facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Nová úroveň vašeho byznysu díky integraci EDI & ERP

NAVISYSEDI komunikace se v době digitální transformace stává nepostradatelnou formou výměny dat mezi obchodními partnery.

                                                                               


Nabízí významné zvýšení konkurenceschopnosti nejen pro velké společnosti, ale stává se běžnou součástí obchodních procesů ve středních i malých firmách. Díky cenové dostupnosti a snadné integrovatelnosti s ERP rychle roste zájem mezi tuzemskými zákazníky, kteří díky tomu dynamicky pronikají na zahraniční trhy.

EDI – více než elektronická výměna dokumentů

„Implementace EDI komunikace se na začátku jevila jako složitá a finančně náročná akce. Výběr vhodného implementačního partnera a vhodného softwarového řešení nakonec předčil naše očekávání. Implementace proběhla včas a za výrazně nižších finančních nákladů. Zavedením EDI komunikace došlo k podstatnému snížení pracnosti zpracování objednávek. Schopnost využít EDI komunikaci se stává v současné době nezbytnosti a umožňuje nám získávat další zákazníky. Toho hodláme využít.“

Těmito slovy zhodnotil ekonomický manažer společnosti KOVONA SYSTEM, a.s. úspěšnou implementaci EDI řešení a jeho integraci do současného ERP v podání brněnského NAVISYSu.

Společnost KOVONA SYSTEM, a.s. je jedním z předních českých výrobců velkosériové zakázkové kovovýroby pro velké obchodní řetězce, regálových systémů a válcovaných ocelových profilů. Své výrobky exportuje do řady zemí po celém světě, přičemž k největším odběratelům patří skandinávský gigant mezi řetězci s nábytkem.

S ohledem na rostoucími požadavky zákazníků hledala společnost vhodné řešení, které by jí umožnilo v krátkém čase automatizovat komunikaci v rámci obchodních procesů. Jako optimální nástroj pro EDI komunikaci s obchodními partnery zvolila podnikový systém Microsoft Dynamics NAV s integrovaným řešením Anveo EDI. Na rozdíl od běžných EDI nástrojů, umožňuje toto řešení uživatelům snadnou a komplexní správu nad zapojováním dalších partnerů do procesů elektronické komunikace, bez nutnosti dodatečného vývoje komunikačních rozhraní. Důkladná analýza a čas strávený tvorbou detailního zadání a návrhu znamenal ve výsledku naprosto bezproblémovou realizaci. Doba realizace projektu byla v řádu jednotek týdnů.

Během prvního týdne po spuštění do ostrého provozu vzrostl počet objednávek uzavřených mezi společností KOVONA SYSTEM a jejím klíčovým odběratelem na desetinásobek dosavadního týdenního průměru. Rychle měřitelné výsledky znamenaly pozitivní motivaci a společnost okamžitě provedla přípravné kroky pro rozšíření elektronické výměny dat s dalšími obchodními partnery.

EDI modul integrovaný do Microsoft Dynamics NAV

Rychlá ERP&EDI implementace s minimálními náklady

Obchodní společnost VeGa solutions s.r.o., která působí v oblasti B2B obchodu je výhradním distributorem předních výrobců z oblastí elektro spotřebičů, baterií, mobilního příslušenství a drogerie. Obchodní vztahy má vybudované ve většině velkých slovenských a českých obchodních řetězců a také se zahraničními partnery včetně jednoho z největších a nejstarších amerických internetových obchodů. Právě požadavek na pokročilou EDI komunikaci s tímto e-commerce gigantem byl důvodem paralelní implementace nového podnikového informačního systému za současné integrace s EDI řešením.

Obchodní společnost VeGa solutions zvolila podnikový informační systém MS Dynamics NAV na cloudové platformě. Nasazením oborového řešení Biz4Distribution došlo díky sjednocení veškerých objednávek v jednom systému a zavedení systému čteček k zoptimalizování skladových procesů.

Integrace procesů v informačním systému s modulem Anveo EDI poskytla nejvyšší úroveň automatizace procesů integrované výměny dat mezi obchodními partnery. Řešení umožnilo načítání objednávek od klíčového zákazníka přímo do Dynamics NAV a následnou tvorbu potřebných obchodních dokladů (dodacích listů a faktur). Společnost má k dispozici data o aktuálním stavu zásob, na základě kterých přesně určuje termíny dodávek a plánuje nákupní objednávky.

Velkou přidanou hodnotou, zejména pro obchodní tým, se stalo využití tabletového a mobilního klienta. Obchodní zástupci mohou odkudkoli zakládat online prodejní objednávky, které dříve posílali mailem, což vyžadovalo jejich následné ruční zadání. Zahájení obchodního cyklu je díky okamžitému rozeslání EDI zpráv pro příjem a potvrzení objednávek otázkou několika minut.

Společnost VeGa solutions téměř ihned po spuštění EDI řešení do ostrého provozu zaznamenala zefektivnění práce ve skladu. Prokazatelné výsledky u zahrnutých procesů a možnost „zkušebního provozu“ EDI řešení pro některé agendy (která minimalizovala počáteční investici) vedly k přípravě další fáze, ve které dojde k rozšíření procesů na čtečkách, tisku vlastních čárových kódů a další automatizaci procesů příjmu objednávek a expedice zboží.

Pokud právě řešíte výběr nového ERP&EDI, případně integraci nového EDI řešení do stávajícího ERP systému, rádi Vám pomůžeme s analýzou Vašich obchodních procesů a vybereme to nejlepší řešení, které splní požadavky Vašich odběratelů a zároveň přinese Vašemu podnikání maximální přidanou hodnotu. Pro více informací navštivte www.navisys.cz.

NAVISYS, Microsoft Dynamics

Ing. Kateřina Tillingerová Ing. Kateřina Tillingerová
Autorka článku je manažerkou marketingu ve společnosti NAVISYS s.r.o.