facebook

Allegro Business Solution

Ekonomický systém, který kombinuje přednosti desktopové aplikace a internetových technologií

NewLink MoraviaSoftware jako služba, cloudová řešení, webové aplikace… moderní slovní spojení, která ruku v ruce s vydatnou marketingovou masáží mají v uživatelích informačních systémů a managementu firem vzbudit pozornost, vybičovat ostražitost. Vyvolat dojem, že pokud něco takového nepoužívají, je krach společností, ve kterých pracují či které spravují, nevyhnutelným vyústěním jejich zatvrzelosti nejít s dobou. Potřebují však podniky tyto technologie k tomu, aby byly úspěšné?
Samozřejmě že nepotřebují, alespoň nikoli nutně. Desktopové aplikace či dokonce terminálová řešení mnohde dosud používaná v bankovnictví či nemocničních systémech dojdou ke stejným číslům také bez ohledu na to, jak se všechny jedničky a nuly zpracovávají a kde disky serverů zrovna vrčí. Uživatelům je to srdečně jedno a management převážně zajímají výsledky hospodaření a efektivita práce více než technologie stojící v pozadí.

Nicméně, směřování k takovéto architektuře podnikových aplikací je stejně nevyhnutelné jako odklon od magnetofonové pásky a nástup digitálního záznamu, jako přechod od telefonů zapojených do zdi k mobilním zařízením. Být mobilní – to je mantra dnešního světa. Mít informace k dispozici vždy a všude, to je krédo, ke kterému současný vývoj informačních technologií spěje. A tomuto trendu cloudová řešení bezvýhradně vyhovují.

dashboard

Nicméně, již zmíněným faktem zůstává, že uživatele povětšinou nezajímá, jak a kde jsou jejich data zpracovávána. Chtějí mít stejný komfort, jakému byli navyklí u stávajícího software a výhody webového přístupu k veškerým podnikovým informacím ocení až posléze. Chtějí mít zapojená externí zařízení, jako jsou čtečky čárových kódů nebo snímače fyzikálních veličin, chtějí tisknout na lokální tiskárny přímo a nikoli až po stažení dokumentů na svůj počítač, vyžadují vícejazyčné prostředí a přístup k informacím stejně pohodlný a intuitivní, jak tomu již přivykli u desktopových aplikací.

Představa vývojářů a technologických firem dodávajících webová řešení, že přinášejí svým klientům svatý grál, je mnohdy rychle vyvrácena. Seznamy se musí filtrovat, třídit a přeskupovat pohodlně a promptně, formuláře musí vypadat obdobně, jak jsou uvyklí je vídávat, používání klávesových zkratek je samozřejmostí, grafy a tiskové výstupy musí být reprezentativní… a argument „vždyť to pracuje v internetovém prohlížeči“ nenachází pochopení.


možnosti detailu

To vše jsme měli na paměti při vývoji Allegro Business Solution – ekonomickém informačním systému postaveném výhradně na internetových technologiích. Uživatelské rozhraní přístupné přes všechny běžné webové prohlížeče věrně kopíruje styl desktopových aplikací, vzhled a ovládání jednotlivých funkčních celků je blízké zažitému přístupu, veškeré výše zmíněné nároky jsme implementovali jako nedílnou součást Allegro Framework tvořící jádro celého systému. To umožňuje mimo jiné také snadné napojení proprietárních modulů, které nejsou standardní součástí běžné obchodní agendy. Můžeme tak vyhovět požadavkům na připojení dalších celků dle přání zákazníka, jako jsou třeba výrobní moduly či elektronické obchody.

Allegro Business Solution je již s úspěchem používáno u nás a v Belgii, naše portfolio zahrnuje jak účetní kanceláře nebo obchodní firmy, tak výrobní podniky či společnosti zabývající se správou pohledávek. Zcela unikátní řešení jsme vyvinuli pro firmy zabývající se sběrem odpadu, jeho tříděním a následným prodejem coby použitého zboží.

Více informací lze nalézt na www.allegro-software.cz.

Dan Trampler, NewLink Moravia s.r.o.
Dan Trampler
Autor článku je spolumajitelem a ředitelem vývoje společnosti NewLink Moravia s.r.o.