facebook

Mobilní klient informačního systému KARAT

Mobilní klient IS KARATNa podzim roku 2017 byl na trh uveden mobilní klient informačního systému KARAT, který umožňuje práci na různých mobilních dotykových zařízeních s různými operačními systémy (Android, iOS, …). Kvalitní základní technologie a aplikační logika informačního systému KARAT umožnila vyvinout mobilního klienta do 2 let. Informační systém KARAT je od roku 2013 postaven na technologii založené na .NET Frameworku, v kombinaci s grafickým systémem Windows Presentation Foundation (WPF) a doplněné o vícevrstvou architekturu s využitím vzoru Model-View-ViewModel (MVVM).


Uplynuly 4 roky a máme zde další inovační počin z dílny společnosti KARAT Software. Tentokrát se jedná o mobilního klienta IS KARAT, který umožňuje práci na různých typech mobilních dotykových zařízení s různými operačními systémy (Android, iOS, …). Zajímavostí může být i to, že vývoj mobilního klienta IS KART netrval ani 2 roky, což mimo jiné svědčí o kvalitní základní technologii a aplikační logice tohoto ERP řešení.

Hlavním důvodem pro vývoj nového „mobilního“ klienta byla potřeba reagovat na požadavky zákazníků mít možnost pracovat s ERP systémem skutečně plnohodnotně ve srovnání s možnosti desktopové verze IS KARAT, a to nejen po stránce jeho standardních funkcionalit, ale i po stránce funkčností zakázkových - firemních. Základním východiskem tedy bylo zachování aplikačního serveru, což umožňuje zachování veškeré aplikační logiky a také další společný vývoj obou klientů (desktop, mobilní). Hlavní důraz byl kladen na výběr vhodné technologie a zároveň na vytvoření nového uživatelského rozhraní, které bude kompatibilní se zadáním – moderní, dotykové, responzivní, se zachováním základní logiky ovládání IS KARAT.

Pro tvorbu mobilního klientského prostředí IS KARAT byly zvoleny technologie založené na HTML, CSS a JS, pomocí kterých bylo dosaženo plně responzivního designu. V oblasti uživatelského rozhraní se autoři vydali podobnou cestou jako v případě inovační verze 13. Byla oslovena a vybrána skupina nezávislých specialistů, kteří mají zkušenosti s návrhem a vývojem uživatelského rozhraní pro mobilní aplikace. Výsledkem tohoto spojení je mobilní aplikace, která využívá vlastností a výhod aplikačního serveru IS KARAT, ale umožňuje pracovat s daty na mobilních zařízeních různých velikostí a s různými operačními systémy. Za práci se v tomto případě nepovažuje pouhé nahlížení na předem vybrané informace nebo jinak omezený způsob práce s daty IS KARAT, ale jedná se o skutečně plnohodnotnou podporu.

Screenshot Screenshot

Jedná se tedy o plnohodnotného klienta IS KARAT s podporou většiny standardních i firemních funkcionalit zákazníka, což oproti jednoúčelovým aplikacím s neměnnou funkčností a jednostranným zaměřením na konkrétní mobilní platformu, dělá z mobilního klienta IS KARAT skutečného pomocníka pro práci mimo kancelář.

Navíc přináší možnosti využití nativních funkcí mobilních zařízení, jako jsou systémové notifikace, spuštění fotoaparátu a přiložení fotky přímo do aplikace, přímé vytočení telefonního čísla konkrétní osoby nebo firmy, GPS souřadnice, sdílení dokumentů a další.

Z hlediska bezpečnosti podporuje mobilní klient zabezpečenou komunikaci přes HTTPS a práci s klientskými certifikáty, které zajistí, že s mobilním klientem mohou pracovat pouze ověřená zařízení a uživatelé. Platnost certifikátu lze navíc vzdáleně spravovat, takže IT manažer společnosti může okamžitě zneplatnit odcizené nebo jinak zneužité zařízení.

Screenshot Screenshot

Hlavní přínosy pro zákazníka/uživatele:

  • Plnohodnotné pořizování a práce s daty v mobilní aplikaci (Android, iOS, …)
  • Jednotný vývoj dalších funkcionalit IS KARAT
  • Možnost využívat veškeré firemní, zakázkové funkcionality
  • Přizpůsobení prostředí klienta uživatelem
  • Podpora uživatelské otevřenosti i v mobilní aplikaci
  • Využití nativních vlastností mobilního zařízení
  • Rychlá reakce na vzniklé interní i externí podněty
  • Diskrétní a rychlé zjišťování informací
  • Rychlá distribuce potřebných informací dalším osobám
  • Průběžné sledování dodržování dohod s obchodními partnery

KARAT informační systém