facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Modernizace obchodních procesů CK Fischer a EXIM Tours v období COVID pandemie

Cestovní kancelář Fischer je naším dlouholetým zákazníkem. Fúzí kanceláří CK Fischer a CK Exim Tours vznikl zatím největší a nejsložitější projekt – migrace obchodní procesů. Řešení, které obslouží lead management od vzniku obchodní příležitosti až po uzavření smlouvy napříč firemními brandy a komunikačními kanály (omnichannel).


Řešení nejen prokázalo svůj přínos v reálném využití, ale získalo i ocenění Microsoft Awards 2021 v kategorii Customer Engagement.

Microsoft Awards 2021 Vítěz Česká republika

Podstatou 11 měsíců dlouhého projektu bylo sloučení dvou procesně i technologicky odlišných firem a unifikace a zefektivnění firemních procesů. Původní on-premises systém, který jsme společně s cestovní kanceláří Fischer budovali, už nesplňoval potřeby na nově vzniklé požadavky. Jak z byznysového, tak i z technologického hlediska. Z tohoto důvodu se zákazník rozhodl implementovat nový informační systém v cloudovém prostředí Dynamics 365 & Power Platform. Nově vytvořený systém je páteří pro obchodní tým, kontaktní centrum, kamenné pobočky i centrály. Aktuálně systém využívá více než 800 uživatelů, přičemž systém zastává úlohu master data managementu zákazníků, a tudíž je srdcem všech systémových integrací.

V informačním systému jsme identifikovali následující klíčové požadavky:

 • distribuovat vygenerované leady do preferovaných obchodních kanálů podle přednastavených kritérií,
 • vhodnou distribucí optimalizovat náklady na prodej,
 • silný důraz na rychlost a relevantnost zpracování obchodní nabídky,
 • obsloužit klienta v celém životním cyklu prodeje,
 • sdružit napříč systémy na jednom místě všechny klíčové informace o zákazníkovi, aby mohla být systematicky zlepšována zákaznická spokojenost,
 • nové řešení lead managementu plně integrovat se všemi dalšími systémy firmy.

Pro lepší představu bychom projekt mohli rozdělit na tři velké oblasti:

 • optimalizaci a unifikaci procesů,
 • integraci cloudového a on-premises světa,
 • migraci stávajících dat z lokální databáze do cloudového řešení.

S ohledem na složitost a velikost dodávky nám bylo jasné, že celý projekt musíme pevně uchopit, striktně řídit a v každém okamžiku musíme přesně vědět, v jakém je projekt stavu.

Realizaci projektu provázely dva základní faktory – vysoká profesionalita a flexibilita všech členů týmu a kvalitní interní projektová metodika společnosti Innovation One, která snížila časovou náročnost projektu minimálně o čtvrtinu. Díky nim se povedlo projekt úspěšně dokončit, ale i vytvořit další přidané hodnoty. V rámci realizace jsme dokázali implementovat DevOps mechanismy, které zaručují vysokou kvalitu dodávek a zefektivňují správu a další rozvoj celého informačního systému.

Mezi klíčové DevOps mechanismy patří continuous integration, což v podstatě znamená automatickou kontrolu kvality implementovaného kódu, v našem případě jednou denně v noci. Druhým klíčovým mechanismem byla implementace automatického nasazování všech součástí informačního systému napříč všemi prostředími, včetně produkčního, a to na jeden klik. Díky tomuto mechanismu je možné zapojení zákazníka do procesu nasazování – release managementu. V praxi zákazník sám rozhoduje i realizuje nasazení nové verze systému do kteréhokoliv prostředí. Pro to, aby byly tyto mechanismy účinné, vznikla testovací strategie, která pracovala primárně s programovými (automatickými) testy, kterých je na projektu aktuálně více než 300.

Nové řešení dostálo všech svých projektových, provozních i ekonomických cílů:

 • systém nyní funguje v cloudu,
 • celý tým díky kvalitnímu zaškolení již pracuje v novém systému,
 • zvyšuje produktivitu prodejců a efektivitu prodeje,
 • automatizuje procesy,
 • snižuje náklady na prodej,
 • umožňuje efektivnější a levnější zaškolení nových obchodníků,
 • zvyšuje celkovou spokojenost zákazníka.

Jednou z naších klíčových firemních hodnot je využití potenciálu na maximum, což se nám na tomto projektu opravu povedlo. Díky inovativnímu přístupu, interní metodice a špičkovému týmu byly položeny základy klíčového informačního systému, které odpovídají aktuálním standardům a potřebám z pohledu moderního IT.

Ján Mucha Ján Mucha
Autor článku působí na pozici Solution Architect ve společnosti Innovation One s.r.o.