facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Kontinuita podnikání s podporou SAP

SAPSoučasné období nejistot a rychlých změn potvrzuje, že pro společnosti, které prošly digitalizací směrem k inteligentnímu podniku, je to výzva, s níž se umí vypořádat lépe než jejich konkurenti. Zásadní roli přitom hraje digitální transformace tří oblastí, jimiž jsou lidé, výroba a zákazníci. Problematikou se v průběhu srpna zabývala série webinářů společnosti SAP.


Dynamické změny byznysu a podnikatelského prostředí se nemalou měrou promítají do personálních agend společností. HR lídři tak musí přijít na to, jak rychle získat nové kompetence a dovednosti, jak podpořit produktivitu pracovníků v nových rolích a jak pomoci manažerům s vedením jejich týmů. Moderní softwarové systémy pro řízení výroby dokáží sjednotit a zefektivnit celý výrobní proces od návrhu po fyzickou realizaci produktu díky sdílení dat. Inteligentní podnik také dokáže zefektivnit fungování obchodníků i servisu, rozsáhle automatizovat a řídit prodej napříč jednotlivými kanály a poskytovat zákazníkům jednotnou zkušenost.

Moderní HR trendy

Vedení mnoha organizací se musí v oblasti pracovní síly vypořádat s novými výzvami. Například jak dostat správné lidi na kritické pozice a pomoci tak firmě, aby přečkala současnou situaci. Jak citlivě realizovat propouštění či flexibilnější formy zaměstnávání, nebo naopak jak rychle a efektivně nabírat ve velkém. Společnost přitom potřebuje mít detailní přehled o stavu HR a musí umět naslouchat zaměstnancům.

HR manažeři dále řeší například změny v řízení výkonu a odměňování, podporu zdraví, duševní pohody a bezpečnosti zaměstnanců. Kritickým faktorem, zvláště v dnešní době, je zajištění souladu s legislativou a vládními nařízeními. Často je ale komplikací, že digitální transformace HR byla dosud v mnoha firmách opomíjena.

Digitalizace je základem moderního operativního HR. Dostupnost digitálních procesů od automatizace pravidel a vnitřních předpisů přes mobilní aplikaci až po elektronické podepisování dokumentů umožňuje HR oddělení pružně reagovat na nové výzvy a příležitosti. Talent Management, neboli řízení talentů, se soustředí na adaptaci, rozvoj, ale i nábor zaměstnanců, kteří hrají kritickou roli v době, kdy se svět mění doslova před očima. Reorganizace a restrukturalizace pracovní síly je v dnešní době nestability a dynamických změn jedním ze základů zachování kontinuity podnikání. Plánování, organizační změny a příprava zaměstnanců na nové úkoly jsou aktuálně velmi potřebné.

Inteligentní integrace výroby

V dobách nejistot a rychlých změn hraje pro zachování kontinuity podnikání zásadní roli digitální transformace výroby. Klíčová je zde práce s daty a integrace výrobních procesů. Výsledkem je zefektivnění všech souvisejících procesů a podpora kontinuity podnikání.

Společnost SAP nabízí několik řešení, která pomáhají s integrací výrobních procesů. Umožňují mimo jiné vytváření digitálních reprezentací i velmi sofistikovaných výrobků, propojují data z podnikových aplikací a systémů CAD. K dispozici jsou rovněž vestavěné funkce pro řízení kvality. Moderní platformy pro plánování a řízení výroby umožňují digitalizaci výroby, zefektivnění spolupráce v rámci podniku a podporují rozhodování v reálném čase. Sjednocení dat o zásobách, produkci a objednávkách umožňuje zrychlit výrobu, snížit stav zásob a minimalizovat rizika narušení výrobního procesu.

Ekonomická optimalizace nákladů již v rané fázi vývoje produktu umožňuje odhadovat náklady na výrobu, podle toho upravovat plánovanou cenovou politiku a provádět přizpůsobení očekávaným potřebám zákazníků. Lze přitom vytvářet i simulace na základě neúplných dat, spravovat různé verze produktů a realizovat scénáře typu what-if.

Webináře SAP se zaměřily na celý proces výroby, od designu výrobku k tvorbě konstrukčního kusovníku. Odborníci ukázali, jak spojit konstrukční data s podnikovým ERP systémem a jak využít konstrukční kusovník k tvorbě výrobního kusovníku s následným použitím v pracovním postupu ve výrobě včetně předkalkulace výrobku. V rámci manažerského reportingu předvedli hodnocení profitability výrobků a interaktivní manažerský dashboard pro reporting, analýzy a simulace pro efektivnější podporu rozhodování.

Personalizace i jednotná zkušenost

Podniky dnes ke svému úspěchu potřebují vyvíjet nové obchodní modely a celkově změnit přístup k zákazníkům. Inteligentní podnik, jak ho v rámci svého konceptu Intelligent Enterprise chápe společnost SAP, dokáže řídit prodej napříč jednotlivými kanály a poskytovat zákazníkům jednotnou zkušenost.

Podnikový software propojuje informace o zákaznících z různých kanálů, jako jsou kamenné obchody, e-shopy či sociální sítě, a to i ve fázi, kdy jsou tyto profily anonymní. Na tomto základě lze pak provádět rozsáhlou personalizaci, což zvyšuje loajalitu zákazníků, protože součástí může být i cenová politika slev a dalších nabídek. Obchodník také dokáže přímo před zákazníkem snadno vytvářet i složitější nabídky a sledovat stav objednávek. Firmy mají k dispozici smysluplné předpovědi o očekávaných příjmech a dalších finančních tocích. Data o zákaznících i prodejích lze zpracovávat prakticky v reálném čase a tomu neustále přizpůsobovat aktuální nabídky, ale i dlouhodobější plány včetně návrhu a vývoje nových produktů a služeb.

Webináře společnosti SAP se zabývaly tím, jak začít řídit prodej napříč jednotlivými kanály a kombinovat prodej produktů a služeb, včetně snadné tvorby produktových katalogů. Jak správně pracovat s anonymními zákazníky, personalizovat nabídku produktů a propojit všechny informace z různých systémů na jednotný digitální master profil zákazníka. Zaměřily se také na to, jak zůstat se zákazníky v kontaktu a které e-shopy a další formy e-commerce jsou úspěšné. Stranou pozornosti nezůstala ani automatizace práce obchodníka, servisních zón i kontaktních center.


 
Helios
- inzerce -