facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Neúprosná rychlost technologií ve světě obchodu

PC HELPŽádný obor není dnes o vývoj, postupující „rychlostí světla“, a technologie ochuzen. Jednoznačným ukázkovým příkladem je obchod. Technologie a jejich synergie dnes dělají z obchodu to, čím je.


Svět se vyvíjí a kdo se nepřizpůsobí, je zapomenut a končí. Nicméně takový je ale základ života všech forem života včetně lidí a ruku v ruce i technologií, protože technologie jsou naprosto neoddělitelnou součástí našich životů, až nám někdy může připadat, že žijí svým vlastním životem. To může vyvolávat pocit, že minimálně máme co dohánět nebo hůř, že naše životy ovlivňují na každém kroku a my je následujeme.

Žádný obor není dnes o vývoj, postupující „rychlostí světla“, a technologie ochuzen. Jednoznačným ukázkovým příkladem je obchod. Různé technologie a jejich synergie dnes dělají z obchodu to, čím je. Nejde jen o stále omílaný přesun z klasických kamenných prodejen do e-shopů. B2C e-shopy, ve kterých lidé nakupují, jsou jen pomyslnou třešničkou na dortu, který je upečen z mnoha ingrediencí.

Když dnes řekneme obchod, nemyslíme tím jen provozovnu s výkladní skříní nebo katalog na e-shopu. Obchod je v podstatě živý organismus, pavučina s mnoha propojeními a středobodem, ze kterého máme dokonalý přehled, co se na jednotlivých vláknech děje, a který dokáže jak vysílat příkazy, tak přijímat požadavky pro další rozhodování. Tím středobodem jsou, v dnešní technologické době, nejčastěji ERP systémy (angl. Enterprise Resource Planning => Plánování podnikových zdrojů), jako například HELIOS Orange, jehož výrobcem je Asseco Solutions a.s. ERP systém a jeho doplňková, plně integrovaná řešení, vytváří dokonalé prostředí vedení obchodu, ať už v oblasti B2B (angl. Business to business => Obchodní vztah mezi dvěma obchodními firmami) nebo B2C (angl. Business to customer => Obchodní vztah mezi firmou a koncovým zákazníkem).

ERP

Jedním z neodmyslitelných vláken obchodní pavučiny je efektivní řízení skladu, které se dnes již neobejde nejen bez přenosných terminálů, ale i automatických skladovacích systému. Vše s dokonalým přehledem v ERP systému, kde se všechny procesy promítají v reálném čase a z nichž vychází návaznosti na účetnictví, které lze v HELIOS Orange zpracovat v tomtéž systému bez nutnosti cokoli kamkoli přenášet. Obsah skladu je v neustálém pohybu. Na základě požadavků dalších vláken pavučiny dochází ke komunikaci s partnery, zákazníky, výrobou, atd. Komunikace může probíhat mnoha způsoby, interními systémy, EDI, partnerskými portály a dalšími kanály. Činnosti prováděné v ERP systému a to ať už zvenčí směrem do systému nebo přímo v něm, s sebou nesou ručně ovládané či automaticky prováděné kroky, které jsou nastaveny buď výrobcem, nebo interními předpisy a postupy firmy. ERP systém po celou dobu práce v něm tzv. hlídá, že vše je zároveň prováděno v souladu se zákonnými povinnostmi. Celý tento technologický „organismus“ je složen z obrovského balíku procesů, vstupních údajů, kontrolních mechanismů, které mohou vyznívat laické veřejnosti jako nepochopitelný chaos, ale opak je pravdou. Vše je perfektně systematizováno do nejmenšího detailu. Vývoj takového ERP systému není záležitostí chvilkovou. Jsou to roky práce vývojářů, aby finální produkt pojmul všechny potřeby firem, zákazníků, legislativní povinnosti a přesto, v den, kdy takový produkt přijde na trh, už se plánují další úpravy, protože vše jde neúprosně kupředu a na ERP jsou každý den kladeny nové výzvy, co by měly zvládat.

Mezi silné ERP produkty na našem trhu patří bezesporu již zmíněný HELIOS Orange a jeho přizpůsobení pro různé obory/různá odvětví včetně zmíněného obchodu.

