facebook

„Nová generace SAP S/4HANA umožňuje kvalitnější a rychlejší rozhodování...“

říká Jiří Přibyslavský, konzultant pro analytiku a finance ve společnosti SAP

Jiří PřibyslavskýIn memory computing je jedním z aktuálních klíčových trendů IT. Jde o technologii, která přinesla zásadní zlom ve vývoji podnikové informatiky a její význam je srovnáván s nástupem webu a cloudu.


Její přínos nespočívá pouze v rychlosti zpracování dat. S technologií in-memory computingu je možné nejen provozovat stávající aplikace mnohem rychleji, ale především je možno vytvářet i zcela nové aplikace, které dříve vůbec nešlo realizovat. O tom, jaký dopad má technologie in memory computingu pro oblast podnikových informačních systémů a co firmám přináší, jsme si povídali s Jiřím Přibyslavským ze společnosti SAP.

Co přináší nová generace informačních systémů a jak mění in-memory computing pravidla hry?

In-memory technologie přináší zcela nové architektonické možnosti jak u stavby datových skladů, tak u aplikací z dílny SAP. Jde o to, že vše je v paměti, data se neduplikují, nemusíte ladit výkon, a tudíž máte daleko více prostoru pro inovativní projekty místo složité údržby stávajících řešení. Náš ERP systém postavený přímo pro in-memory platformu SAP HANA se jmenuje SAP S/4HANA, což je marketingový název pro SAP Business Suite 4 SAP HANA.


Pokud se firma rozhodne, že nasadí SAP S/4HANA, co nového jí to přinese?

Nová generace podnikového systému SAP S/4HANA umožňuje našim zákazníkům především kvalitnější a rychlejší rozhodování díky přehlednému modernímu uživatelskému prostředí, které funguje na jakémkoliv zařízení. To využívá kombinace transakčního analytického zpracování a nabízí různým podnikovým rolím od financí přes nákup po logistiku interaktivní přehledové a personalizované kokpity. Z manažerského přehledu a agregované informace se tak můžete okamžitě dostat až do úplného detailu účetních dokladů a jejich položek. Velice oblíbené je také full-textové vyhledávání v reálném čase, které funguje stejně jako v prohlížeči Google. Zajímavým technologickým aspektem je návrat některých nadstavbových řešení zpátky do jádra podnikového systému, např. pokročilé řízení skladů (EWM), Transportation Management nebo analytický reporting.


Co on-premise versus cloud? Mluví se spíš o cloudu, proč by se pro něj měl zákazník rozhodnout a jaké z toho plynou výhody?

Volba nasazení systému je čistě na zákazníkovi, přičemž může volit mezi cloudem, on-premise nebo hybridním scénářem. V rámci cloudové varianty si může navíc vybrat od základního hostingu až po cloudové řešení plně obsluhované SAP. Výhodou tohoto přístupu je určitě možnost volby mezi upravovatelným nebo plně standardizovaným systémem. Čím vyšší je míra standardizace, tím rychlejší je nasazení systému do reálného provozu, to může trvat pouhých 6 – 8 týdnů. V zahraničí je i proto cloud velmi populární a i čeští zákazníci se o cloudové varianty začínají více zajímat.


Jak vypadá typický realizovaný projekt z pohledu velikosti zakázky, počtu uživatelů, hlavních funkcí, oboru zákazníka atd.?

Naši zákazníci mají společné to, že chtějí růst a expandovat, chtějí dlouhodobého partnera, který dokáže pozitivně odpovědět na otázku „Umí tohle váš systém?“. Typický projekt ale nelze úplně specifikovat. Jsme schopni pokrýt potřeby od malé firmy s několika desítkami zaměstnanců až po velké nadnárodní koncerny. Řešení pokrývá end-to-end procesy od financí přes výrobu a logistiku až po HR. Rychlost nasazení zvyšuje možnost využití již existujících 25 odvětvových řešení, lokalizací ve více než 60 zemích a předdefinovaných podnikových procesů.


Dokážete to přiblížit na nějakých konkrétních příkladech? Kteří zákazníci v nedávné době SAP S/4HANA nasadili?

Mým oblíbeným příkladem je společnost Harley Davidson, která se potýkala s poklesem prodejů. Společně jsme zjistili, že potenciální kupci motorek na trhu jsou, ale mají specifické potřeby a chtějí personalizované motorky. Taková výroba ale vyžaduje nový obchodní model zaměřený na zákazníka, zavedení nových procesů a technologií do výroby. Díky digitalizaci výrobního procesu a použití pokročilých nástrojů řízení výroby zkrátila firma Harley Davidson výrobní proces z 21 dnů na 6 hodin při zvýšení flexibility a možnosti individualizovaných objednávek. Zákazník se díky tomu může od objednání na své vysněné unikátní motorce projet už za několik týdnů, namísto dlouhých měsíců.

SAP S/4HANA už dnes používá dohromady na osm tisícovek zákazníků, mezi ty dále patří např. Walmart, BSH - Bosch Siemens Hausgeräte nebo Munich RE, tedy firmy z různých oborů od retailu až po finanční sektor. Z českých zákazníků lze jmenovat nasazení SAP S/4HANA Finance ve ŠKODA Auto nebo kompletní nasazení SAP S/4HANA ve společnosti Marvinpac poskytující služby v oblasti balení produktů. V Marvinpac řešení implementovala naše partnerská společnost Sabris, která také představila S/4.CZ by Sabris, první certifikované partnerské řešení SAP S/4HANA v České republice. To umožňuje díky přednastavenému balíčku řešení výrazně rychlejší nasazení u zákazníků.