facebook

STATISTICA šetří čas

při sledování a řízení kvality Pepsi

StarSoftSpolečnost General Bottlers CR, jež je součástí nadnárodní společnosti PepsiAmericas, vyrábí a distribuuje neal­koholické nápoje značek známých po celém světě – Pepsi, Mirinda, 7Up, Mountain Dew, Schweppes, Canada Dry, Dr Pepper, Lipton Ice Tea, Adrenaline Rush, Gatorade a také široké portfolio značky TOMA.
Při výrobě těchto nápojů sleduje parametry, které souvisejí s kvalitou surovin, vlastní výrobou i plněním. Jde o kvalitu vody, obsah cukru, obsah CO2, přesnost plnění, těsnost uzávěrů apod. Z dat se pak vytvářejí pravidelné reporty sloužící managementu pro sledování a vyhodnocování kvality výroby.
Data sbíraná z měřících zařízení byla doposud ručně zaznamenávána do papírových formulářů. Poté byla opět ručně přepisována do elektronické podoby, na základě které byly ručně vytvářeny reporty. S cílem zvýšit efektivitu a přesnost celého procesu se společnost General Bottlers CR rozhodla zavést software STATISTICA, tak aby byl celý proces automatizován, došlo k šetření práce lidí a tím i času a nákladů, ale také proto, aby se celý proces sledování a řízení kvality prohloubil použitím moderních analytických nástrojů.

Dosažené přínosy:

  • úspora času a peněz
  • snížení nákladů
  • kvalita pod kontrolou
  • porozumění procesům
  • včasná reakce
  • automatizace


Rozhodli jsme se implementovat software společnosti StatSoft v závodě Pepsi v Praze a jsem si jistý, že mít stejnou technologii jako naše polská divize je správné rozhodnutí. Statistické modely se stávají součástí našeho každodenního života a náležitý softwarový balík může významně zkrátit čas, který trávíme vytvářením a analyzováním těchto statistických modelů. Jsem si jist, že tento nástroj a technologie přinesou významnou změnu pro náš tým kvality, pomohou mu k efektivnosti a úspěšnosti. Sběr dat a automatizace přináší velkou příležitost pro analýzy s relevantními výsledky a zlepšení výrobních procesů.
Adam Czap, Manufacturing Director CR & SR

Řešení STATISTICA je postaveno na podni­kovém systému STATISTICA Enterprise, který poskytuje kromě podnikových nástrojů výborné grafické a analytické možnosti. Produkt je upraven na klíč tak, aby přesně odpovídal potřebám společnosti. Data operátoři ukládají z měřicích zařízení přímo do databáze a současně na monitoru vidí regulační diagram pro daný parametr, takže mohou on-line sledovat, zda je vše v pořádku. Pokud by se vyskytl problém, mohou okamžitě provést opatření vedoucí k jeho nápravě.
Manažer kvality doposud data zpracovával ručně do výsledných reportů. Tato práce byla přirozeně zdlouhavá. Součástí řešení jsou předpřipravené reporty, které jedním kliknutím vytvářejí to, co dříve stálo značné úsilí a čas. Mohou se vytvářet reporty týdenní, měsíční či pro libovolné období, to vše pro jakékoli parametry ukládané v databázi.

„Výhodou systému je propojení měřidel, která posílají naměřená data do počítače ke zpracování, a s tím související nezaměnitelnost dat, možnost náhledu do získaných dat a analýz ostatním uživatelům a spolupracovníkům, možnost vytváření různých statistických vyhodnocování dat, hodláme také využít kurzy ke zvyšování úrovně uživatelů programu STATISTICA.“
Drahomíra Bartošová, Quality Supervisor

Systém také umožňuje zadání a úpravu specifikací pro nové i stávající produkty. Zaměstnanec s příslušným oprávněním nastaví, co se bude sledovat a v jakém rozmezí by se měly hodnoty nacházet.
Kromě automatizovaného zadávání dat a vytváření reportů mohou uživatelé vytvářet jednorázové analýzy podle konkrétní potřeby. Lze tedy zpětně procházet vloženými daty, analyzovat vztah veličin, závislost kvality výroby na surovinách či nastavení výroby. Tyto možnosti umožňují hlouběji porozumět jevům ve výrobě, včas na ně reagovat a lépe je řídit.

StatSoft CR s.r.o.
Podbabská 16
160 00 Praha 6
tel.: +420 233 325 006
fax: +420 233 324 005
info@statsoft.cz
www.statsoft.cz