Společnost Asseco Solutions a.s. je oprávněně považována za průkopníka a vizionáře na poli informačních systémů ERP. Neustálý vývoj ERP HELIOS Orange je kompletně pod taktovkou společnosti. Přínosem jsou pak partneři HELIOS, kteří jsou tím správně zvoleným prostředníkem. Starají se o své zákazníky od implementace HELIOS přes následný dlouhodobý support až po možnost vytvořit doplňková řešení, která jsou potřebná v souvislosti s různými oborovými činnostmi. Kvalitní doplňky jsou pak zařazeny mezi integrovaná řešení a je možné je dodávat i dalším zákazníkům, kteří potřebují obsloužit tytéž procesy.

I přes velmi široký záběr nedokáže ERP systém zvládnout vše. Důležitým hlediskem pro správné fungování ERP je tedy i souhra s okolním světem, což je v případě obchodu právě online prodej, ať už z pohledu maloobchodního nebo velkoobchodního. Také svět e-commerce prošel v posledních letech skutečně neuvěřitelnou proměnou a opět u toho byly technologie. Těžko bychom si před pár lety dokázali představit objednání na e-shopu bez stolního počítače. Dnes jsou objednávky z mobilních zařízení naprosto běžnou záležitostí. Dávno jsou pryč doby, kdy použití platební karty na e-shopu bylo něco výjimečného. Platby platebními kartami probíhají zcela běžně online a podíl dobírkových plateb rok od roku klesá. Ale nejsou to jen technologické změny, které posouvají elektronické obchodování. Dřívějšímu, téměř monopolnímu, postu České pošty v doručování zásilek dnes konkurují jak soukromé přepravní společnosti, které se již dávno nesoustřeďují pouze na firemní zákazníky, tak nové druhy výdejních míst, včetně stále populárnějších výdejních automatů. Obchodníci dnes již nemusí volit mezi nevzhledným B2B portálem pro partnery a e-shopem pro koncové zákazníky. Moderní e-shopová řešení, jako například MajorShop, umožnují v rámci jednoho řešení souběžný provoz B2B i B2C e-shopů. MajorShop je kvalitní volba při potřebě kompletní tvorby a správy e-shopu. Mohou si ho pořídit zákazníci všech odvětví, právě jako integrační řešení k propojení s HELIOS Orange. Výrobcem tohoto e-shopového systému je společnost PC HELP, a.s., která se vývojem softwarů zabývá již více než 25 let.

Napojení integračního řešení MajorShop na ERP systém HELIOS Orange nabízí vždy aktuální data. Ani MajorShop však nestojí osamocen na vlákně, které jej spojuje s HELIOS Orange, ale umožňuje vytvoření vlastních vláken a rozšiřuje tak komunikační pavučinu dále, např. vazby na zbožové vyhledávače, platební brány a splátkové společnosti, přepravce a výdejní místa, marketingové a analytické nástroje, sociální sítě, další dodavatelská či partnerská řešení, atd. Takto bychom mohli postupovat dál a dál a připojovat vlákno k vláknu.

Technologie jsou zkrátka všude kolem nás, často už ani nevnímáme, jak plně nás obklopují a slouží v našich každodenních potřebách. Mnoho technologií dnes považujeme za samozřejmost a nedovedeme si bez nich život ani představit, respektive nám přijdou tak samozřejmé, že už nad jejich každodenním používáním ani nepřemýšlíme. Nároky firem i zákazníků se neustále zvyšují a proto je nutné, aby i výrobci podnikových systémů drželi s vývojem krok. Výrobci HELIOS Orange Asseco Solutions a.s. a integračního řešení MajorShop, společnost PC HELP, a.s. rozhodně nezahálí a neustále rozvíjí své systémy s důrazem na efektivitu k maximální spokojenosti firem segmentu SME (angl. Small and Medium Enterprise => Malé a střední podniky). Každá firma je naprostý unikát a proto i implementace HELIOS Orange jsou šité na míru dané firmě, ať už z oblasti obchodu nebo z jiných neméně technologicky náročných oborů.