facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Kvalitní a správně implementovaný ERP systém může pomoci vytáhnout firmu z krize

ControlJistě jste se setkali s tím, že vedení firem odmítá nabídky na pořízení informačního systému se zdůvodněním, že jsou menší firma, řídí vše pomocí papíru a Excelu, nebo že se jim zrovna nedaří a spíš vše směřuje k ukončení činnosti. Ve všech případech může být informační systém nápomocný.


Není samozřejmě vždy možné implementovat systém, pokud firma nemá finanční prostředky, je zadlužená a třeba i v konkurzu. Najdou se však výjimky, kdy se díky informačnímu systému podařilo odvrátit definitivní uzavření bran společnosti.

Příkladem může být firma, která byla na trhu již řadu let. Vznikala v divočejších 90. letech a udržela se na trhu i přes velmi nepříznivé podmínky, které pramenily z ne vždy uvážených manažerských kroků a firmu dohnaly na samotný pokraj bankrotu. Chodu firmy také nepřidávala situace, kdy ji využívali někteří obchodníci, kteří prosazovali hlavně své zájmy a navzájem nedokázali komunikovat.

V tomto stavu přišel do firmy na místo výkonného ředitele člověk, který neměl s vedením společnosti praktické zkušenosti. Nastalo období, kdy firma přešlapovala mezi současným řešením, které využívalo excelovské tabulky a jednoduchý účetní systém, a nasazením komplexního informačního systému. Jako optimální řešení se jevilo sjednotit firmu ERP systémem. Ani rozhodnutí majitele firmy o jeho pořízení ale nestačilo, aby se situace ve firmě změnila. Firma se i po nasazení systému potácela na pokraji ukončení činnosti zatížená navíc investicí do informačního systému a pořízení nových technologií, které nenacházely využití a nevydělávaly na sebe. K prosperitě společnosti nepřispívala také personální krize.

Posledním chycením se stébla slámy bylo přizvání externího poradce, který měl s krizovým řízením firmy mnohaleté zkušenosti. Firmu bylo potřeba zabezpečit silným investorem, ovšem jedním z klíčových kroků k oživení firmy byla celková reimplementace chybně nasazeného systému. Během ní došlo k prokázání chyb ve strategických krocích původního vedení společnosti a následně k personální obměně velké části managementu. Po reimplementaci je informační systém nástrojem k tomu, aby všechny procesy ve firmě fungovaly správně a efektivně, bez zbytečných prodlev a neustálých porad. Každý ze zaměstnanců, ať už vedoucích, mistrů, skladníků apod., musí umět v systému najít odpovědi na své otázky. Pokud je najde, není potřeba porad a prostojů, pak už se jen kalibruje systém přímo ve firmě – logistika, návaznost operací, přesnost norem či zadání, detaily k pracovním činnostem.

Společnost, kterou zde popisuji, v tuto chvíli úspěšně využívá veškeré moduly, které nabízí informační systém Dialog 3000Skylla, a neustále pracuje na zdokonalování a rozvoji systému. Během tří let se podařilo z potácející se firmy vytvořit společnost, která zaměstnává kolem 200 zaměstnanců, rozšiřuje výrobní prostory a využívá nejmodernější technologie ve strojírenství.

Ve společnosti dnes vše šlape jako hodinky. Zaměstnanci přesně vědí, jakou práci mají v daný den připravenou, skladníci jim včas chystají potřebný materiál na danou operaci, vedení přesně vidí vytíženost jednotlivých pracovišť, mají dostatek podkladů pro hodnocení dodavatelů i odběratelů, přesně znají úspěšnost svých nabídek, díky propracovaným kusovníkům a verzování dokumentace přesně vidí aktuální verzi výrobku, kterou lze promítat i na zobrazovacích terminálech ve výrobě. Při takovéto kvalitě a objemu dat je možné vedení kdykoliv a cokoliv reportovat, vedoucí pracovníci tak přesně vidí, kde má firma rezervy a z čeho pramení, což potvrzuje i technický ředitel společnosti:

„Porovnáme-li množství dat, které jsme měli k dispozici před implementací systému, s daty, která jsou k dispozici dnes, můžeme s klidným svědomím potvrdit, že naše očekávání je splněno. Je pro nás navíc velmi důležité, aby náš podnikový systém byl stále živý a vyvíjel se, což nás, jako firmu, neustále nutí se také vyvíjet a stále se zlepšovat.“

Toto všechno může fungovat díky správným lidem na správném místě, ale také díky tomu, že lidé uvnitř firmy začali fungovat jako jeden tým a společně se shodli na pravidlech, na kterých běží celkový systém.

Ing. Kateřina Huráková
Autorka článku působí ve společnosti Control, spol. s r. o.

Control


 
Helios
- inzerce -