhraní.

Když změna, tak kompletní

Zavádění systému HELIOS zde probíhala současně se zaváděním ISO 90001/TS. To znamená, že se ve firmě v krátkém čase měnilo prakticky vše.

„Na začátku jsme požadovali pouze standardní sestavu systému, protože jsme nebyli zvyklí s něčím takovým pracovat,“ vzpomíná pan Krnáč a dodává: „Postupně jsme to však dokonale pochopili a od té doby přizpůsobujeme funkcionalitu systému tak, aby nám dokonale odpovídala. Například máme vlastní přehledy, které dokonale reflektují to, co potřebujeme sledovat…“

HELIOS Orange, HUCK

Doba zavádění informačního systému a ISO ve stejný čas byla skutečně pro všechny zkouškou ohněm. Pracovníci firmy však, navzdory velmi turbulentnímu období, přijali změny jako nutné zlo.

„Do certifikátu ISO nás nutil zákazník, Škoda Auto,“ vypráví ing. Krnáč. „Řekli nám, že požadují, aby bylo hotovo do konce roku. A když už se rozhodlo o takové změně, rozhodlo se i o novém informačním systému, takže dvě potenciálně turbulentní období jsme vlastně měli za sebou najednou.“

Přínosy – zákazníci a ISO

Na otázku, jaké konkrétní přínosy v užívání informačního systému spatřuje, odpovídá Pavel Krnáč: „Vzhledem k tomu, že jsme certifikovaní nejvyšší normou ISO/TS 16949 pro automobilový průmysl, chodí k nám každý rok auditoři. Systém nám velice pomáhá v naší snaze, abychom o naprosto všech procesech měli kvalitní záznamy a z nich pak plynoucí jednotné výstupy. Tím dokážeme kdykoli rychle a bez problémů generovat potřebné informace, jak pro auditory, tak pro naše zákazníky.“

Ve zmíněných záznamech mohou zaměstnanci i management firmy najít například výsledky kontrol kvality, záznamy z průběhu výroby, včetně chybovosti a mnohé další informace. V loňském roce k ostatním nástrojům přibyl i číselník operací pro automobilový průmysl, díky nim mohou být tyto operace přeneseny přímo do výrobních příkazů a zavedena jejich přesná evidence ve výrobním procesu.

S mírnou nadsázkou lze tedy říci, že HELIOS Orange ve společnosti HUCK slouží především k dokonalému naplnění jak přání zákazníků, tak požadavků ISO normy.

Vzhledem k tomu, že – ačkoli je profesí ekonom – IT jej velice zajímá, dokáže Pavel Krnáč dělat mnohé, především ty drobnější, úpravy v systému sám. Větší úpravy pak zajišťuje Asseco Solutions a některé též externí firma, která se zde stará o veškeré informační technologie.

„Mým oblíbeným modulem jsou Firemní aktivity,“ konstatuje ing. Krnáč. „V jejich rámci funguje například uzpůsobené řízení projektů, reklamační řízení, dále kvalitářské funkce, jako Řízení neshod či změnové řízení… dá se na to napojit mnoho věcí,“ libuje si závěrem.

Hana Janišová