facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Jak rychle reagovat na změny na trhu a mít online přehled o dění v celé firmě

V sou­čas­né do­bě při­bý­vá fi­rem, kte­ré po­tře­bu­jí fun­go­vat pruž­ně a rych­le se při­způ­so­bo­vat změ­nám na trhu. Ať už se jed­ná o zvlád­nu­tí ná­po­ru no­vých ob­jed­ná­vek, za­jiš­tě­ní bez­chyb­né a rych­lé ex­pe­di­ce ve skla­du nebo ří­ze­ní vý­ro­by no­vých pro­duk­tů. Všech­ny fi­rem­ní pro­ce­sy je navíc po­tře­ba ří­dit on­li­ne s mož­nos­tí pra­co­vat od­kud­ko­liv.


Proto společnost ABRA Software předpřipravila informační systém ABRA Gen tak, aby jej bylo možné do firmy nasadit velmi rychle, bez nákladné analýzy a bez složité implementace. ABRA Gen v instantní verzi Ready2go přinese do firmy systém a pořádek a umožní podnikat na pevných základech bez ohledu na pandemická opatření. Jeho provoz běží v cloudu, pokrývá klíčové části firemní agendy a díky e-shopu otevírá nové možnosti nepřetržitého prodejního kanálu. V krátkém čase tak získáte robustní platformu, která do budoucna otevírá cestu k následujícímu rozvoji.

Co získáte s produktem ABRA Gen Ready2go?

  • Výkonný ERP systém určený pro řízení a fungování klíčových firemních procesů velkých a středních firem.
  • Předpřipravená verze šetří čas implementace. V ostrém provozu je v případě součinnosti do 30 dnů.
  • Robustní e-shop integrovaný s informačním systémem, který zajišťuje prodejní kanál 24/7 nezávislý na vládních omezeních.
  • Provoz v cloudu umožňující práci všech uživatelů kdykoliv a odkudkoliv přes internet.
  • Malá zátěž cashflow – ERP je poskytován v režimu „software jako služba“ (SaaS), kde hlavní část plateb tvoří měsíční poplatky podle počtu uživatelů. Cena je navržena na dolní hranici, aby podpořila firmy v nelehké situaci.
  • Vstupní migrace dat a zaškolení uživatelů.
  • Snadná propojitelnost s jinými aplikacemi přes moderní API, například existujícím e-shopem, MESem apod.
  • Výkonná a plně flexibilní platforma podporující změny a budoucí rozvoj firmy.

Oblasti, které jsou součástí dodávky

ABRA Gen je variabilní ERP, které zjednodušuje řízení a organizaci ve firmách, pomáhá šetřit zdroje a osvobozuje od nadbytečné administrativy. Propojené moduly komplexně pokrývají celou firemní agendu a nabízejí rozšířenou automatizaci i online přehledy pro efektivní rozhodování a řízení. Součástí dodávky verze Ready2go jsou moduly Prodej, Nákup, Skladové hospodářství, SCM, CRM, BI, Servis, Projektové řízení, Kompletace, Úkoly, Účetnictví a výkazy, Banka, Pokladna, Majetek, Adresář, WebAPI a podpora GDPR.

Rychlá implementace zahrnuje instalaci systému ABRA Gen, nastavení a parametrizaci, školení uživatelů, převod vybraných stávajících dat a asistenci po spuštění do provozu. V případě požadavku na spuštění e-shopu je součástí implementace integrovaný ABRA e-shop v předpřipravené start šabloně.

Výhody integrovaného e-shopu

E-shop je zcela integrovaný se systémem ABRA Gen. Veškerá data, změny i podklady tedy čerpá v reálném čase přímo ze skladových karet produktů či z adresáře firem, bez hledání, přepisování nebo dalšího ověřování. Všechny kroky během objednávky má pod kontrolou zákazník a e-shop bez dalších zásahů automaticky pracuje s aktuálními informacemi, které jsou třeba k bezchybnému vyřízení objednávky, včetně plateb, dokladů a expedice.

Administrace e-shopu probíhá v jednom informačním systému přímo na skladových kartách produktů, neexistuje tedy riziko nesrovnalostí, chyb či zastarání informací. Skladové karty v systému ABRA Gen umožňují každou položku velmi podrobně definovat. Lze tak v katalogu produktů pracovat nejen s popisy a obrázky, ale také s jazykovými mutacemi, technickými parametry, variantami (velikosti, barvy apod.) či různými cenami včetně definice zákaznických slev pro B2B i B2C segment. Zboží na jedné skladové kartě lze také nabízet na několika provozovaných e-shopech.

Provoz v cloudu a doprovodné služby

Informační systém instalujeme do plně optimalizovaného cloudu, který firmám umožňuje provozovat dokonale funkční firemní systém bez nadbytečných nákladů a personální a časové zátěže. Další výhodou je pochopitelně možnost spouštět informační systém přes internet. Samozřejmostí je průběžná aktualizace a modernizace, zákazník má tedy vždy tu nejlepší verzi a k dispozici odborníky, kteří jsou s ním neustále v kontaktu.

Díky vlastním pečlivě chráněným serverům umístěným v ČR jsou veškerá data v bezpečí. Provoz v cloudu se vyznačuje skvělou dostupností, vysokou rychlostí připojení a škálováním výkonu pro lepší konektivitu. Součástí služeb je průběžný monitoring, preventivní údržba celé infrastruktury a bezpečné zálohování dat. Veškerá datová komunikace je důkladně šifrovaná, abyste svá data viděli jen vy.

Robustní, rychlé, ale hlavně opravdové a generické API

Funkční rozhraní API přímo v informačním systému umožňuje velmi snadné napojení na externí aplikace, webové portály či zařízení, bez ohledu na dodavatele. API server je postaven na REST architektuře, pro komunikaci tedy využívá protokol HTTP. To umožňuje snadný přístup k datům a komunikaci s ABRA Gen z libovolného programovacího jazyka a operačního systému.

WebAPI ABRA Gen je unikátní také díky tomu, že nestojí samostatně mimo systém, ale je v něm plně integrováno. WebAPI respektuje business logiku (pravidla) systému a zajišťuje jednotný přístup k datům a úplnou integritu jak při čtení, tak i při zápisu. Je jedno, zda uživatel záznam založí přímo v systému, nebo skrze API, záznam bude vždy úplný a správný. Samozřejmostí je přehledná a úplná dokumentace, a to včetně kompletního popisu objektového modelu. Zkušení správci systému si navíc mohou WebAPI rozšířit o své vlastní zdroje či metody a výrazně tak usnadnit integraci externích aplikací.

Podpora růstu firmy a dalšího rozvoje

Celé řešení je plně připravené na růst vaší firmy. ABRA Gen lze postupně doplňovat o další moduly, funkce a rozvojové projekty, které podporují unikátnost firmy, zvýšení prodejů, pokročilou automatizaci a efektivitu provozu. Jedná se například o oblasti řešení výroby, maloobchodních prodejen nebo mezd.